KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A választásokon ön dönt! (Kánaáni üveggyöngyök, népbutítás, vagy reálpolitika?)

Ugye szükségtelen elismételnem, hogy az adósságcsapdában szenvedő magyar állam tekintélye a nullával egyenlő. A gazdasági káoszban azonban, nagyon is sokan tudnak halászni a zavarosban, s így az ő számukra ez a helyzet valójában maga a Kánaán.

A szokásos „összeesküvés elméletet” kiabálóknak jelen dolgozatommal is üzenem, hogy nincs összeesküvés elmélet, csupán az összesküvésnek a gyakorlata létezik, s ezt sajnos mi nagyon is érezzük, szinte naponta a bőrünkön. Írásom nem valami depressziós nyomás alatt született magyar búslakodás, hanem a kitűnően megszervezett népbutítás elleni: vád- és védirat.

A teljesen lejáratott tekintélyű magyar államot az elmúlt nyolc esztendőben megszálló és kirabló bűnbanda, az utolsó napokat tölti a hatalomban. Ám mi, nem lehetünk nyugodtak.

Az állam tekintélyének lerombolása ugyanis, nem múlt el nyomtalanul és az új kormánynak egyértelmű intézkedéseket kellene tenni azért, hogy az államalkotó akaratból megszületett magyar államnak újra legyen tekintélye (autoritása) és ez csak a legitimitás teljességével érhető el, ami a Rákosi-kádár rendszerrel meglévő jogi folytonosság megszüntetésével érhető el. Lesz az új kormányban elég bátorság és bölcsesség ahhoz, hogy meglépje a szükséges lépéseket? Mindez nem látható előre csak sejthető, de ha a folyamatosan létező magyar államcsődöt továbbra is fenntartja, s az IMF lélegeztetőgépén hagyja az országot szenvedni a friss levegő helyett, akkor az, egyértelműen elvezet a magyar állam teljes szanálásához.

Szomorúan állapítom meg, hogy valószínűleg ez volt a „rendszerváltásnak” nevezett és felülről levezényelt akciónak a végső célja és értelme. Erről persze akkor tudnánk meg többet, ha az akkori államvezetés prominensei megszólalnának, vagy megjelennének a valós eseményeket és mozgatórugókat feltáró visszaemlékezéseik, s a kiadványokat (különösen Grósz Károlyét) nem cenzúrázná senki. Tudom, hogy ez a kívánság a mai világban szinte lehetetlen, de azért leírom, hátha felébredne a lelkiismerete, akinek van a kiadásra lehetősége. A tisztánlátás érdekében leírom azt is, hogy a világméretű összeesküvés gyakorlata nem úgy látható át, hogy a napi hírekkel és politikai- gazdasági elemzésekkel tömjük tele a fejünket, hanem az elmélyült gondolkodás, vagy meditáció segítségével. Egy „klasszikussá” vált könyvből idéznék pár gondolatot, s azt kezdem el darabokra szedve értelmezni és elemezni.

‘Kényurunk (azaz a mi uralkodásunk!) elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása előtt is, az akkor fog bekövetkezni, amikor a nép, miután a végsőkig kifárasztotta uralkodóinak – általunk előidézett – szabálytalankodása és tehetetlensége, így fog felkiáltani: „Távolítsátok el őket és adjatok nekünk egy új világuralkodót, aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait – a határokat, a népi hovatartozást, a vallásokat, az államadósságokat -, ki békét és nyugalmat ad nekünk, melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselőink alatt.”

1./ ‘Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása előtt is,’

Az általam már olyan sokszor emlegetett magyar történelmi alkotmány megszüntetésére, lerombolására tehát már megvolt a szándék 1901 előtt is, hiszen a fenti idézet több mint száz esztendős. A ’kényurunk elismerése’ kifejezés viszont megfelel a mai szóhasználatban az új világrend kifejezésnek, amelyet a két Bush nagyon szívesen használt a beszédeiben. Én nem szívesen „fordítanám” tehát ezt a kifejezést világkormánynak, bár megértéséhez ez a kifejezés jobban hozzásegítene. A fenti mondatrész tehát így hangozna Bush fogalmazásában: Az új világrend bevezetésére már sor kerülhet a nemzetállamok alkotmányosságának a teljes megszüntetése előtt is….

Ez is érdekelheti:  Az ukrajnai háború abszolutizálása

2./ ’ az akkor fog bekövetkezni, amikor a nép, miután a végsőkig kifárasztotta uralkodóinak – általunk előidézett – szabálytalankodása és tehetetlensége’

Ha a fenti mondatrészt világviszonylatban elemezzük, akkor az ’uralkodóinak’ szó helyett a lejáratódott politikai és gazdasági elitet kell behelyeznünk, a ’szabálytalankodása és tehetetlensége’ szavak helyett – a jelen magyar viszonyok között is – a törvényellenes szabadrablás és az üveggyöngyökért való közvagyon kótyavetyélés szavakat kell használnunk, amely a tengerentúlon a banksegítő támogatás félreérthető pozitívuma helyett, az egyetlen használható kifejezés. Mindez Bush nyelvezetében tehát: ……..ha a népet végsőkig kifárasztotta az általunk szándékosan lejáratott politikai és gazdasági elit, törvényellenes szabadrablása és az üveggyöngyökért történő közvagyon elkótyavetyélése….

3./ Amikor a nép,….., így fog felkiáltani: „Távolítsátok el őket és adjatok nekünk egy új világuralkodót, aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait – a határokat, a népi hovatartozást, a vallásokat, az államadósságokat -, ki békét és nyugalmat ad nekünk, melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselőink alatt.”
Ennek a Bush-féle átirata pedig, így szólna: … amikor a mi általunk médiabefolyásolt nép, szabad választásokon követel az egységes világnak olyan uralkodót, aki megszünteti a nemzeteket, a határokat, az ellentéteket, s ez által a békét és a demokráciát – minden időben – biztosítja. Olyan uralkodót, aki kemény kézzel megvédi az államadósságok kamatfizetési kötelezettségét minden terroristával, fundamentalistával és nemzetieskedő maradival szemben. Aki az államadósságok visszafizetéséről, vagy annak bármilyen pici csökkentéséről hallani sem akar! Ez a reálpolitika!

Aki tud a sorok között is olvasni annak teljesen világos az általam „lefordított” százéves szöveg. Akinek viszont nincs meg ez a képessége, az gondolkodjon el azon, hogy hallucináció-e a magyar politikai színház folyamatos előadása, amely a nagy világszínház része, s ahol vannak kitűnő és kevésbé jó szereplők, de mindig mi nézők fizetünk, ha akarjuk az előadást nézni, ha nem! A most következő években kétféle előadásra van lehetőségünk. Vagy a régi rendezők fogják a régi szövegkönyvírók műveit elővenni, s leporolni, vagy egy régebben már elfogadott rendező – szakítva az eddigi függőségeivel -, új szövegkönyvírókat alkalmaz, akik egy hagyományainkon alapuló, de a vadonatúj helyzethez a legjobban alkalmazkodó darabot írnak neki. Az új darab, nem fog tetszeni a függőséget eddig kiépítő és fenntartó régi szövegkönyvíróknak. Különösen azért nem, mivel elvesztik a darabjaik után eddig bekaszált busás jövedelmet! Bizony még morogni is fognak, de ha egyértelműen nekünk esnek – valamilyen átlátszó vádaskodással -, vagy netán bosszúból fel akarják gyújtani a színházat, akkor az ’uralkodóinak – általunk előidézett – szabálytalankodása és tehetetlensége’ kitétel megváltozását a bőrén fogja érezni a nép, s ahogy a magyar történelemben oly sokszor: egységbe tömörülve, sikerül majd visszaállítani az alkotmányosságot!

Olvassuk tehát össze, hogyan is hangozna egységesen ez a százéves szöveg Bush nyelven:

Az új világrend bevezetésére már sor kerülhet a nemzetállamok alkotmányosságának a teljes megszüntetése előtt is, ha a népet végsőkig kifárasztotta az általunk szándékosan lejáratott politikai és gazdasági elit, törvényellenes szabadrablása és az üveggyöngyökért történő közvagyon elkótyavetyélése. Amikor majd, a mi általunk médiabefolyásolt a nép, szabad választásokon követel az egységes világnak olyan uralkodót, aki megszünteti a nemzeteket, a határokat, az ellentéteket, s ez által a békét és demokráciát biztosítja a számunkra minden időben. Olyat, aki kemény kézzel megvédi az államadósságok kamatfizetési kötelezettségét minden terroristával és nemzetieskedő maradival szemben. Olyat választ, aki az államadósságok visszafizetéséről, vagy annak bármilyen pici csökkentéséről hallani sem akar! Ez a reálpolitika!

Ez is érdekelheti:  Rengeteg bűncselekménnyel hozták kapcsolatba Magyar Pétert

Nem szeretnék egy rókáról több bőrt lehúzni, de most képzeljük el ezt, Gyurcsány Ferenc által artikulálva:(lehetőleg a hallgató csukja be a szemét, s az olvasó Fletó stílusban nyomja!) Az új baloldal jótevő hatalmának bevezetésére – sor kerülhet a köztársaságban is, sőt a nemzetállamok alkotmányosságának a teljes megszüntetése előtt is, ha a népet végsőkig kifárasztotta az általunk szándékosan lejáratott politikai és gazdasági elit – nevezzük nevén: Orbán miniszterelnök úr és a Jobbik fasizmusa! Az általuk megvalósított: nemzeti vagyon törvényellenes szabadrablása és az üveggyöngyökért történő közvagyon elkótyavetyélése. Amikor a mi általunk médiabefolyásolt a nép, szabad választásokon követel az egységes világnak – ezen belül a magyar szocialistáknak – olyan uralkodót, aki aztán nagyon is tudja, hogy mi kell a tisztességes, balodali magyar nemzetnek. Négy év múlva majd ismét én fogok következni, aki megszünteti a nemzeteket, a határokat, az ellentéteket, s ez által a békét és demokráciát biztosítja a köztársaság számára – és az SZDSZ/LMP számára is – minden időben. Olyat fog választani az ország a személyemben, aki kemény kézzel megvédi az államadósságok kamatfizetési kötelezettségét minden terroristával és nemzetieskedő maradival szemben. Aki az államadósságok visszafizetéséről, vagy annak bármilyen pici csökkentéséről hallani sem akar, viszont a nyugdíjasoknak biztosítani fogom a svéd modellt, de az állam lehetőségeinek a figyelembe vételével. Ez a reálpolitika!

Jelen dolgozatomban elemzett és a mai helyzetre átírt idézet tehát, egy százéves és már klasszikusnak számító könyvből származik, amelyet sokáig hamisítványnak tartott mindenki. Én sem kívánom a ’hamisítvány’ minősítést megcáfolni, hiszen nincsenek meg hozzá a megfelelő bizonyítékaim. Viszont a mindennapi élet és az elmúlt száz esztendő arra hívta fel a figyelmemet, hogy ezt a hamisítványt valószínűleg elolvasták a cionista gondolkodók és valószínűleg meg is tetszett nekik, mert azóta egyre másra tapasztalhatjuk, hogy ezt-azt megvalósítottak belőle. A ’hamisítvány’ készítője tehát, ha nem is a cionista bölcsek közül került ki, de nagyon rafinált és rettenetesen jó rábeszélő képességgel megáldott személy lehetett. Aki ráadásul – milyen véletlen – eljutott a gátlástalanságnak arra a fokára, ahol a másik ember lenézése és semmibevétele szinte már természetes. Végső idézetként ennek szemléltetésre álljon itt egy idézet a könyvből, amely hosszú távú program, a világuralom megszerzéséhez vezető út manipulációs technikáiról, s gojok leigázásáról. Íme az idézet:

„Mint önök azonban nagyon jól tudják, azt, hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak, csak úgy érhetjük el, ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt, annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel, gyűlölettel, veszekedéssel, irigységgel, sőt még sanyargatások alkalmazásával, éhínséggel, betegségek beoltásával, nyomorral is, hogy a gojok ne lássanak más kivezető utat, mint azt, hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású főhatalmunknál.”

A legvégső kérdésem tehát csak ennyi: Valóban elhiszi, hogy ön dönt a választásokon?

Ez is érdekelheti:  A Kreml nagyra értékeli Orbán Viktor békéért tett erőfeszítéseit

Mert ha igen, akkor legalább mi magyarok (szerintük: gojok) vegyük észre a valódi kivezető utat, amelyet éppen a zsidóség mutat meg nekünk, a hagyománytiszteletével és a saját „alkotmányához” a talmudhoz való ragaszkodásával. Ragaszkodjunk mi is jogelveinkhez, ősi alkotmányunkhoz s ezt világosan hozzuk a Fidesz vezetése, és az új kormányfő tudomására!

Vegyük vissza ezt a megmaradt kincsünket – ami pénzben nem mérhető – ne hagyjuk, hogy kicseréljék, ragaszkodjunk hozzá, őrizzük a lehető legnagyobb gondossággal, hiszen tovább kell adnunk az utánunk jövő nemzedékeknek. A történelmi alkotmány: minőségi kérdés!

Szeged, 2010-04-25 Dr. Bene Gábor S

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

0 thoughts on “A választásokon ön dönt! (Kánaáni üveggyöngyök, népbutítás, vagy reálpolitika?)

 1. Kitűnő elemzés. Bene Gábor most is világosan gondolkodik és érvel.
  Egy gondolattal szeretném csupán kiegészíteni írását. Az új parlamentnek, s benne a kétharmados többséget szerzett FIDESZ-nek egyik első és megkerülhetetlen feladata (lenne), hogy törvényt hozzon a kommunizmus és poszt-kommunizmus bűneinek elítéléséről és e bűnök még élő elkövetőinek példás megbüntetéséről. Orbán Viktor a választások után arról beszélt, hogy most következett be az eddig regnáló rezsim elsöprése. Ha ezt a nyilatkozatot – amit egyelőre, jóhiszeműen tekintsünk a jövőre vonatkozó határozott ígéretnek – nem követik tettek, akkor a világ és az ország népe előtt újra be fog bizonyosodni, hogy a FIDESZ elnöke, s az ország leendő miniszterelnöke csupán a szájkarate műfajában kívánt leszámolni a nemzet többsége által gyűlölt kommunista múlttal és közelmúlttal.
  Képzeljük csak el, mi történt volna, ha a fasizmus (nácizmus) bűneit nem ítélik el a II. világháború végén? Németországban ma is létezne egy reform-náci párt, mely többször is miniszterelnököt adott volna a németeknek; az öreg nácik kihalása után pl. a Hitlerjugend egyik vezetőjének személyében. (Remélem, a párhuzam Gyurcsánnyal mindenki számára világos!) Ebben a reform-nácizmussal terhelt, képzeletbeli német „rendszerváltásban” továbbra is működhetett volna a Gestapo, természetesen átnevezve – mondjuk – Állampolgári Jogok Védelmi Hivatalának.
  Magyarországon az elmúlt 20 évben ehhez hasonló történt. A „reform-internácik” még mindig köztünk vannak, 4 + 8 évig ők regnáltak, eladósították és tönkretették, morálisan szétzüllesztették, gátlástalan nemzetközi spekulánsok és brutális cigány-bűnözők szabad prédájává tették hazánkat, s képviselőik, az a számtalan közutálatra érdemes figura megint ott trónolnak az új országgyűlésben.
  Az új országgyűlésnek, amelyben – emlékeztetek rá – a FIDESZ-nek 2/3-os többsége van, nemcsak a kommunizmus és poszt-kommunizmus bűneit kell elítélni, hanem TÖRVÉNNYEL KELL BETILTANIA A KOMMUNISTA UTÓDPÁRTOT ÉS A HAZAÁRULÁS, ORSZÁGKIÁRÚSÍTÁS ÉS NEMZETGYALÁZÁS BŰNE ESETÉBEN VISSZA KELL ÁLLÍTANIA A HALÁLBÜNTETÉST ÉS – MELLÉKBÜNTETÉSKÉNT – RENDELKEZNIE A TELJES VAGYONELKOBZÁSRÓL! (Ha emlékezetem nem csal, Bárdossy László volt miniszterelnököt ennél kevesebbért végezték ki az első rákosista kirakatperben.) A kisebb bűnök elkövetőinek pedig életfogytig tartó kényszermunka legyen a büntetése, pl. az újra megnyitott recski munkatáborban igazi rákosista retro-élményhez juthatnának. Képzeljük csak el Kóka, pannon puma ötletgazdát és Veres János volt pénzügyminisztert ahogy Draskoviccsal, Szilvásyval és a többi csirkefogóval együtt – kommunista mozgalmi dalokat énekelve, a Gyurcsány-brigád tagjaiként – egymás mellett vígan törik a követ napi 12 órában! (Micsoda hozzájárulás lenne ez a hazai autópálya építések költségeinek csökkentéséhez!)
  Valami azt súgja nekem, hogy egy ilyen törvényt a Jobbik parlamenti frakciója minden fenntartás nélkül megszavazna. (Bár az sem kizárt, hogy a törvényjavaslatot ők nyújtják majd be, ha a FIDESZ késlekedne vele.) Az LMP parlamenti állásfoglalását nem tudom prognosztizálni, de az biztos, hogy számukra ez a szó igazi értelmében tetemrehívás lesz. (Gondoljunk csak egy bizonyos Szakasits nevű kripto-kommunista hazaárulóra! – Most sajnálhatjuk csak igazán, hogy Pető Iván és Bauer Tamás nem tagjai az új parlamentnek!)
  Szóval a FIDESZ számára az üzenet: Hic Rhodus, hic salta! (megvan hozzá a 2/3 !!)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük