Az Auchan megkezdte a dunakeszi tőzegláp felszámolását!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az alábbi levelet és cikket egy olvasónktól kaptuk. Mint a rövid levélben is olvasható, mi is feltesszük a kérdést? Mi történik Dunakeszin? Vasárnap önkormányzati választások lesznek, s kíváncsian várjuk, mit kezdenek ezzel a helyzettel a kampányban részt vevő pártok? Mit jelent nekik a köz javára történő munkálkodás? A cikk szerint súlyos környezetkárosításról van szó, amit sem az országos, sem a helyi vezetés nem nézhet tétlenül.

Az elmúlt nyolc év pusztítása, a kialakult vadnyugati állapotok tükrözik hazánk fizikai, szellemi és lelki mélypontját, azt, hogy ma Magyarországon az anarchia kezd kialakulni, hacsak végre tényleg erős kézzel (párthovatartozástól függetlenül) útját nem állja a politikai vezetés, s nem tesz meg mindent a közrend helyreállítására, a korrupció, a rablás, pusztítás, tolvajlás megfékezésére! (NIF)

Tisztelt Dióssi és Kecskeméthy urak!
Ez igaz? Döbbenetes! Mi van itt? Mindez kinek az érdeke?
Uraim! Csak tudjanak róla, több mint 400 címre küldtem el ezt a cikket.
Barátaim!
Egy hét múlva önkormányzati választás. Jól gondolja meg mindenki, kire adja szavazatát.

(egy olvasó)

A National Geographic Magyarország nevű honlap cikke a következő:


Vágják a fát Dunakeszin!

Az Auchan megkezdte a dunakeszi tőzegláp felszámolását! Néhány nappal a Természetvédelmi Felügyelőség által meghirdetett helyszíni szemle előtt 2010. szeptember 23-án az Auchan beruházócégének, az Immochan Kft-nek tulajdonához tartozó Dunakeszi lápon példátlan természetkárosítás történt. A hatóságok gyors és hathatós közbelépése megmentette a tőzegláp egy részét, vagy legalább is elodázta pusztulását.

A kimagasló természetvédelmi értéket képviselő tőzegláp két lápfoltja közül az áruházhoz közelebb esőt elkezdte felszámolni egy az Auchan által felbérelt favágó brigád. Az őshonos fűzfákat kivágták a hipermarkethez vezető 322. sz. út mentén és az úttól távolabb megkezdték a lápcserjés hamvas fűz állományának kiirtását.

Fűzfacsonk a lápterület szélén; a 322. sz. út mentén

Szeptember 28-án 10 órakor tartja a tőzegláp kiterjedésének megállapítása ügyében a Természetvédelmi Felügyelőség az ügyfélként bejelentkezett civil szervezetek számára nyilvános helyszíni szemléjét. Az esemény után a civil szervezetek sajtótájékoztatót tartanak.
A terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező, Budapest közelében egyedülálló természeti érték (lásd. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának hivatalos állásfoglalását), ezért az illegális fakivágás megvalósítja a természetkárosítás bűncselekményét. A lápvédő civilek bejelentést tettek az ügyben a Dunakeszi Rendőrkapitányságon és értesítették a területen illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát. A fakivágás időzítése minden bizonnyal a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010. szeptember 15-i keltezésű végzésére vezethető vissza, amelyben a hatóság kinyilvánította a szándékát az Immochan Kft. birtokában lévő teljes területre vonatkozó ex lege védett láp kiterjedésének megállapítására irányuló eljárás lefolytatására. Ha ugyanis a növényzet kiirtásával még a felmérés előtt sikerül megsemmisíteni az élőhely természeti értékeit, az Auchan szabad prédájává válhat a tőzegláp.

A körforgalomból Dunakeszi Önkormányzata eltávolította a tőzeglápot védő útzárakat

Másnap szeptember 24-én sikerült tetten érni a természetkárosítókat, akik elismerték, hogy az Auchan-tól kaptak megbízást arra, hogy a Dunakeszi Önkormányzat jegyzőjének hivatalos engedélyével kiirtsák a terület lápcserjéseit. A helyszínen megjelent rendőrök igazoltatták a vállalkozót, majd Dunakeszi Önkormányzatánál ellenőrizték, hogy létezik-e a vállalkozó által említett jegyzői engedély. Kiderült, hogy ilyen engedély nem létezik, ezért szabálysértési ügyben eljárást kezdeményeztek.

(Szó szerinti idézetek az Auchan Magyarország Kft. 2010. február 19-i sajtóközleményéből:
„Amennyiben a terület védettnek bizonyul, felfüggesztjük a beruházást, ha azonban nem kap védettséget, a vállalat akkor is kötelezettséget vállal arra, hogy érintetlenül marad a természetes terület.”

„Az Auchan társadalmi szerepvállalásával összeférhetetlen, hogy tudatosan tönkre tegyen, vagy megkárosítson egy védett területet.”)

A vállalkozás vezetője kijelentette, hogy a fák kivételével folytatják a dunakeszi láp területén a növényzet irtását. A területen időközben megjelent a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség képviselője is, aki a helyszínen közölte a természetkárosító vállalkozóval, hogy amíg nem zárul le a területen a lápkiterjedés vizsgálata, addig semmilyen módon nem változtathatja meg az élőhely jelenlegi állapotát. Szeptember 24-én tehát a hatóságok gyors és hathatós közbelépése megmentette a tőzegláp egy részét, vagy legalább is elodázta pusztulását.

Az Immochan Kft. birtokában lévő dunakeszi tőzegláp elpusztítása annak ellenére megkezdődött, hogy az Auchan 2009. február 19–én tartott sajtótájékoztatóján nagy nyilvánosság előtt kijelentette, hogy nem áll szándékában megsemmisíteni Magyarországon semmilyen védett területet. Ez az állítás sajnos később teljesen hiteltelenné vált, ugyanis az Auchan bírósági úton támadta meg a Természetvédelmi Főhatóság 2010. március 30-i határozatát, amelyben a hivatal elrendelte a tőzegláp ex lege védett természeti területtel érintett részei kiterjedésének megállapítását. Most pedig bebizonyosodott, hogy a fűzfák és a vizes élőhely növényzetének kivágása a hipermarket megbízásából történt, amivel az Auchan-nak a lápvédő civilek és az állami természetvédelmi szervek ellen indított támadása immáron a tőzegláp közvetlen megsemmisítési szándékával is kiegészült.

A beton útzár eltávolítása után megjelent vegyszeres hordók a tőzegláp szívében

A dunakeszi tőzegláp elpusztításához hatékony támogatást biztosít a Kecskeméthy Géza vezette Dunakeszi Önkormányzat. Nevezetesen eltávolították a tőzegláp melletti körforgalomból azokat a betonelemeket, amelyek korábban megakadályozták, hogy teherautókkal fel lehessen hajtani a tőzegláp legértékesebb magterületét és a kavicsbánya tavakat elválasztó gátra. Ezzel sikerült elérniük azt, hogy megkezdődjön a tőzegláp feltöltése építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal.

A Dunakeszi láp megsemmisítésére szövetkezett erők háborút indítottak minden és mindenki ellen ami/akik képesek voltak eddig megóvni ezt a páratlan természeti értéket, ezért kérjük a magyarországi természeti értékekért felelősséget érző szervezeteket és személyeket, hogy támogassák a dunakeszi tőzegláp megmentéséért küzdő civil összefogást.

Elpusztított lápcserjés

(„A terület a Pest városát egykor gyűrűszerűen körülvevő lápi övezet utolsó maradványa. A fővárost övező egykor nagy természeti értéket képviselő élőhelyek sorra áldozatul estek a városfejlesztésnek. A Rákos patak völgyének egykori természeti gazdagsága helyén ma az Újpalotai lakótelepek díszlenek, Lágymányoson és Kelenföldön még az 50-es években is létező keserűsós réteket a Dél-Budai városközpont foglalta el. A Dunakeszi láp olyan környezettörténeti maradvány, amely nemcsak természetvédelmi hanem várostörténeti szempontból is muzeális érték.” – forrás: MTA)

Kriska György és Sarkadi Márton

2010. szeptember 25.

National Geographic Magyarország

Nemzeti InternetFigyelő

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük