Az álcaképpen működő hamis pénz, hamis világa ellen!


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

a pénz lebilincsel

Az Árpád vezette magyar törzsszövetség – amely hazatért, hogy katonailag megerősítse a földművelést űző kárpát-medencei rokonait – létalapjaként a nagyállattartást működtette, mint a szkíta-hun népek általában. Hazatérve egy darabig, csak az un. „tinó” volt az értékmérés mértékegysége. Szent István királyunk adta ki az első nem hun-szkíta, hanem magyar pénzérmét, mégpedig Stefanus Rex felirattal. Ennek a hátoldalán szerepelt egy Boldogasszony kép a Pannonia szó betűivel.

Ma hozzávetőlegesen 2 milliárd érme forog közkézen, személyenként így, kb. 180 db jut belőle. De nem is a pénzérmék, vagy a papírpénz értékmérő funkcióját, illetve a forgalmat, s a cserét biztosító szerepét kérdőjelezem meg a pénznek, hanem azokat az újabb időkben felvett funkcióit, melyek épp az említett szerepeit használja ki: álcaképpen.

Tehát a korlátlan felhalmozást segítő és a spekulációs, valamint a hatalmi funkciót szeretném most egyszerűen bemutatni azért, hogy mindenki számára világossá váljon az általam sűrűn használt két kifejezés pontos értelme. Ezen írás tehát a „monetárisdiktatúra”, vagy a ”rejtőzködő pénzhatalom” kifejezéseim pontos értelmének és ezek szerepének a rövid, de pontos kifejtése az értékvesztett világunkban.

Ugyanis épp ezen funkciói miatt a gazdaságot szolgáló szerepe helyett a mai pénz átalakult –legalábbis részben – az un. kifosztást-segítő és hatalomkoncentrációt okozó, tehát manipulatív eszközzé. Mindez azt is jelenti, hogy az értéktermelők fölé kerekedett a spekulatív pénzügyi szereplők világa. Ezzel pedig megerősödött az a társadalmi réteg, amely évtizedekig volt hatalmon a bolsevik ideológiai spekulációk segítségével, s elhitette az akkori értékteremtőkkel, hogy nevükben és érdekükben uralkodik. Így történhetett, hogy a pénz értékmérő és a cseresegítő funkciója melletti másik három szerep –különösen a fedezetnélküli magánpénz rendszerének a fokozatos átvételévelvalamint a modern banki technikák segítségével–, olyan virtuális-elektronikus pénzkiadási gyakorlatot vezetett be a népakarattól elbitorolt államok sora, ami hosszútávon már fenntarthatatlan. A bankárkaszt által pénzpórázra vett államok törvényhozása ugyanis, engedélyezte a magánbankok által kibocsátott pénzt, ami nem csak virtuális és fedezetnélküli, hanem hitelpénz is, ami sajnos pozitív kamatozású, tehát inflációt segítő. Sőt ezzel még a jogosulatlan értékelvétel eszközévé is tette a pénzt. A marxi kizsákmányolás-elmélet sajnos egy kalap alá vette az értékteremtők profitját és az érték-előállítást lefölöző, sőt egyenesen kamatrabszolgaságot előidéző társadalomrombolást! Mindezt persze osztályharcnak álcázta, s ezzel elvetette az osztályok közötti gyűlöletet, s annak feloldási lehetőségét. Világossá kellene már tenni az átlagemberek számára is, hogy a pénz és kamat viszonya már ma is az, de döntő fontosságú kérdés lesz a jövőben is. Mert a munkával fedezett értékmérőre és csereeszközre: szükség van és szükség lesz a jövőben is. De a hatalmi és spekulációs pénzt – mint a pénz hamis formáját – ki kellene iktatnunk, s magán érdekből még az átmeneti időszakban sem engedhetjük működni! Tehát nem is elsősorban a fedezetlensége okán kell megszüntetni ezt a „modern pénzrendszert”, mert ezt még lehetne kezelni, ha megfelelő közpénzrendszert alakítunk ki a magánpénz monopóliuma helyett. S ha ragaszkodik a világ a kamatrendszerhez – amit pl. a muszlimok, de egykor az őskeresztények és minden más vallás is elutasított – akkor azt csak a joguralmi állam közpénzrendszerében, tehát a beszedett kamat társadalmi célú felhasználásával, tehát a közjót segítő korrekt visszaosztással valósíthatjuk meg. Ám ehhez minden államnak a pénzrendszerét vissza kell majd államosítani! Sőt első lépcsőben magát az államot kell vissza venni a Nemzet kezébe a pénzhatalom pórázáról, s ehhez bizony vissza kell mielőbb építeni a bolsevik-globalisták által teljesen lerombolt: értékrend alapú Nemzetet!

Így – bár a pozitív kamatozású pénz okoz némi inflációt -, de a kamat nem magánzsebekbe áramlik és így nem a kizsákmányolást, hanem a közjót szolgálja majd! Csak így lehet a jelenleg használt magánérdekű hamis pénzből közpénz, s ez „válthatja meg” a hamis világot egyedül!

Csak ezzel a ’megváltással’ vethetünk véget a rejtőzködő pénzhatalom által megvalósított monetárisdiktatúrának. Csak ezzel tehetjük a hamis világot is élhetőbbé, életünket kiegyensúlyozottá és így boldogabbá!

Az első lépés tehát a Nemzet, a második az állam visszaszerzése. A közjót szolgáló nemzetállam pedig tudja a dolgát. Hiszen Árpádék is ezért alapítottak államot, ezért kötöttek vérszerződést, majd István is ezért próbálta a Kárpát-medencét körülvevő keresztény államok közé békésen beilleszteni a Nemzetet. Súlyos árakat fizettünk ezért az illeszkedésért, de ma már előre kell tekinteni, s nem szabad egymás ellen fordulni, nem szabad elfogadnunk a megosztás lehetőségét! Ne feledjük tehát Pio atya biztató szavait, s a mai vallási, származási és pártos megosztásunk ellenére, legyünk egységesek a Nemzet visszaépítésében!

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!”

Az őrangyal pedig a Boldogasszony, fején a magyar Szent Koronával!

Szeged, 2015-01-24 Bene Gábor

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások

9 hozzászólás a(z) “Az álcaképpen működő hamis pénz, hamis világa ellen!” bejegyzéshez

 1. Az első aki “megerőszakolta” ezt az elméletet az Vajk (Sarolt) volt! A saját hatalmának biztosítása érdekében felrúgta az ősi szokásrendet és tűzzel-vassal irtotta a több ezer éves hagyományunkat, értékrendünket! Az első dokumentálható népirtó a saját nemzetével szemben Vajk volt, ennek ellenére ránk erőszakolják mint országalapítót, holott valójában országvesztő volt!!

 2. Jó cikk, csak a mondanivalót nem közvetlenül érintő mondathoz van hozzáfűznivalóm:

  “István is ezért próbálta a Kárpát-medencét körülvevő keresztény államok közé békésen beilleszteni a Nemzetet.”

  Ne terjesszük ezt a hamis képet, mintha mi ide úgymond beilleszkedtünk volna. Természetesen István idejében Magyarországot nem vették körül keresztény államok, északon a lengyelek, keletről, délkeletről a besenyők nem voltak keresztények.
  Magyarország István megkoronázásakor jórészt “pogányokkal” volt határos, a lengyelekkel és az oroszokkal EGYÜTT vettük át a kereszténységet, a besenyők pedig mindvégig pogányok maradtak.

  • Annyit pontosítanék, hogy Szent István volt az, aki letetette velünk a kereszténységet. Már a sumír ősök is keresztény szellemben éltek (6000 éve!) csak akkor még nem úgy hívták őket. Onnan, Szent Istvántól, kezdődött el az, hogy nem csak az irányítás volt a megfelelő embereké, hanem a javak elosztásában is előnyben részesíthette önmagát az elosztó. Éppúgy, ahogyan ma is. Amennyiben a nyelvészeknek és a genetikusoknak hinni lehet, a ma magyarnak nevezett nép már ~40 000 éve él a kárpát medencében, tehát valóban nem mi illeszkedtünk be a többiek közé, hanem a többiek illeszkedtek körénk.

 3. “majd István is ezért próbálta a Kárpát-medencét körülvevő keresztény államok közé békésen beilleszteni a Nemzetet.”

  A történelmi ismeretek súlyos hiányára utal ez az idézett rész.

 4. Vajk törvénye szerint a bűn elkövetőket csonkítással bűntették.
  Vajon mit keres a kézfeje nem a jobb karja végén?

 5. “A marxi kizsákmányolás-elmélet sajnos egy kalap alá vette az értékteremtők profitját és az érték-előállítást lefölöző, sőt egyenesen kamatrabszolgaságot előidéző társadalomrombolást! ”
  Az értéket előállítóknak nincs profitjuk. Ilyen egyszerűen. Az értéket nem a cégtulajdonos állítja elő, hanem a valódi munkát végző alkalmazottai. Az székláb gyártó kft nem az igazgatósági értekezletekért, még csak nem is a bérszámfejtésért kapja az ellenértéket, hanem az előállított széklábak után. Ilyen módon a kft egy csapat, amiben bárki munkája ugyan annyit ér, mint a másiké. (ha kiveszed az igazgatót 1 hétre, nem történik semmi, de ha a marógépest veszed ki, az már gondot okoz) Ebből következik, hogy a megtermelt értéket is egyenlő arányban, legfeljebb a valódi munkával töltött idő arányában kellene szétosztani. De szent István óta az a gyakorlat, hogy a szétosztás “munkája” ér a legtöbbet. Ez azon a keresztény érzületen alapul, hogy “Úgy szeretlek kedves felebarátom, mint önmagamat, de be kell lássad, hogy nekem több jár.” Ez már innentől nem kereszténység, hanem valami judeó izé, ami csak arra jó, hogy szembefordítsa egymással az embereket (jogosan). Ez az egész dolog, valójában a nők lába között dől el. (már csak, hogy teljesen útszéli, ám annál tárgyilagosabb legyek) Ha egy nőnek kizárólag az emberi értékek számítanának vagyontól függetlenül, létrejöhetne egy olyan testvéri érzületű nép, amelyik tagjainak az egymást segítés a legfontosabb a világon. Abban a társadalomban a férfiak ~80%-a a közelébe sem jutna a szaporodásnak, a maradék ~20% viszont több feleség által szaporodhatna. (Vannak, akik úgy gondolják: az, hogy míg egy férfi egy év alatt akár 100 gyereket is képes nemzeni és egy nő átlagosan csak 1 utódot képes a világra hozni, csak azt jelenti, Isten jól elcseszte a teremtést. Ezek a mai jó keresztények. Én, mint rossz keresztény úgy hiszem és tudom, hogy a teremtés célja ezzel az volt, hogy a legkiválóbbak szaporodhassanak el. A női termékenységet igazán nem lehet felturbózni, tehát a válogatásnak ez az legkézenfekvőbb útja.) Az apajogú társadalom ennek a nagycsaládnak a maradványa. Csak tessék utána gondolkodni. Az egyetlen közös ponthoz, a nemző férfihoz kötik az gyermekek eredetét. Ez az erkölcsös nők társadalma. Az erkölcstelen nők társadalmában az anyához, mint biztos ponthoz kötik a származási vonalat, ami azt jelenti, hogy a nők fűvel-fával összeszűrik a levet, tehát a férfi kiléte bizonytalan. Az akiből a gyerek a világra születik biztos. (Igazából nem is értem, hogy egy anyajogú társadalomban miért nősülnek meg a férfiak? Jó esély van rá, hogy nem a saját gyereküket nevelik.)
  Szóval egészen eddig kellene visszamenni. Mivel ez a nőkre van bízva, kizártnak tartom, hogy egy világméretű kipusztulás nélkül képesek ráébredni a változtatás szükségszerűségére.

 6. A zsidók által kiépített bankrendszert meg kell szüntetni,mert az a csalásra épül és azon keresztül csapolják meg a nemzetek adófizetőinek pénzét a betegesen pénzéhes élősködők.
  H.B.
  “A kéz, ami ad, felette áll a kéznek, ami kér. A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak, és nincs becsületük: kizárólagos céljuk a nyerészkedés.” …

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Merről fúj a jeges szellő?
Pucér séta nappal Nagy-Britanniában (naná, hogy a terrorizmus ellen)
Ünnepeljük az elvándorlást saját országainkból?
Close