KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (9. tétel)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Jelen írásom egy sorozat része, mely sorozatnak a célja bebizonyítani, hogy a Szentkorona Eszme az élet minden területén alkalmazható, és Magyarország, de talán egész Európa egyetlen esélye a túléléshez, ha időben elkezdi alkalmazni, használni úgy, ahogyan azt eleink is tették, méghozzá sikerrel! Sorozatom minden fejezetének végén olvasható két felhívás, kinek van füle, hallja!

  1. Törvénysértés jogot nem alapíthat

Ez az alapelv már a római jogban is felbukkan. Ezért nem is kell különösebben magyarázni, egészséges jogérzésű ember – józan paraszti ésszel, pontosan érti és érzi! Viszont érdemes elidőzni egy pillanatig a ma hatályos „alaptörvény”, az azt megelőző „alkotmány” illetve a negyvenkilences, szovjet-mintájú népköztársaságos „alkotmány” megalkotásának körülményein! Ugyanis ma Magyarország az alaptörvény szerint jogfolytonos az addig prosperáló Magyar Köztársasággal (1989-2011), illetve a korábbi szovjet típusú Alkotmánnyal (a többszörösen módosított 1949-es törvény).

No, már mostan kérem szépen!

Ez úgy érvénytelen, törvénytelen, ahogy van! Legalábbis a Szent Korona Eszme alapján. Ugyanígy az 1946. évi I. tv. is érvénytelen, ami kimondja a köztársasági államformát. Ugyanis sem a FŐ, sem a nemzet nem hagyta jóvá! Csak a Szovjet Veres Hadsereg! Az meg kevés! Ennek egyenes következménye, hogy a mostani Alaptörvény sem legitim, arról nem is beszélve, hogy a nemzet ezt sem hagyta jóvá! Az akkor hatályos törvények értelmében – ami összhangban volt a Szentkorona Eszmével – a helyes és törvényes, így legitim eljárás az lett volna, ha az ország államformájának megváltoztatását előíró törvényt az ország zászlósura, a hercegprímás (Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek) jóváhagyja. De nem hagyta, sőt megvétózta, amihez persze joga is volt! 1946-ban! Később ezért – valójában ezért – zárta Rákosi börtönbe. Tehát ez azt jelenti, hogy törvénysértéssel lett létrehozva az államforma. Ha törvénysértés nem alapít jogot, márpedig ez így van, akkor nincs köztársaság, és a köztársaság egyetlen törvénye, rendelete sem legitim, azaz érvényes! Egyetlen bírói ítélete nem érvényes, egyetlen egy forint adó kivetése nem érvényes! Ezért a legfontosabb és a legsürgősebb feladat a jogfolytonosság helyreállítása. A módszerváltáskor csupán a társadalom tévedésbeejtésén, és tévedésben tartásán alapult az egész állam jogszerűsége, így a jogfolytonosság kinyilvánítása nélkül nem képzelhető el az állam legitimitásának visszaszerzése.

Mivel Szentkorona főhatalmának kérdésében már őseink döntöttek, s arra már nincs lehetőség, hogy az eleink – valamint a jövő generációinak – véleményét felülírja bárki is, így ismét jogtalanul alapít jogot (törvénysértésre alapít jogot) – így érvénytelenül – aki a Szentkorona Eszme figyelmen kívül hagyásával próbálkozik alkotmányozással. Ahogy Werbőczy írta: „Mert csak abban a köztársaságban van rend, amelyet isteni törvényhez alkalmazott törvényekkel kormányoznak. Az isteni törvénnyel ellenkező törvénynek tehát sem a nép megegyezéséből, sem huzamos szokásból ereje nincsen.”

Mint láthatjuk nincs rend alkotmányos rendünk, és államformánk, tehát államéletünk alapjainál. Felmerül a kérdés, hogy mi lenne a megoldás, mi a teendője egy nemzettudatos hazafias államnak! A válasz az, hogy az időben vissza kell nyúlni egészen addig, amíg nem található teljes jogi megalapozottság. Az én személyes álláspontom szerint nem 1944. március 19.-e az a dátum, amikor Magyarország elvesztette önállóságát, hanem 1918-ig kell visszanyúlni, amikor megszűnt Magyarország törvényes államformája a monarchia! A Károlyi-féle úgynevezett „őszirózsás forradalom” szüntette meg a királyság intézményét, azóta sem állt – hangsúlyozom: törvényesen – helyre az államforma, illetve nem változtatták meg – hangsúlyozom: törvényesen – az államformát köztársaságra!

Tekintettel arra, hogy a Szentkorona Eszmét formailag senki, semmikor, soha nem helyezte hatályon kívül, csupán egyes részeit, (l. ellenállási záradék az Aranybullában! – de az azóta is hat!) az egész államformakérdés a mai napig jogilag úgy néz ki, hogy a jog szerinti helyzet (de jure) a monarchia, míg a hazudott, elhallgatott, ránk erőszakolt látszólagos valóság (de facto) helyzet a köztársaság!

Azt kell látnunk, hogy ebből a helyzetből nem megoldás egy új választás megrendezése, hanem az utolsó jogilag megalapozott helyzet szerinti új közmegegyezés szükséges (szándékosan nem társadalmi szerződést írok!) a nemzet és a társadalom vezetését vállaló közéleti személyek (alkalmas személyek) között. E közmegegyezés alapján az államformát meghatározó alkotmányozó nemzetgyűlésnek kell majd megalkotni a sarkalatos törvényeket, így a legsürgősebben a választási törvényeket. Majd a kiírandó választások alapján, az így megválasztott országgyűlés mondhatja ki a mostani törvények megerősítését, vagy esetenként a hatályon kívül helyezését, illetve hozhat új törvényeket. (Emlékszünk Mátyás király esetére, aki újra megerősítette az általa korábban – koronázatlanul – meghozott törvényeket, hogy a Szent Korona hatásával azok érvényesek is legyenek! Neki fontos volt! Nekünk miért nem?) Mint láttuk, az államforma ugyan fontos, de lehet akár monarchia, akár köztársaság. A parlament – magyarul országgyűlés – lehet egy vagy kétkamarás is. Kétségtelen, hogy a magyar hagyományok a kétkamarás rendszer felé mutatnak, és a pártmentes politikai közéletnek is jobban megfelel az alsó- és felsőházra osztott országgyűlés, ahol a megyék képviseletén túl (a felsőházban) szerepet kaphatnak a nemzetiségek, tudományos-, művészeti,- társadalmi csoportok, egyházak stb. is. De ennek részletes kimunkálása már nem fér ennek a dolgozatnak a keretébe.

Higgyünk abban, hogy a Szentkorona Eszme hatása még nem halt el, ma is él, a jövőben is javunkra válhat, ha teszünk is érte! Mert a hit teremti a jogot! A Szentkorona Eszme az öntudatunk alkotmánya!

A Szentkorona Eszme azon jogelvei, melyekből a fenti gondolatok eredeznek, a következők:

  • Törvénysértés jogot nem alapíthat
  • Ellenállás joga (ius resistendi et contradiscendi)

Mindezek ma sajnos nem így működnek, de a Szentkorona Eszme szerint így kellene, mert ez következik belőle. Csak következetesen, kompromisszumok nélkül gondolkodjunk, akkor egyértelművé válik a világ előttünk!

Folytatom! (A Szent Korona tagjainak szabadsága)


Felhívás!

  1. Politikusok, közszolgálati dolgozók, közfeladatot ellátók, kinevezett közalkalmazottak, választott társadalmi funkcionáriusok!

Az a dolgotok, hogy a magyarságért, a magyar emberek közösségéért tegyetek, ne magatokért! Ezért kötelességetek a Szentkorona Eszmét alkalmazni, és azt mindenkor, mindenkivel betartani és betartatni! Ne feledjétek!

  1. Magyarok!

Nektek az a dolgotok, hogy a Szentkorona Eszme szerint szemetek a választott emberek tevékenységén legyen! Jogotok, de egyben kötelességetek is az ellenállás joga – Ius Resistendi – szerint megakadályozni, hogy a Szentkorona Eszme sérüljön, vagy bármely vezetőtök a magyar nemzet ellen tehessen! Éljetek és tegyetek e szerint! A Szentkorona Eszme útmutatást ad az élet minden területén, hogy mi a teendő! Éljetek vele!

Budaörs, Csíki-dűlő 2017. Jégbontó (Böjtelő) havának 5. napján

Dr. Safáry-Kollár Lajos                                                                                                                                      jogász, közíró

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Korábbi részek: 

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (1. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (2. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (3. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (4. TÉTEL)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (5. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (6. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (7. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (8. tétel)

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: