Anomáliák a Yad Vashem kitüntetettekkel kapcsolat

NYÍLT LEVÉL ILAN MOR ÚRNAK, IZRAEL  MAGYARORSZÁGI  NAGYKÖVETÉNEK

 

israel-flagTISZTELT NAGYKÖVET ÚR!

Szíves figyelmébe ajánlom a Yad Vashem  kitüntetettekkel kapcsolatos  anomáliákat, amelyek nem növelik sem a Yad Vashem, sem a MAZSIHISZ, sem a kitűntetésben érintett személyek tekintélyét, elismerését vagy tiszteletét, mert  egyes esetekben nem érvényesül a történelmi igazság figyelembevétele, és előtérbe kerülnek a szubjektív megítélésen alapuló döntések. Ezek a jelenségek viszont  a közvélemény formálását is negatívan  befolyásolják,   még a legkorrektebb elismerések esetében is.

Részletesebb magyarázatot mellőzve, az alábbi  kis tanulmányban foglaltakra bízom az előzőkben  érintett aggályaim   (általam)  jogosnak vélt felvetését és  az Ön, a MAZSIHISZ, valamint a közvélemény  számára történő továbbítását.

A   L E G E N D Á S

PACAL

AKI NEM ÉRDEMELTE  KI  A YAD VASHEM  KITÜNTETÉST (?)

Fehér Lajos (Budapest, 1926. 05. 12.) ifjúsága kenyérgyárban, pékségekben, és a ring kötelei közt telt el, miközben a Mária Valéria lakótelepről járt munkahelyére, valamint az ökölvívó edzésekre, illetve versenyekre. A PACAL becenevet azért kapta, mert éveken át egy kis lábasban vitte tízóraira, ebédre és uzsonnára az akkori idők legolcsóbb táplálékának számító ennivalót, mivel  (utólagos) állítása szerint, ki nem állhatta a libamájat és a kaviárt… A CSIKÁGÓ HŐSE becenevet viszont azzal  érdemelte ki, hogy 1944-ben a Budapest, VII. kerületi egykori István út 12. sz. alatti Kleisz János sütőmester cégénél dolgozott, és rendszeresen juttatott kenyeret az üldözötteknek (kenyérjeggyel nem rendelkező menekülteknek), valamint a gettóba zárt zsidóknak.  Tette ezt abban az időszakban, amikor az életével játszott a németek és a nyilasok által üldözött zsidók vagy katonaszökevények  megsegítéséért.

PACAL SPORTPÁLYÁJA

IFJÚSÁGI BAJNOK (1944),  A DUBLINI EB BRONZÉRMESE (1947), VÁLTÓSÚLYÚ MAGYAR BAJNOK (1951), NÉGYSZERES NEMZETKÖZI HADSEREG-BAJNOK, AZ EGYETLEN ÖKÖLVÍVÓ A VILÁGON, AKI HÁROM OLIMPIAI BAJNOKKAL  MÉRKŐZÖTT (CSIK TIBOR, TORMA II. GYULA, PAPP LÁSZLÓ), A MÖSZ ÜGYINTÉZŐJE.

EMLÉKEZŐK 

Kleisz János özvegye 1985-ben szóban és írásban is elismerte, hogy tudomása volt Pacal jótékonysági  tevékenységéről, de ő is a kitaszítottak pártján volt, és „hallgatásával” fedezte  Csikágó hősét.

Kariskó Tibor cipészmester 1987. április 13-án írásban adta, hogy Pacal nem csak kenyeret, hanem lóhúst is juttatott a rászorulóknak, amit csak azok tudtak igazán értékelni, akik a szőnyegbombázások időszakában (majd pedig Budapest ostroma alatt) legfeljebb a húsjegyüket süthették meg a petróleumfőző lángján, ha volt petróleumuk. Pacal a bombázás vagy a tüzérségi tűz áldozatául esett lovakat szeletelte fel, és egy 15-20 literes vájdlingban cipelte a gettó kerítéséhez, valamint a pincékben (óvóhelyeken) lévő idős  – magatehetetlen – emberekhez.

Arnold Antal szabómester (1987. februárjában) írásos igazolást adott arról, hogy ún. SAS behívóval a zsebében bujkált a budapesti VII. kerületi István út óvóhelyein (pincéiben) 1944-45-ben, és Pacal segítségével vészelte át a vészterhes időket.

Ramos Aviva izraeli lakos 1967. január 12-én levelet küldött a Magyar Izraeliták Országos Képviselete Irodája címére (Budapest, VII. Síp u. 12.), amelyben ecsetelte Fehér Lajos tevékenységét és többedmagával javasolta, hogy az igaz embereknek járó YAD VASHEM  kitüntetésben részesítsék.

Szántó Imre, a Ferencvárosi Torna Klub ökölvívó edzője 1987. február 21-én  írásos igazolást adott arról, hogy Fehér Lajost mindig türelmetlenül  várták a edzőteremben, mert a sütődében összegyűjtött  kenyéradagjaival segítette, a fűtetlen  teremben,  „mezítláb” edző ökölvívókat.

A Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete 1996. február 22-én levélben kérte Joél Aron  urat, Izrael Állam Budapesti Nagykövetét, hogy a mellékelt dokumentumok alapján  terjessze fel Fehér Lajost a Yad Vashem kitüntetésre, mert a vészterhes korszakban számtalan zsidó  életének megmentője volt.

A MUSZOE levelére nem érkezett válasz …

FEHÉR LAJOS /PACAL/ EMBERMENTŐ TEVÉKENYSÉGÉT ISMERŐK, ÉS A  YAD VASHEM  KITÜNTETÉS ODAÍTÉLÉSÉT TÁMOGATÓK JEGYZÉKE

/készült 1996-ban/

×Salgó László főrabbi, ×Sárközi József előadóművész, ×Sebes Gusztáv labdarúgó mesteredző, ×Barabás Mihály  artista művész, ×Szabados Márton boksz-tréner,

×Ádler Zsigmond boksz-tréner, ×Metlesz Mihály   nyugdíjas,  ×Kálmán Györgyné,   ×Harangi Imre olimpiai bajnok,  ×Gábor Rezső MÖSZ. bíró, ×Bende István színház  szervező, ×Szántó Imre boksz-edző, ×Bácsovics Dezsőné szőnyeges,×Keller László USA főpénztáros, ×özv. Fehér Istvánné szőrmés, ×Sárosi Imre úszóedző,  ×Fürzt Ferencné a pékmester leánya,  ×László György  Magyar Rádió,  ×Salgó György  esküvői tanú, ×Kariskó Tibor cipész, ×Kazimir Károly színházigazgató,  ×Kertész Aliz  olimpiai bajnok, ×Rutka Ferenc festőművész,  ×Paraczky Sándor ökölvívó, ×Bondi Miksa ökölvívó,  ×Énekes Rózsi, ×Kőnig Miklós OTSH, ×Léner Péter színházi főrendező, ×Sermer György MÖSZ elnök, ×Unger László rendőr tiszt, ×Kővári László  klub-vezető, ×Hemz György cirkuszigazgató, ×Papp László   háromszoros olimpiai bajnok, ×Kabos László színművész, ×Borszéki Zoltán követségi dolgozó, ×Ösztreicher Emil labdarúgó vezető, ×Kárpáti Rudolf  többszörös olimpiai bajnok, ×Hoffman Gábor  boksz-intéző, ×Baron  László  ökölvívó,  ×Arnold Antal szabómester, ×Fábián  Jenő kenyérgyár vezető,  ×Mérei Vilmos kereskedő, ×Jeles Ferenc villanyszerelő, ×Albert Ferenc kultúrmunka-szervező, ×Fóti  András rendőrtiszt.

EPILÓGUS

Szinte restellem szóvá tenni, hogy a Yad Vashem  azt a Király Bélát tüntette ki két személy (földije) „igazolása” alapján, aki  történelmünk legnagyobb szélhámosa, hazugja, dezertőre,  és spiclije volt.  A  zsidó munkaszolgálatos katonákkal való emberséges  magatartásának primitív és több változatban –  egymásnak ellentmondó -, „meséjét” fogadta el a testület, mindennemű ellenőrzés nélkül. Elég lett volna a munkaszolgálatosok  századparancsnokát  megkérdezni, vagy  a század  naplóját (történetét)  a Hadtörténeti Múzeum és Intézet levéltárából átlapozni,   kiderült volna Király Béla kapitális hazugsága.

Ezzel szemben,  a MAZSIHISZ-hez négy alkalommal elküldött.- Fehér Lajos  (PACAL)  46 (azaz negyvenhat) tanúval igazolt  anyagát válaszra sem méltatták.  Talán úgy is fogalmazhatok: annak ellenére, hogy mind a Király-féle, mind a Fehér- féle anyag ismertté vált a Yad Vashem és a MAZSIHISZ  előtt, a szemetet a  szőnyeg alá söpörték, ahiteles dolgot pedig agyonhallgatták!

PACAL (csupa nagybetűkkel írva) végtelenül szerény, csendes és még ma is mindenkivel szemben segítőkész sportember. Igaz EMBER!

Dicsősséget hozott a magyar névnek, Magyarországnak.  Elesettek sokaságát támogatta, miközben maga is szűkös körülmények között élt: dolgozott, sportolt, tanult,  az életét kockáztatta,   és életfilozófiája  alapján: „ Jobban szeretett adni, mint kapni”.

Tisztelt Nagykövet Úr! Ezek után  ne vegye sértésnek azt az állításomat, hogy a Yad Vashem kitüntetését vagy  állásfoglalását megalapozatlannak,  komolytalannak és felületesnek tartom,  ezt a bizonyított anyagot pedig  ország-világ előtt terjeszteni fogom, kiemelve a MAZSIHISZ hiteltelen (részrehajló vagy történelem sértő) eljárását. Úgy  vélem, hogy fair play voltam a MAZSIHISZ-al és a Yad Vashemmel szemben, nem rajtam múlott, hogy  többszöri „kopogtatás” után, az igazság érdekében,-  a nyilvánossághoz kellett fordulnom.

Befejezésül kívánok Önnek eredményes munkát, jó egészséget,  tisztelettel:

Prof. Dr. Bokor Imre

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó:  Prof. Dr. Bokor Imre: TÜKÖRKÉP EGY KAPITÁLIS HAZUDOZÓ MEGDICSŐÜLÉSÉT SEGÍTŐ YAD VASHEM BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKÉRŐL

Facebook hozzászólások


33 hozzászólás a(z) “Anomáliák a Yad Vashem kitüntetettekkel kapcsolat” bejegyzéshez

 1. Örülök, hogy “PACAL” nem részesült ebben a megalázó, dicstelen “kitüntetésben”! Csak az emberi mivoltát aláznák meg ha megkapta volna! Remélem, hogy leszármazottai vissza utasítják ha netalán arra vetemednének a zsidó népirtók, hogy meggyalázzák ezzel a megbélyegzéssel!
  kató rudi

 2. Persze, hogy szubjektív alapon döntenek. Mint ahogy az elnyert civil pályázati díjak visszafizetéséről is. Mint mondták: “aki akarja visszafizetheti”. Ha én csinálnék, illetve mondanék ilyet, már talpig vasban vinnének.
  Anna

 3. Bokor úr!

  Eddigi munkásságát tekintve Ön a legkevésbé alkalmas a Yad Vasem díjazottjai listájába való beleszólásra.

  Legendás Bástya Elvtársat ajánlanám szíves figyelmébe:

  Szerénység!

  Ha majd a szélsőjobboldal állítja össze a kitüntetendők listáját az elsők közt fognak szerepelni a spicli, nyilas házmesterek, akik miután a feljelentett, és készséges csendőrök által elhurcolt zsidók bujkáló zsidók mögött bezáródott a lakásuk ajtaja..ők már ott is voltak vitték a párna cihát, a családi ezüstöt, és minden mozdíthatót…úgy érezve a sors kárpótolta őket az addigi, nyomorult életükért, amelyben tanulás és kemény munka nélkül szerettek volna valakik lenni.

  Maradjon meg Ön a továbbiakban is az egykori nyilasok, náci szimpatizánsok mosdatásánál.

  Káldi József

 4. 0.000000e+0k, a ön a on szerint:
  Örülök, hogy “PACAL” nem részesült ebben a megalázó, dicstelen “kitüntetésben”! Csak az emberi mivoltát aláznák meg ha megkapta volna! Remélem, hogy leszármazottai vissza utasítják ha netalán arra vetemednének a zsidó népirtók, hogy meggyalázzák ezzel a megbélyegzéssel!
  kató rudi
  Hozzászólás”

  Íme a szégyen:

  ece “homo”..

  József Káldi

  • Káldi-úr!
   Örvendetes hogy Önnek mindenkihez van szava…

   Már most ideje volna az alap-témával kapcsolatban is valami konkrétumot, vagy állást-foglalni!!!

   Hova mutogat Kend, amikor egy tetőtől talpig tisztességes ember elismeréséről, vagy el nem ismeréséről van szó?!

   Egy ilyen viselkedés nemcsak az Ön magyarság-ítéletére utal – hanem arra az alattomos szándékra, hogy ebbe a gyűlölet-kampányba minél több embert igyekszik bevonni!

   Én nemcsak ezt az ügyet (PACAL) fogadom el és tartom elképzelhetőnek – persze nem akarok szavakkal dobálózni…
   de az őszintét megvallva: egyre gyanúsabb az egész Trianon- és Holokauszt-ügylet!
   Ezek mesterségesen szerkesztett aljasságok – amibe a magyarság egészét belekeverték és ebből minden magyarnak csak baja lett!

   “Valaki” nagyon ért ahhoz, hogy a kárból is haszna legyen – a magyar nem ért ehhez.

   Kiss Tibor

 5. Örülök, hogy “PACAL” nem részesült ebben a megalázó, dicstelen “kitüntetésben”! Csak az emberi mivoltát aláznák meg ha megkapta volna! Remélem, hogy leszármazottai vissza utasítják ha netalán arra vetemednének a zsidó népirtók, hogy meggyalázzák ezzel a megbélyegzéssel!
  kató rudi

  “Hozzászólás”
  Íme a szégyen:

  ece “homo”

  ..A zsidó népirtók nyilván, akiket ártatlanul a hivatalok/csendőrök által a nyári melegben 6 napig étlen, szomjan ( egy vödör víz 70 embernek) vagonba zártak, és kiszolgáltattak egy idegen hatalomnak..

  kató örül..

  ————————————————————

  Tisztelt Anna!

  Még mielőtt…ez a kitüntetés azon kevesek jutalma akik a magyar társadalom 99 %-ával szemben tettek, _nem is keveset_ bajba került embertársaik megmentésért. Ez a kitüntetés nem a Szocialista Munka Hőse _ melyet pl idősebb Hegedűs Lóránt úr is kiérdemelt, _nem a gerinctelenségért adják_hanem éppen ellenkezőleg, olyan bátor embereknek, akik példaként állíthatók bármilyen rendszerben a fiatalok elé. Éppen ezért kínos a honi náci mosdatóknak, hogy a mi hazánkban nem csak följelentő vannak, rendszer függetlenül, hanem ilyen emberek is.

  Káldi József

  • Csak magadat teszed közröhej tárgyává a hazugságaiddal! Nektek ez az éltető elemetek a hazugság, rablás, gyilkolás, ezek éltetnek benneteket, reméljük már nem sokáig!
   kató rudi

  • Ha már megszólított Káldi úr, válaszolok. Tisztában vagyok a kitüntetéssel, hiszen van néhány ismerősöm, aki birtokolja. Látom, Ön vitakedvelő, mert Bokor professzor írásához keverte Hegedüs urat és még sok mást is. Annyit bizton állíthatok, miután pár évtizede ismerem dr. prof. Bokor Imrét, és nagyon szavahihető, becsületes, talpig magyar EMBERnek ismerem, akire még rosszindulatból is nehéz lenne csúfat mondani. Ha ne adj Isten valahol leülnének beszélgetni, Önnek is rövidesen hasonló véleménye alakulna ki. Üdv. Anna

 6. A zsidok nem emberek!
  Az emberiség parazitái!
  És aki nem hiszi nézze meg, a rablóállam vezető rabiainak előadását!
  Mert ez a valós véleményük a parazitáknak, nem Yad Vashem kitüntetés, és annak oda ítélése. Ez csak porhintés!
  http://www.youtube.com/watch?v=iHXuCB18HHY
  Én csak sajnálni tudom azon embereket akik nem ismerik ezen sátánista gyilkosok valós lelkületét, és beállnak sábeszgójnak, vagy egynek is segítséget nyújtanak bár miben. Mert ezen gojok a saját megöletésükön, kirablásukon munkálkodnak.
  És ez nem az én véleményem, hanem a paraziták sátánista irományának a talmudnak a véleménye, és a zsido vallási vezetők véleménye!
  Ez látszik a filmen is.
  Ez az igazi lelkületük!

  Hagymási Zsuzsanna

 7. Hagymási Zsuzsa…:(

  Nézzük ezeket a nem embereket..:

  Radnóti Miklós vagy Szerb Antal nevét hallotta már?

  Ízlik Önnek a Pick, Herzl szalámi? Tudja-e hogy az angol királynőnek herendi porcelánnal terítenek? Egy nem ember alapította a herendi porcelán gyárat. Tudja-e, hogy a 10 magyar Nobel-díjas közül hány volt zsidó? Hogy ne terhelje túl magát 9-en voltak.
  Tudja, hogy a 48-49-es szabadságaharc honvédei közt 20 % volt a zsidó fiatalok száma, pedig a lakosság 5 %-át sem tették ki.

  Az Ön véleménye egyéb iránt egy Adolf Hitler nevű politikai szélhámos és gyilkos nézeteivel azonos. Gondolom erre büszke szokott lenni..Nagy szellemek ha találkoznak.

  Nem mentek, amíg el nem vitték őket. Talán nézzük meg mi kárt okoztak?

  Híres zsidók válogatás

  A történelmi közelmúltunkban inkább arra volt példa, hogy abból, hogy valaki magyarnak vallotta magát nem, de aki zsidónak igen! Nézzünk néhány zsidót akik szerencséjükre előbb hunytak el..mint a nácik ráparancsoltak Horthyra, hogy a zsidókat küldje kényszer munkára aminek a koncentrációs táborok lett a vége..
  Nézzünk néhány zsidót akikre bármelyik magyar ember büszke lehet kivéve az őket vegzáló nyilasok utódai:
  Magyar, zsidó származású Nobel-díjasok.
  Bárány Róbert orvos, Friedman Milton közgazdász, Gábor Dénes fizikus, Harsányányi C. János, közgazdász, Hevessy György és Pollányi, János, György, vegyészek, Elie Wiesel író..Wiegner Jenő atomfizikus,
  Pick Márk a Pick szalámigyár megalapítója és világhírű termékének kifejlesztői..
  Herz Ármin és fiai a Herz szalámi világhírű gyár fejlesztői, tulajdonosai..voltak.A szegedi paprikát a Kotányi János és Pártos Nándor tette világhírűvé..
  Fischer Mór a herendi porcelán gyár megalapítója a párizsi világkiállításon elért sikere után nemességet nyert..”farkasházi” előnévvel..
  Frommelr Rudolf a Frommer pisztoly feltalálója, akinek 150 találmányát nemességgel jutalmazták, „ fegyveneki „ előnévvel..munkatársa volt a Bolond Istók élc lapnak.
  Lőwy Izsák a Károlyi grófok homok pusztáján 1835-ben bőrgyárat létesített, a munkásainak lakótelepet építtetett úgy hívták, hogy Újpest, az egyetlen magyar város amit zsidók alapítottak…a városalapítók utódai közül mintegy 16 000 –et deportált a hálás utókor.
  Nemes Marcell Ő ajándékozta Mányoki Ádám közismert II. Rákóczi Ferenc fejedelem portréját a Szépművészeti múzeumnak.. Ő fedezte föl El Grecot a Prado pincéjében tartott képei alapján
  Richter Gedeon a világhírűvé vált gyógyszer gyár megalapítója a a Kalmopirin feltalálója a nyilasok a Dunába lőtték…
  Wolf Emil alapította meg a Chinoin máig sikeres másik világhírű gyógyszergyárunkat.
  Rotschild Klára divatszalonjából öltözködött a kormányzó úr egész családja..
  Vámbéry Ármin, mohahamedán dervisként életveszélyt vállalva..kutatta a magyarok őshazáját.
  három magyar zsidó..lord …:
  Stein Aurél Lord Aurél India kutató, értékes könyvtárát a magyar Tudományos Akadémiára hagyta.
  Káldor Miklós ( Lord Nikolas ) több államban a kormányok tanácsadója a magyar gazdaság stabilizációja idején felkérték a forint bevezetésének tervezésére.
  Balogh Tamás ( Lord Tomas) a modern polgári közgazdaságtan kidolgozója az oxfordi egyetem tanára, energiaügyi miniszter a munkáspárti kormányban a 60-as években.
  Goldzieher Vilmos az első magyar nyelvű szemészeti könyv írója, ő javasolta, hogy a 1868-ban, hogy a gyengénlátó gyermekek számára külön iskolát hozzanak létre, speciális tananyaggal.
  Korányi Frigyes báró a szabadságharc honvédfőorvosa, ő kezdeményezte a tüdővész elleni szervezett védekezést, a kísérleti belgyógyászat megalapítója, a budakeszi tüdőszanatórium létrehozója.
  Korányi Sándor báró a modern vesekórtan világhírű megalapítója…elsőként alkalmazta a biokémia és a biofizika eredményeit 1944-ben a nyilasok megölték
  Kresz Géza sebész a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület megalapítója.
  Pikler Emi a modern csecsemő és gyermekgondozás magyar és nemzetközi iskolateremtője.
  Hirschler Imre nőgyógyász. Aki a szegény betegeit ingyen kezelte, több népszerű-tudományos mű szerzője, a legismertebb .
  “A nők védelmében ” című
  Pszihológusok, pszichiáterek
  Alexander Ferenc a a pszichoanalízis meghonosítója Amerikában, a chikágói pszichoanalitikai intézet igazgatója.
  Hermann Imre , Mérei Ferenc, Radó Sándor,Révész Géza,Szondi Lipót.
  Szociológusok.
  Jászi Oszkár, Mannheim Károly, Ormos Endre, Reitzer Béla,
  Történészek
  Hanák Pétar,Pollák Miksa, Sík Endre, Ránki György,
  Zene
  Szabolcsi Bence munkásságának köszönhető a zene történet mint önálló műfaj megjelenése.

  Rosenthal Motke….aki csak élete végén kapott engedélyt, hogy magyar nevet választhasson…így is ismerik,

  Rózsavölgyi Márk
  A leghíresebb magyar zsidó zenész (1787-1848), a Nemzeti Színház megnyitása alkalmával

  játszott palotás szerzője volt. A rosszabikosok nem egy rendezvényen a palotás a nyitó tánc, szegénykéim ha tudnák..:) (Eredetileg egy klezmer banda vezetőjeként tevékenykedett.) aki a nemzeti tudatosodást elősegítő verbunkos zene utolsó nagy alakja volt
  Akkor nézzük…ki mindenki nem volt ]judeobolsiplutokrata _a nyilas propaganda mókás összevonása_….hazaáruló?
  Klein györgy a daganatimmunológia kutatója, 22 évesen már a stockholmi Karolinska Intézet munkatársa, később tanszékvezetője, a Nobel-díj bizottság tagja.
  Kanitz Ágoston
  A magyaróvári Gazdasági Akadémia és a kolozsvári egyetem botanika tanára 1869-ben ő tanított először hazánkban magyar nyelven természetrajzot..
  Erdős Pál…matematikus, Jungreisz Emil matematika professzor szerint, a világon élő matematikusok közül..ő a legérdemesebb aki matematika Nobel-díjat kaphatna.. De nincs matematikai Nobel-díj.
  Benedek Elek, a nagy mesemondó felesége.
  És a fia Benedek Marcell irodalomtörténész
  Germanius Gyula, Goldziher Ignác oriantalisták
  László Ervin 15 évesen 1947-ben megnyerte a genfi zongoraversenyt, világszerte koncertezett 34 éves koráig, Azóta a filozófia professzora Az általános evolúció elmélet irányítás képviselője Római Klub tagja, a négykötetes világenciklopédia főszerkesztője .
  Szerb Antal
  Irodalom tudós és író
  FŐbb művei:
  • Az angol irodalom kis tükre (1929)
  • Magyar irodalomtörténet (1934)
  • Rózsakereszt (1934); A Pendragon legenda (későbbi kiadások)
  • Budapesti kalauz marslakók számára (1935)
  • Hétköznapok és csodák (1936)
  • Utas és holdvilág (1937)
  • A királyné nyaklánca (1943)
  • A világirodalom története (1941) stb írója,
  A balfi koncentrációs táborban ölték meg.
  Radnóti Miklós
  Nem tudhatom
  Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
  nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
  kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
  Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
  s remélem, testem is majd e földbe süpped el. (Nem tudhatom – részlet, 1944. január)
  • Arthur Koestler
  • Benedek Elek, a nagy mesemondó.
  És a fia Benedek Marcell irodalomtörténész
  • Czóbel Béla festő
  • Darvas Lili színésznő
  • Déry Tibor író
  • Fényes Adolf festő
  • Frankel Leó iparos
  • Füst Milán regényíró
  • Gábor Andor író

  • Goldberger Ferenc gyáriparos
  • Goldziher Ignác tanár
  • Hatvany Lajos író
  • Hatvany Deutsch József nagytőkésa cukor ipar megteremtője Magyarországon
  • Heltai Jenő hírlapíró
  • Ignotus Pál hírlapíró
  • Kabos Gyula szinész
  • Kádár Béla festő
  • Kadosa Pál zeneszerző
  • Kálmán Imre zeneszerző
  • Kármán Tódor egyetemi tanár,fizikus
  • Karinthy Frigyes író
  • Kner Izidor író és könyvkiadó
  • Komlós Aladár író
  • Kertész Mihály filmrendező
  • Korda Sándor filmrendező
  • Kovács Margit keramikus
  • Moholy-Nagy László festő
  • Molnár Ferenc regény- és színműíró
  • Nagy Endre író, színházigazgató
  • Reinitz Béla zeneszerző
  • Rózsahegyi Kálmán színművész
  • Rózsavölgyi Gyula zeneműkiadó
  • Sík Sándor költő és tanár
  • Szomory Dezső regény, színműíró
  • Szondi Lipót idegorvos
  • Zerkovitz Béla zeneszerző
  • Zöld Márton honvédtábornok
  • Királyhegyi Pál humorista
  • Rejtő Jenő író
  • Rodolfo bűvész
  • Romhányi József költő

  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  Rosenthal Motke….aki csak élete végén kapott engedélyt, hogy magyar nevet választhasson…így is ismerik,• Rózsavölgyi Márk a verbunkosok, és a palotás szerzője
  olnai Simon aki a Tolnai Világlapját és a Világlexikont, Világtörténelmet, a Bazár c. divatlapot, a Délibáb színházi hetilapot..Mauthausenben végeztek vele is.
  Légrády Imre és Ottó a mai Zrínyi nyomda alapítói.A Pesti Hírlap gründolói..

  • Falk Zsigmond a a Pesti Könyvnyomda hozatta be az első szedőgépet..

  • Végül a gyomai Kner család és a békéscsabai TevanAndor kiadói nyomdái.
  A Monumenta Literarum.._ a rendszerváltás előtti nagy újra felfedezéskor újra kiadták _ és a KNER Klasszikusok sorozat, amely könyvek nem maradtak el az európai könyvkiadás mögött.
  A Kner könyvek _ csodák csodája _még ma sem hullnak darabokra, mint a minap vásárolt világtörténelem c. mű..
  • Balázs Béla költő
  • Baumgarten Ferenc Ferdinánd esztétikus
  • Biró Lajos író
  • Korda Sándor filmrendező
  • Lesznai Anna költő és iparművész
  • Magyar Lajos hírlapíró
  • Rózsahegyi Kálmán színművész
  • Rózsavölgyi Márk zeneszerző
  • Salamon Béla színész, színigazgató
  • Sík Sándor költő és tanár
  • Szabolcsi Bence zene esztétikus
  • Székely Mihály operaénekes
  • Szép Ernő költő, író
  • Szomory Dezső regény, színműíró
  • Szondi Lipót idegorvos
  • Vámbéry Ármin orientalista és etnográfusa magyarság őshazájának felkutatója
  • Adler Zsigmond Papp Laci edzője
  • Zöld Márton honvédtábornok
  • Zsolt Béla költő és hírlapíró
  • Básti Lajos színművész
  • Petschauer Attila olimpiai bajnok, munkaszolgálatosként vonult be, egy unatkozó őrmester halálra kínozta
  • Polgár Judit sakkozó
  Polgár Zsuzsa sakkozó, világbajnok
  Hajós Alfréd olimpiai bajnok, építész, a debreceni Arany Bika tervezője.
  Székely Éva olimpiai bajnok
  Karinthy Frigyes író, humorista
  Ilosfalvy Róbert
  Robert Capa
  • Déry Tibor
  • Salamon Béla
  • Sebes Gusztáv az arany csapat edzője
  • Arthur Koestler
  • Szabó István (filmrendező)
  • Konrád György író
  • Korda Sándor filmrendező
  • Kornai János közgazdász
  • Kovács Margit kerámikus
  • Gábor Zsazsa színésznő
  • Radnóti Miklós költő munkaszolgálatos kivégezték
  • Szepesi György sport riporter
  • Szenes Iván szerző
  • Szép Ernő költő
  Teller Ede az atom bomba egyik felfedezője
  Balázs Béla filmrendező
  Hatvany Lajos író
  Hegedüs Géza irodalom tudós
  Harry Houdini bűvész
  Vámbéry Ármin jogtudós
  • Markos József
  • Mészáros Lajos
  • Mező Ferenc
  • Moholy-Nagy László
  • Moldova György
  • Molnár Ferenc
  • Latabár Kálmán, Árpád színészek

  Fispán Géza

  • Én megértem a zsidóságot és az egész világ megértette – azt is meg kell érteni Önöknek is, hogy ami ki van dolgozva, abban nincs fejlődési – csak utánzási – lehetőség…
   és az egész világ jogrendje ezt “akarja” szavatolni – de ez sodorja az emberiség egészét egyre nagyobb válságok felé…
   meg ugye a túlnépesedés. Azok a népek, akik ebből a “fejlődésből” fiatalon, kiforratlanul kaptak – ezek kiszakadtak saját kultúrájukból, életritmusukból stb…
   elveszítették saját magukat – az emberiség 80%-a szenved ebben a civilizációs kórban.

   A magyar lelkület megértéséhez időben sokkal korábbra kell tekintenünk ahhoz, mint amit Ön magyar kultúrának nevez.
   Sokkal-inkább a nyelvünk ősiségében gyökeredzik és gyermeki létben működik az igazság – nem olyan tekintélyekben, amit Ön megnevez.

   Azok a tiszteletre-méltó emberek, akiket megnevez “jól hidalták át” a szellem és anyag szakadékát – tehetségesek…
   de oly szédítő karrierek mellett nem sok volt közülük, aki a szellem és anyag “dolgában” helyesen járt volna el.
   Egy egzisztenciális emberi probléma van temetve oly módon, hogy hamis talentum-értelmezéssel van leplezve.
   ezek ugyanúgy önbecsapások, mint ahogy a világot is félre-vezetik.

   Ezek a tehetséges emberek – szellemi létük ellenére – nem tudtak tenni a nagytőke uralma ellen, ők is általában ennek szolgálatába szegődtek.
   Nem is igazán tehettek mást – mivel nem érték-teremtők, hanem inkább kultúra-teremtők… de nem állítok olyat, hogy eleve rossz szándékkal tették. Szellemi produktumokkal az anyagi világért – ennek fordítva kellene történnie! Mind a szegénység, mind a túlnépesedés eleve nem jelenthetett volna problémát – de ugye ez a kapitalizmus fűtő-eleme, konjunktúrája.
   Ezt a szerencsétlenséget embermilliárdok tévhite tartja fenn – de már inog a bálvány, tudjuk jól…
   mert az idő már rég meghaladta volna – de ugye nem engedik.

   Ajánlom Önnek és sokaknak, hogy mélyedjen el Kant kategorikus imperativusában és talán van esély megérteni ilyen kártékony dolog az igények mesterséges anyagba-züllesztése.
   Hogy ez világ-méretben milyen nehezen orvosolható betegség, kábítószer.

   Teljességet és szellemi megújhodást kívánok Önnek és minden embertársamnak!
   Tehát – nem ön-megtagadást kívánok, hanem olyan szabadságot, ami kibírja ezt az emberi lét-ellentmondást!

   Az élet “szándékosan” (sors) ilyen.
   A vakság – ha nem látjuk – nem gyógyír; csak fájdalomcsillapító!

  • Fispán úr!
   Azt hittem,hogy a homoszexualitásról ír tanulmányt azért ez a sok zsidó név.
   Nem minden zsidó buzi,de minden buzi zsidó.

 8. Egy nem ember nem nagyon ismert verse, mellesleg atomfizikus, másod állásban…:

  Teller Ede: Vers cím nélkül (A tudós és világa)
  2009. 02. 9. by Verspatikus

  Keresni, várni, semmit sem akarni,
  szeretni, vágyni, egyedül maradni.
  Nézni a világot becsukott szemekkel,
  látni azt, amit még nem látott meg ember,
  gyönyörködni titkos, mély harmóniákban,
  emlékezni arra, mit sohasem láttam.
  Szeretni, imádni a szent tisztaságot,
  a szelet, a felhőt, a havat, az álmot.
  Tenni a helyeset, nem kis öröm pénzért,
  nem a túlvilági örök üdvösségért.
  Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs Isten,
  félni, hogy talán még igazság sincsen,
  tudni: az ész rövid, az akarat gyenge,
  hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre.
  És makacs reménnyel mégis, mégis hinni,
  hogy amit csinálok, az nem lehet semmi.
  És örülni tudni a nagy megnyugvásnak,
  a fájdalmat, örömet gyógyító halálnak.

  Fispán Géza

 9. Egy kevés a magyar tudósról, aki történetesen zsidó vallásban született, és ha kedves Zsuzsa az ön elődei kezébe kerül…akkor ő is úgy jár mint a családja és talán egy nyilas házmester végzi el a munkáját..
  off

  Szülei és Emmi húga Magyarországon maradtak. Húgának férje és édesanyjának bátyja 1944-ben a holokauszt áldozatai lettek, a többiek a pesti gettóban érték meg a felszabadulást. Édesapja 1950-ben meghalt, édesanyját, húgát és unokaöccsét 1951-ben kitelepítették Tállyára, ahonnan másfél év múlva térhettek vissza Pestre, de lakásukat közben elvették. Unokaöccse 1956-ban elhagyta az országot. Szilárd Leó 1958-ban rá akarta venni, menjen el Moszkvába vele a Pugwash Konferenciára, hogy beszélhessenek a szovjet atomfizikusokkal a nukleáris leszerelésről. Ő azonban elutasította, rokonai magyarországi fenyegetettségére hivatkozva. Ezt Szilárd elmondta Moszkvában a szovjeteknek és a magyar küldöttnek, Jánossy Lajosnak is, mint abszurd dolgot. Három hét múlva édesanyja és húga megkapta az útlevelet és találkozhatott Tellerrel San Franciscóban. Szilárd levélben köszönte meg Jánossynak a közbenjárását.

  on

  A Manhattan terv és a világhírnév

  A chicagói reaktor (1942) sikeres decemberi beindítása után meghívták a Manhattan tervbe. A hirosimai bomba ledobása után, a Nagaszakira ledobott bombát feleslegesnek tartotta. Ennek már nem urán, hanem plutónium volt a hasadóanyaga, amit Amerika hadvezetése feltétlenül ki akart próbálni.
  1945-ben tagja, 1947-től elnöke a Reaktorbiztonsági Bizottságnak. Felismerte az urán-grafit-víz típusú reaktorok veszélyforrását (Teller-effektus), és sikerült leállíttatnia az USA-ban az olyan grafitos reaktorok működtetését, mint amilyen például később a csernobili erőmű lett. (Csernobilban többek között a Teller-effektus vezetett a katasztrófához.) Részt vett az inherensen biztonságos (bolondbiztos) TRIGA reaktorok kifejlesztésében.
  1952-ben a Los Alamosszal elégedetlen Teller kezdeményezésére is létrehozták a kaliforniai Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumot, aminek egy időre igazgatója lett. Stanislav Ulam módosításával (deutérium helyett deutérium és trícium keveréke), 1952-ben végrehajtották az első sikeres hidrogénbomba-kísérletet.
  Szülei és Emmi húga Magyarországon maradtak. Húgának férje és édesanyjának bátyja 1944-ben a holokauszt áldozatai lettek, a többiek a pesti gettóban érték meg a felszabadulást. Édesapja 1950-ben meghalt, édesanyját, húgát és unokaöccsét 1951-ben kitelepítették Tállyára, ahonnan másfél év múlva térhettek vissza Pestre, de lakásukat közben elvették. Unokaöccse 1956-ban elhagyta az országot. Szilárd Leó 1958-ban rá akarta venni, menjen el Moszkvába vele a Pugwash Konferenciára, hogy beszélhessenek a szovjet atomfizikusokkal a nukleáris leszerelésről. Ő azonban elutasította, rokonai magyarországi fenyegetettségére hivatkozva. Ezt Szilárd elmondta Moszkvában a szovjeteknek és a magyar küldöttnek, Jánossy Lajosnak is, mint abszurd dolgot. Három hét múlva édesanyja és húga megkapta az útlevelet és találkozhatott Tellerrel San Franciscóban. Szilárd levélben köszönte meg Jánossynak a közbenjárását.
  1962-ben John Fitzgerald Kennedy elnöktől átvehette az Enrico Fermi-díjat a kémia és a fizika terén elért eredményei, a termonukleáris kutatásban játszott vezető szerepe és a nemzetbiztonság erősítése terén végzett munkájának elismeréseként. A Reagan-Gorbacsov puhatolózások idején Reagant határozottan biztatta, ne engedjen a csillagháború kérdésében, mert a szovjeteknek nincs ilyen elektronikájuk.
  1936 után 1990-ben járt újra Magyarországon és utána minden évben hazalátogatott, s az atomenergia békés felhasználásának világhírű pártolójaként, egy ízben a Paksi atomerőműbe is, ahol – széleskörű műveltségét bizonyítandó – az Energetikai Főiskola auditóriumában, zongorán Mozartot játszott a hallgatóságának. 1994. április 23-án Göncz Árpád köztársasági elnöktől átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrendet. 1997-ben megkapta az akkor elsőként kiosztott Magyarság Hírnevéért kitüntetést. Az Első Orbán-kormány idején az első Corvin-lánc-birtokosok egyike lett.
  Díjai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  Teller Ede emléktáblája egykori lakhelyén, Budapesten, a Honvéd utca 18. szám alatt
  Albert Einstein-díj, 1958
  Enrico Fermi-díj, 1962
  National Medal of Science (Nemzeti Tudományos Medál), 1982 (lásd a kitüntettetek listáján itt)
  A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, 1990
  A Magyar Köztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendje, 1990
  Ignobel Béke-díj, 1991 [3]
  A Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktora, 1991
  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli professzora, 1991
  Az Eötvös Fizikai Társulat tiszteletbeli tagja, 1993
  A Fizikai Szemle Nívódíja, 1994
  A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal, 1994
  A Magyar Nukleáris Társaság Szilárd Leó Érme, 1994
  A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem díszdoktora, 1995
  Magyar Örökség díj, 1996.[4]
  A Magyarság Hírnevéért Díj, 1997
  Magyar Corvin-lánc, 2001
  Presidential Medal of Freedom (Szabadság Elnöki Medál), 2003 (lásd a kitüntettek listáján itt)
  Bolyai-díj, 2004 (posztumusz)
  Budapest díszpolgára (2012) (posztumusz)

  Forrás Wikipédia

  Fispán Géza

  • Azt a sok százezer halottat amit a teller elvtárs atombombájával gyilkoltak le a már kivérzett Japánoknál igazi humánus cselekedet volt! Méltó a Nobel díjas szörnyetegekhez!
   kató rudi

 10. 🙂 Úgy tűnik a magyar zsidók felsorolása túl hosszúra sikeredett…:) Maradjunk a 9 Nobel-díjasunknál, a Pick szalámi és herendi porcelán gyár alapítójánál…Ennyit talán kibír a NIF…:) Kedves Zsuzsa RAdnóti Miklósról hallott már?
  Kaldi József

  • Versei alapján Radnóti ezer százalékig megtagadna benneteket!
   kató rudi

   • Kato Rudinak:

    Sajnos erre az Önök elődei jóvoltából nem kerülhetett sor, hiszen a “keresztény”, “magyar ” keretlegények megölték. Pusztán azért mert valaha zsidónak született…talán Ön is hallott erről a gyilkosságról. És megöltek kis gyermekeket is százezrével, de ezt elismerem nehéz felfogni. A zongora tanárnőm 7 éves kislányát, aki a sokadik terhessége után végre megmaradt a szeme láttára verte agyon egy SS katona Auschwitzben. Nyilván ezt is örömmel olvasta, sok ilyen történet van még. Nem fog unatkozni, élete végig lesz mit olvasnia.

    Káldi József

  • A magyar-zsidó Nobel-díjasok megfordíthatták volna a világfolyamatot – ha nem álltak volna ők is a nagytőke szolgálatába!
   Ezek a találmányok – így – csak kultúrák le-amortizálására alkalmasak.
   Volt olyan is, mely hazánkban volt első-sorban alkalmazva – ez ritka kivétel és ugye nem is technikai.

   Iszonyatos probléma, hogy ilyen géniuszok sem álltak ellen annak a csorda-szellemnek, amit a pénz imádata alakított ki évezredeken keresztül.

   A “hogyan” évezredekkel megelőzi a “miértet” – utólagosan adnak értelmet a találmányoknak is (ha az nem maga a pusztítás). Ezt nevezik tehetségnek – de nincs meg benne a betagozódás igénye… ezért inkább uralkodni akar.

   Isten jele a szükségszerűség – ami az értelmes feladatokhoz “keresi a megoldásokat”, az értelmes “HOGYAN-okat”!

   Az ember világában nincs magasabb-rendű tény, mint az ajándékozó erény!!!
   Az ajándék és az áldozat között van némi különbség…
   de létezik olyan még jelen életünkben is; hogy ami nem tud ajándékká válni – az áldozattá lesz.
   Még mindig többféle áldozati rendet “éltetünk”, amikor az embernek meg vannak saját teremtő erői – tehát áldozatok nélkül működhetne e világ saját erőkre támaszkodva! Áldozatok nélkül!!!
   De ugye a világ nem erre van “berendezve”.
   Akkor hát át kell rendeznünk!!!

   Minden áldozati rend – halott ügy!
   Voltak olyan idők – pontosabban az idők kezdete – amikor semmi más nem hozhatott változást, fejlődést.
   Erről szabad megemlékezni – de nem szabad gyakorolni!

   Aki a jövőt egyenlővé- tesz a múlttal – Az megöli az időt, a fejlődést és nem méltó az Isteni szellemre, ami ezt a folyamatot elindította!

   Gondolkodjanak nyugodtan ebben – akármilyen náció vagy nemzet tagjai…
   Ön és például Fispán-úr!

   Senkinek sem árt, ha valamely vallás dogmáival, fejlődésével, “mérföld-köveivel” tisztában van – de senkinek sem használ, ha odaláncolja magát ezekhez!

   … mert az ember lehetősége az Isteni szükségszerűségek felismerése- folyamán is: szabadsága, amit Istentől kapott!!!

   A bűn-eseten nem sopánkodni kell – hanem azt az erőt kell jóra használni, ami a “bajt” okozta…
   de akkor ez volna az ellensúly – nem az “elfogadott” gonosz”!!!

   Minden adva van az embernek ehhez – mire várunk???

   Kiss Tibor

 11. “Es igenis vannak felelosok,es nyomja csak a magyarok vallat a teher,es a lelkiismeretet a buntudat!!! SZEGYEN!!!”

  Betty

  “A zsidó tanács tagjai a gyilkos gépezet részeivé váltak, és nagymértékben elősegítették, hogy az emberek a gyilkosok valódi céljainak ismerete nélkül menjenek a gettóba és a halálba. Döntő szerepük volt abban, hogy a magyarországi zsidóság nagyobb része fegyelmezetten tett eleget a hatósági intézkedéseknek.
  A tények azt mutatják, ezek az emberek nem hihették azt, hogy meg tudják akadályozni a tömeggyilkosságokat. Tudták, mi lett a lengyelországi és a szlovákiai zsidók sorsa, tudták, hogy a szállítmányok végcélja Auschwitz, és mégsem mondták meg az embereknek.

  A zsidó tanácsnak döntő szerepe volt abban, hogy a magyar zsidók nem ismerték fel a veszélyt.”

  http://www.remeny.org/remeny/2006-tavasz-5766-adar-niszan-ijjar/dr-feldmajer-peter-mentegessuk-e-a-zsido-tanacs-tagjait/

  Egyre-inkább egy kollektív büntetés árnya vetül a magyarságra.
  Egy nem hivatalos kollektív büntetés – ami Trianont “hivatott igazolni”.

  Elszólások, vagy épp őszinteség – de olyasvalamiért kell bűnhődnünk, amit apáink, nagyapáink sem értettek; nem hogy tettek volna valamit.
  Megtévesztett zsidók “lobbiztak” akkor a “holokausztért”.
  Morálisan el lehet ítélni az akkori magyar hatóságokat – bár ez sem biztos, hogy be voltak avatva Hitler (a németek) szándékába.

  Tehát miért kell a magyar népnek bűnhődnie – talán azért, hogy (egyúttal) rábólintsunk Trianonra is???

  Ebben a témában “PACAL” is megmutatkozik egy következetes magyar-ellenesség…
  hogy ne kelljen elismerni senkit olyan ügyben, aki ténylegesen tett a zsidókért is.

  Kiss Tibor

 12. Azt azért ne feledjék, hogy úgy a Nobel-díjasok, mint a gyárak alapítói itt, MAGYARORSZÁGON kaptak és kapnak lehetőséget, nyugodt hátteret, biztos megélhetést, különben nem boldogultak volna. Más nemzet nem ilyen jóindulatú. Lásd a szlovákokat, szerbeket mit művelnek a magyarokkal, nem törődvén azzal, hány tehetséges ember vész el ma is!
  Anna

  • Sajnálatos, hogy nem vándoroltak ki Amerikába pl, ahol eléggé jól elviselik a sikaras embereket. Itt Magyarországon nem véletlenül járja a mondás: ” Dögöljön meg a szomszéd tehene is!” Az irigység az egyik nemzeti sajátosságunk, az önkritika teljes hiánya mellett. A butaság, önteltség és a tanulástól való irtózás mellett.

   Káldi József

 13. fispán géza figyelmébe:
  Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról?
  Posted on 2014/01/28 by Nifadmin
  ion cojaÉveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat, a zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a témáról, az 1990 előtti hivatalos történelemtudomány nyomvonalát követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült, addig a magyarországiak egy durva megsemmisítésnek voltak alávetve.
  Maga Winston Churchill is beszélt erről a magyar történelmi eseményről, mint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáról. Ez volt az 1991-ben megjelentetett Transilvania Invincibile Argumentum című könyvem egyik fejezetének a címe is, amely viszont jóval 1990 előtt íródott. Ezt a fejezet címet újra használtam a 2004-ben megjelent Protocoalele Kogaionului című könyvemben, de itt már azért, hogy megkövessem régebbi állításaimat ebben a témában. Most megteszem újra, kijelentve, hogy az 1944-es magyarországi zsidók tragédiájáért nem a magyarok a hibásak sem a magyar hatóság! Még nem is a németek, mondhatnám!… Hanem a zsidók!
  Viszont hét évvel a Protokolljaim kiadása után azt tapasztalom, hogy hipotéziseim nem jutottak el egyetlen magyarhoz sem. Ez természetesen az én hibám elsősorban, mert nem tudtam soha jól eladni az írásaimat. Most újra jelentkezem, több okból is, amelyek közül az egyik, hogy a csíkszeredai fiatal székely hokisok még büszkébbek legyenek arra, hogy magyarok és nem, Isten őrizz!, románok…
  1990 után, mint ismert, a románok is azon kapták magukat, hogy holokauszttal vádolják őket is! A vádlók kétes foglalkozású zsidó szerzők voltak. Egyik napról a másikra a romániai holokauszt szakértői lettek. Magam elég informáltnak tartottam ahhoz, hogy válaszoljak a vádakra. Így kerültem, akarva, nem akarva, bele ebbe a hórába, amit ha belekerültem, akkor végig kell járni, vagyis tovább kellett informálódjak ebben a témában. Eljutottam oda, hogy megtudjam, mennyire megalapozatlanok a jól ismert magyar vádak! Ismétlem: megalapozatlanok! Kitaláltak vagy legjobb (legrosszabb!) esetben is eltúlzottak.
  Pontosítom, hogy a magyarországi zsidók sorsáról, akiket Auschwitzbe küldtek, nem egy kormányülésen, se nem a budapesti parlamentben döntöttek. Még nem is egy náci gyűlésen. A döntés a legmagasabb szintű zsidó kezdeményezésre született: a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságában!
  Állításom alátámasztására Roger Garaudy, Az izraeli cionizmus pere című munkájának adatait használtam (a romániai kiadás címe: Procesul sionismului israelian). Ennek a munkának az adatait még senki nem vonta kétségbe. Roger Garaudy, jól ismert baloldali egyéniség, demokratikus beállítottsággal, mentes mindenféle párt besorolástól, többször kapott kritikát egyesektől az utóbbi írásainak, úgymond, antiszemita jellege miatt, de senki sem tudta felróni neki azt, hogy valótlan vagy elferdített adatokat tett közzé. Roger Garaudytól olyan adatokat vettem át a témával kapcsolatban, amelyek mindenike zsidó szerzőktől vagy intézményektől származik. Idézek továbbá a Protocoalele Kogaionului című írás 77-79 oldaláról.
  Roger Garaudytól megtudjuk, hogy a Palesztinába jutáshoz nem volt elegendő a zsidó származás. Jó minőségű zsidó kellett legyen, magasabb minőségű anyagból gyúrva. A zsidók Palesztinába való belépésének feltétele az volt, hogy a majdani Izrael államnak ne legyenek a terhére (47-ik oldal). Még 1935-ben egy jelentős cionista vezető, Ytzhak Gruenbaum felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell legyen a felhatalmazásuk arra, hogy a bevándorlókat kiválogassák és ne fogadjanak be mindenkit (ugyanazon oldal). Úgy tűnik, hogy a Hitler által elfoglalt Európában azon zsidók részaránya, akik méltatlanok a Szentföldre való belépésre elérte a 90%-ot! Az Európából a nácik által elűzött zsidók problémája, akiket a cionisták nem siettek befogadni Izraelbe elsősorban a cionista doktrínából ered. A problémát nem a segítőkészség oldaláról, hanem az ország szükségleteinek szemszögéből kezelték (ugyanaz az oldal). Más cionista doktrínák szövegei sokkal kifejezettebbek, embertelen cinizmustól és pragmatizmustól átitatva.
  Íme, mi olvasható az 1943-ban a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságának Memorandumában: Vajon mindenkit kell segítsünk, akinek szüksége van anélkül, hogy figyelembe vennők az egyének jellemzőit? Nem kellene az egésznek egy nemzeti-cionista jelleget adnunk és megpróbáljuk megmenteni azokat, akik hasznára lehetnek Izrael földjének és a judaizmusnak? Tudom, hogy embertelennek tűnik a probléma ilyenszerű felvetése, de világossá kell tennünk, hogy ha meg tudunk menteni 10.000 embert az 50.000-ből, akik hozzájárulnak az ország megerősödéséhez és a nemzet újjászületéséhez vagy az 1.000.000 zsidó, aki teher lesz az országnak, akkor vissza kell fognunk magunkat és meg kell mentenünk azt a 10.000-et, a kívül maradt millió elkeseredett kérése és szitkozódása ellenére is (47-48-ik oldal).
  Tehát a 10.000 hasznos zsidó és az egy millió alkalmatlan közül a cionistákat csak a hasznos érdekelte. A többi egy millió (vagy hat) zsidóval történhetett bármi, akár meg is halhattak, nem jelentett veszteséget a cionistáknak. Ez a lehetőség nem zavarta egyik cionista vezetőt sem! Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az ők érdekeiket szolgálta!
  A fenti szöveg ugyanakkor emlékeztet arra, hogy mi is történt az Auschwitzbe érkezett zsidókkal: két táborra osztották őket a jellemzőik alapján, éppen a hasznosság elve szerint. Aki a német haditermeléshez hozza tudott járulni (az ország megszilárdításához) az életben maradt. A többiek, akik valóságos teher voltak a nácik számára is, mint emberi hulladékok gyorsabban befejezték földi pályafutásukat.
  Még megjegyezhetjük, hogy a fenti szöveget egy intézmény adta ki, nem pedig egy szívtelen, kótyagos egyén, és mégis tele van az emberiséggel szembeni határtalan megvetéssel, ami nem állt meg a kinyilatkoztatások szintjén, hanem nagyon is konkrét és reális következményei lettek meghatározva százezrek életét vagy esetleg milliókét, ha a mediatizált holokausztot és a zsidó szenvedést sirató propagandisták adatait vesszük alapul. Ilyen mérvű cinizmussal és megvetéssel csak irodalmi szövegekben vagyunk megszokva, ahol a magatartás és helyzetek ilyen eltúlzásának művészi szerepe van és a következmények is csak ezen a szinten maradnak. Ebben az esetben ennek a szövegnek kimondottan gyilkos, emberirtó szerepe van.
  Hol van innen a híres zsidó szolidaritás? Miért nem működött? Az emberi szolidaritásról nem is merek beszélni!
  Egyébként ezek a cionista szövegek a kétféle minőségű zsidókról, egy gyakorlati életfilozófiáról árulkodnak és egy idáig a történelemben nem létező pragmatizmusról, amely lélegzet nélkül hagy minden normális embert, zsidót vagy keresztényt: Egy egyszerű filantropikus mentése a németországi zsidóknak csak kellemetlenségeket okozott volna a cionistáknak, főleg hogy a mentés esélyei annál kisebbek, minél nagyobb a katasztrófa. A németországi zsidók érdekében tudunk cselekedni, ha ezek Palesztinába hozzák a vagyonukat. A jelenlegi menekülteknek nincs meg ez az előnyük, mert üres kézzel akarnak jönni. Ezek tehát nem tudnak semmit adni a Yichouvnak (ez volt Izrael neve, mielőtt 1948-ban elismerték volna független államként), és nem várhatunk másra, mint amit eddig is megállapítottunk a németországi zsidók nagy részéről: teljes eltávolodást, sőt ellenséges magatartást Izrael földjével szemben, a tisztelet hiányát minden iránt, ami zsidó, egy embertömeg, amelynek semmi köze a cionizmushoz és amelyikből teljesen kihalt a nemzeti érzés (48.oldal).
  Robert Garaudy kommentárja: ezen szövegek idézése világosan mutatja a különbséget a judaizmus, mint vallás, amit tisztelek és a nacionalista, leigázó politikai cionizmus között, amit elítélek. Mi több, ezek a szövegek világossá teszik azoknak az csalását és álnokságát, akik ma siratják azokat az áldozatokat, akiket nem akartak megmenteni. (49.oldal).
  Megjegyzendő mondat: azoknak a csalását, akik siratják azokat az áldozatokat, amelyeket nem akartak megmenteni!
  Tehát zsidók, akik nem akartak zsidókat megmenteni! Miért? Mert szegény zsidók voltak, üres kézzel…
  Egyre világosabb, hogy a II. világháború idején a zsidó elit egy mesterséges szelekciót hajtott végre, azon zsidók között, akik a jövendő Izraelt kellett benépesítsék, akik a háborút kellett átvészeljék. Azok a zsidók, akik izraelitának voltak programálva, azok minőségi zsidók kellett legyenek: cionista eszmékkel, akik elutasították a többségi nemzetbe való beolvadást, amit egyre több zsidó hallgatólagosan már elfogadott. A másik oldalon a szegény zsidók, akik a cionisták szerint egy embertömeg, akinek semmi köze nem volt a cionizmushoz, nemzeti érzelmek hiányával, és amely nem mutatott tiszteletet semmi iránt, ami zsidó vagy héber. Ezért őket a megmentésből ki kellett zárni! Vajon nem ez a tömeg volt összesen hat millió?…A híres hat millió?
  Jegyzet: A fentiekből egy káprázatos, de egyáltalán nem abszurd, hipotézis állítható fel, ami a cionista doktrína szövegeiből levezethető: a holokauszt, mint büntetés azoknak, akik nem viseltettek tisztelettel mindaz iránt, ami zsidó vagy héber!
  Egyelőre csak jeleztem ezzel a hipotézissel, hogy később ellenőrizhessem, más megfelelő dokumentumokkal. Lehet, hogy megteszik mások ezt az ellenőrzést. Más hozzáértőbbek, tanultabbak…
  Milyen helyzetben voltak a magyarországi zsidók ebből a cionista szemszögből nézve? Ők arról voltak ismertek, hogy hajlandóak voltak az asszimilációra vagy már asszimilálódtak. A dualizmus idején hagyományosan ők magyarnak vallották magukat, különösképpen népszámlálások idején vagy más lojalitási teszteken. Megkockáztatom azt állítani, hogy kevés olyan zsidó volt , aki ott hagyta volna a komfortját, amiben itt élt, azért, hogy Palesztinába menjen és ott mindent kezdjen elölről. A zsidók is emberek! Hős és vértanú nép nem létezett soha… Csupán a cionista doktrína követte ezt: kiválassza az eljövendő Izraelnek azokat a zsidókat, akikből egy hős és vértanú nép legyen…
  Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi zsidók nem élvezték a cionista vezetők szimpátiáját. Abba a csoportba sorolták, akik nem méltóak, hogy a Szentföldre lépjenek?
  Idézek tovább a Protocoalele Kogaionului című könyvből, 77-79. oldal. Tehát nagyon sokszor a németországi, de általában a nácik által elfoglalt országokban a zsidók nem voltak mások, csak emberanyag, amelyikből az Izraelt alapító cionisták kiválasztották (egyébként is kiválasztott nép), hogy melyik zsidó élhet meg, kivándorolva Palesztinába és melyik gyengébb minőségű, hasznavehetetlen és nem kívánatos, az marad a nácik rendelkezésére. Ezt mondja a nagy cionista Ben Gurion is, az új Izrael állam első elnöke: azt a kisebbséget, amelyet meg lehetett menteni, ki kellett választani a palesztinai cionista projektnek megfelelően (44.oldal).
  Tehát a cionisták gondja az volt, hogy megmentsék a hős és vértanú kisebbséget és a hat milliós többséget hagyták a kivégző táborok gondjára. Nota bene: hogy a náci lágerek sorsára hagyott zsidók alkották a többséget, mint következtetést alátámasztja, expressis verbis (kimondottan) Roger Garaudy kommentárja is, amelyet Rudolf Kastnerrel kapcsolatban tesz, akit az 50-es években a nácikkal való kollaborálásért ítéltek el. A perben Rudolf Kastnert azzal vádolták, hogy egyetértésben a cionista vezetőkkel (akik közül a legtöbben a per idején miszterek voltak) Eichmannal üzletelt 1684 hasznos zsidó (a kiemelés Roger Garaudytól) kiszabadításáról és Palesztinába emigrálásáról, mint az eljövendő Izrael építéséhez szükséges emberekről, annak fejében, hogy meggyőzi a 460.000 magyarországi zsidót, hogy csak egy egyszerű áttelepítésről van sző, semmiképpen sem az Auschwitzi haláltáborokba való szállításról. Halevi bíró rámutatott arra, hogy ezek a gyilkosságok mind a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek (44.oldal).
  Kegyetlen mondat: ezek a gyilkosságok a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek. Ezek a gyilkosságok… vagyis a magyarországi zsidók szinte teljes kiirtása a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával vagy pontosabban hozzájárulásával történt.
  Néhány tisztázó kérdés: Az Izrael építésénél hasznos 1684 zsidó, feltehetően mind szuper-tehetségek volt, mindenik közülük egy potenciális Nobel-díj várományosa. Megtudták ők valaha is, hogy milyen feltételek mellett szabadultak Németországból és kerültek Palesztinába? Közzétették valaha is ezt a listát az 1684 névvel?
  Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt, akkor miért vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és meggyilkolásával 1944 tavaszán?
  Rögzítsük még egyszer milyen gyilkosságról is van szó: a holokauszt folyamán, a magyarországi zsidók deportálása Winston Churchill szerint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága volt. Éveken át ez a gyilkosság a magyar hatóságok számlájára van írva, akik a zsidók kitelepítését olyan túlbuzgósággal végezték, amellyel még a németeket is elámították. Roger Garaudy azzal a aprósággal szolgál, amellyel megsemmisíti a magyar hatóságok érdemét: maguk a zsidók is siettek berakodni a vagonokba, hiszen a saját cionistáiktól biztosítást kaptak arra, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó. Hogy milyen könnyen elhitték a zsidók, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó, a cionista vezetők szemében még inkább egy plusz ok lett, hogy mind a 460.000 zsidó gyenge minőségű, haszontalan, aki megérdemli a sorsát, hogy vágásra küldjék, mint az állatokat, egyszóval méltatlanok voltak, hogy a Szentföldre lépjenek.
  Évekkel előbb, különböző alkalmakkor kommentáltam ezt az emberiség történetében a legvisszataszítóbb gyilkosságot, különbséget téve a magyarok ázsiai, hun állatias viselkedése és a románok emberiessége és tűrőképessége között. Úgy hiszem, vissza kell vonjam akkori megállapításaimat és véleményemet. Mea culpa! Sajnálom, hogy a tévedésem nem volt teljes! Szerettem volna, hogy visszavonom a vádjaimat és kész! Sajnálatos módon nem azért kell visszavonjam vádjaimat, mert nem igazak, nem egyeznek a tényekkel, nincs értelmük, hanem azért mert másoknak kell azokat címezzem! Vádjaimat fenntartom, csak másnak kell címeznem, amelyre Roger Garaudy kényszerít: a cionizmus!
  A cionizmus a hibás a 460.000 magyarországi zsidó sorsáért, akiket a nácik a cionisták jóváhagyásával az Auschwitzi kemencékbe szállítottak! Ismétlem: nácik a cionista vezetők jóváhagyásával… Sőt a cionisták közreműködésével! Mert ezek azok a vádak, amelyeket Roger Garaudy megfogalmaz: a cionista zsidók a felelősek az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáért! Ismétlem: a minősítés Winston Churchilltől származik. Egy gyilkosság, amelynek 460.000 teljesen ártatlan zsidó esett áldozatul. Vagy másképpen mondva: az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága, kizárólag egy zsidó üzlet, amelynek gyilkos szerzői cionista zsidók, az áldozatok pedig haszontalan zsidók. A visszataszítóságát még inkább növeli az a tény, hogy a háború után a zsidók ezzel a gyilkossággal a magyarokat vádolták meg. Teljesen visszataszító. Nec plus ultra.
  Post scriptum 2011: örülök, hogy a magyarországi és a bárhol élő magyarok tudomására hozhatom, hogy nem az ő vállukat nyomja ez a népirtás. Ideje, hogy a magyarok megtudják ezt az igazságot és ennek megfelelően reagáljanak. Még fontosabb az, hogy a zsidók maguk megtudják az igazságot és reagáljanak ennek az igazságnak megfelelően! Mert ez az igazság lényege.
  És egy utolsó kérdés: Az átszállítás szervezője Eichmann, nem volt véletlenül zsidó, úgy ahogy nagyon sok zsidó mondja?…
  ION COJA
  2011. december 22.
  Tehát továbbra is állítom!!!
  A zsidok nem emberek!
  Az emberiség parazitái!
  Ha kell saját parazita társaikat is feláldozzák, csak nagyobb legyen a hollókoszt!
  Hagymási Zsuzsanna

  • Talán az alábbinak is köze lehetett a történethez.

   “Jeruzsálem (régi nevén Hierosolyma-Szent Sólyom Városa, amelyik szkíta alapítású volt) egészen a második világháborúig a Magyar Szent Korona része volt, a Magyar Királysághoz tartozott. Nyugodtan utánanézhettek pl. Ferenc József címei között. Így aztán érthető, hogy miért nem akarták a cionisták az asszimilálódott magyar zsidókat Izraelbe beengedni.”

  • Csak annyit kiegészítésként, hogy jad vasem név szerinti felsorolásában csak 235 ezr nevet sikerült össze kaparni mégis a 600 ezres számot hazudják mind a mai napig ahogy a 6 milliót is a tényleges kb. 1,5 millióval szemben!
   Az auschwitzi 4,5 millió hazudott számmal a valóság már csak 1,2 milliónál tart, a többi hazugságról nem is beszélve mégis 6 millióról hazudoznak folyamatosan!
   kató rudi

   • A nácik felettébb precíz számadata _ a trianoni Magyarország területéről_: 437680 fő. A vasúton kiszállítottak száma.

    Ezek kívül gyalog is útnak indítottak zsidó transzportokat, kis gyermekekkel, terhes anyákkal, idős emberekkel. és gyilkoltak munkaszolgálatosokat,úgy, hogy aknamezőre küldték őket, puszta kézzel…

    Esetleg csak unaloműzésként a házmesterekből verbuvált keretlegények egyetemi tanárokat, olimpiai bajnokokat pl Petschauer Attilát, magyar kardvívó bajnokunkat _addig locsolta egy barom nyilas, amíg meg nem fagyott az orosz télben..

    A visszacsatolt területekről csak becsülni lehet kb 200 000 fő.
    Bár, ha Önnek lenne igaza akkor vidéken nem tátonganának üresen a zsinagógák, és nem rendezhetnének a nácik gyűlést bennük..pl Ha annyira érdekli a kérdés próbálja meg végig olvasni:A „végső megoldás”

    Az antiszemitizmus valamennyi hagyományos eszköze (rémhírek terjesztése, gettók felállítása, a zsidók jogi és emberi diszkriminációja, gazdasági szerepük teljes megszüntetése) mellett iparszerű és tervszerű megsemmisítésükre törekedett.

    A nemzetiszocialista cinizmus ezt a

    “zsidókérdés végső megoldásának”

    (németül: Endlösung der Judenfrage)

    nevezte.1942 januárjában tartották Berlin mellett az ún. wannseei konferenciát, ahol tervezték a “végső megoldást”.leggkésőbb 1941 szeptemberében el volt döntve a zsidók meggyilkolása. A wannseei konferencián csak a terv végrehajtásának eszközeit beszélték meg. A megszállt lengyel és szovjet területeken az első naptól fogva tömeggyilkosságokat hajtottak végre. A wannseei konferencia résztvevője volt Adolf Eichmann, aki később a magyarországi holokauszt megszervezője lett.
    Magyarországon a zsidók deportálása az Adolf Eichmann által vezetett Judenkommando irányításával és a magyar közigazgatás és csendőrség aktív támogatásával történt meg. Közel félmillió magyar zsidó került Auschwitzba.

    Akiket nem öltek meg azonnal a gázkamrákban, azok munkatáborokba – mint Auschwitz-Birkenau – kerültek. De a munkatáborokba csak azok kerültek, akiket munkára alkalmasnak találtak. Akiket nem, azokat egyből elgázosították. Pl a magyar G. Andriskát aki 2 éves volt Az Auschwitz melletti erdős területen levetkőztették őket, és azt mondták nekik: zuhanyozni mennek. Amikor a gáz az utolsó emberrel is végzett, a Sonderkommando (magyarul Különleges Egység): a gázkamrában és a táborban megöltek holttesteit elégető, főleg zsidókból álló munkacsapat) tagjai a holttesteket vagy tömegsírokba, vagy a krematóriumba vitték.

    A zsidó holokauszt áldozatainak száma[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
    A zsidó áldozatok időbeli eloszlása Raul Hilberg adatai alapján.
    Év Áldozatok
    1933-1940 100 000 alatt
    1941 1 100 000
    1942 2 700 000
    1943 500 000
    1944 600 000
    1945 100 000

    Az áldozatok számát több különböző becslés próbálta felmérni

    . A széles körben elfogadott számok öt és hatmillió között mozognak. Raul Hilberg német feljegyzések alapján 5,1 millióra tette az áldozatok számát. Martin Gilbert hasonló módszerekkel 5,75 millióra jutott.Jacob Leschinsky 5,95 millió halottat számított. Gerald Fleming alsó becslésként 4,975 milliót,Yehuda Bauer 5,82 milliót ad meg. Lucy Dawidowicz a háború előtti és utáni népszámlálási adatokat összehasonlítva 5,934 millió áldozatot kapott. Wolfgang Benz 5,3 és 6,2 millió, az Encyclopaedia of the Holocaust írói, Yisrael Gutman és Robert Rozett pedig 5,59 és 5,86 millió közötti halottal számolnak. A Jad Vasem valamivel több mint 4 millió áldozatot tart nyilván név szerint.
    Az egyes haláltáborokban elhunytak száma a Jad Vasem adatai alapján: Auschwitz-Birkenau: 1,3-1,5 millió, ennek több mint 90%-a zsidó; Belzec: 600 ezer; Chelmno: 320 ezer; Majdanek: 360 ezer; Maly Trostinets: 65 ezer;Sobibór: 250 ezer; _ahol végül fellázadtak a zsidók és kitörtek a táborból_ Treblinka: 870 ezer. Ez összesen több mint 3,8 millió, amiből 80–90%-ra becsülik a zsidók arányát, ami a holokauszt zsidó áldozatainak körülbelül a fele. Félmillióra teszik a más, nem kifejezetten haláltáborként működő német koncentrációs táborokban elhunyt zsidók számát. 0,8–1 millióra becsülik azok számát, akiket az Einsatzgruppék öltek meg a megszállt szovjet területeken (ezeket a gyilkosságokat rendszerint nem dokumentálták). További százezereket az éhezés vagy betegség ölt meg a lengyel gettókban, még mielőtt deportálták volna őket.
    Magyarországon az 1941–45-ös határokon belül a háború előtt mintegy 900 000 zsidó élt, a háború végére 255 000-en maradtak.

    Rajtuk kívül ölték a lengyeleket barátainkat, mert ők szlávok voltak és ez sem nyerte el “dicsőséges szövetségeseink” tetszését a szocdemeket, a jehovistákat, a testi, szellemi fogyatékosok, cigányokat, az ellenállókat…etc

    Forrás: Wikipédia, Új magyar lexikon, Braham : Magyar holokauszt…etc

    Káldi József

    p.s.

    Vajon, ha mindenki téved és Önnek van igaza…és “mindössze ” 2 000 000 embert öltek volna meg, mert zsidónak születtek, rendben lett volna?

   • ” csak 235 ezr nevet sikerült össze kaparni mégis a 600 ezres számot hazudják mind a mai napig ahogy a 6 milliót is a tényleges kb. 1,5 millióval szemben!”

    Csak.

    Káldi József

  • Egy magyar gyűlölő román seggfej is jó, ha a zsidó holokausztot a zsidókra kenhetjük…már mint azok számára _ az itt jelenlévők kivételek_ akik némi lelkiismeret furdalást éreznek, az ártatlanul ( és persze holmi bírói ítélet nélkül) a magyar állam hatalom készséges segítségévek összefogdosott zsidó származású magyar állampolgárok náciknak való átadása miatt.

   Aki egy kicsit elgondolkodott a román “tudós” állításain_ ha nem lenne ilyen szomorú a történet_ bizonyára nevetne…

   Káldi József

  • És ha nem igaz…akkor oda az argumentum. Radnóti ember volt?

   Káldi József

   • Nagyon szorgalmas.
    Mielőtt emberekhez szól – tegyen fel szájkosarat!
    – kutya vagy bérenc… önmagát minősíti. (Radnótival takarózni?)

    Beteges ez a kéj, melyben előadja ezeket a szörnyűségeket – nehéz azt gondolni, hogy pontosan megfelel a valóságnak…
    de ha úgy is volna – nekünk rá kellene bólintanunk Trianonra: lám megérdemeltük, milyen gonoszok vagyunk!?

    Ez egy kiagyalt forgatókönyv, amibe kapaszkodik – nem magyarok agyalták ki;
    hanem Azok, Akik Önhöz hasonlóan évszázadokon keresztül provokáltak…
    és minden hibába belekapaszkodtak – médiabirodalmakat hoztak össze gyűlölet-kampányból…
    pletyka-gyárosok.

    Az a rend, amit Ön éltet; Az egy “áldozati rend” – a sok közül.
    Ebben az embert kilóra (és a munkaerőt is) adják-veszik. Ebben a rendben azt kell “megtanulni” hogyan lehet ragadozóvá-, piócává-, vagy bélféreggé- válni!

    Elérkezett a vég – megértettük a történelmet…
    lehet még tolni ezt a szekeret: a szakadék felé…
    tessék csak – bátran és délcegen!

    Ajánlom 02.25. válaszomat (Fispán-úrnak) – olvassa el Ön is!

    Kiss Tibor

 14. kádi, fispán és a többi önkéntes,fizetett és született parazitának ajánlva!
  Elég volt már a hazudozásaitokból!
  Itt e tényszerű cikk és beszéd egy olyan ember szájából aki az újkori történelem paraziták által először elfoglalt országában született élt :
  http://internetfigyelo.wordpress.com/2014/03/03/putyin-elhallgatott-beszede/
  Remélem ezután a cikk olvasása és a film megnézése után is tart még a vidám mosoly.
  Ők már felszabadultak a paraziták elnyomása alól, ezek után jön a többi nép, felszabadítása, és a
  HÁBORÚS BŰNÖSÖK BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁSA!!!
  Az általatok állított holokamu csak enyhe humor lesz, az emberiség tényleges bosszújához képest!
  Remélem az ítélet végrehajtók a palesztin nép köréből kerülnek ki!
  Hagymási Zsuzsanna

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról
’Oszt nálunk meg mégse! – avagy Hogy a rossebbe, hogy nem?
A Díszzsidó – egyre sötétebb viharfelhők tornyosulnak a Magyarországi Református Egyház egén
Close