Figyelem! - Fontos nemzeti kezdeményezés az ENSZ illetékes fórumaihoz kárpátaljai honfitársaink védelmében

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (14. tétel)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Jelen írásom egy sorozat része, mely sorozatnak a célja bebizonyítani, hogy a Szentkorona Eszme az élet minden területén alkalmazható, és Magyarország, de talán egész Európa egyetlen esélye a túléléshez, ha időben elkezdi alkalmazni, használni úgy, ahogyan azt eleink is tették, méghozzá sikerrel! Sorozatom minden fejezetének végén olvasható két felhívás, kinek van füle, hallja!

 1. A Szentkorona Eszme európaisága

Az alábbi helyzetértékelést nagyrészt dr. Eva Maria Barki nemzetközi ügyvéd asszony 2016. augusztus 15. napján Székesfehérvárott elmondott beszéde alapján szerkesztettem, mely beszédet a Magyarok Világszövetsége IX. Kongresszusán mondott.

Az Egyesült Államok egy új hidegháborút kezdett éppen akkor, amikor a NATO bővítés lezajlott kelet felé, annak ellenére, hogy többször is megígérték, hogy egy métert nem fognak terjeszkedni kelet felé. (erről részletesen lásd a Rózsadombi Paktumot – USA kereskedelmi ráhatását növeli Magyarországon, míg a Szovjetunió /akkor még az volt/ megtartja politikai befolyását!) A Szovjetunió szétesése (1992) után azonnal megszületett a Wolfowitz-doktrína, aminek a lényege: Nem szabad hagyni, hogy bármely rivális állam, bárhol a világon megerősödjön. Minden ellenséges hatalmat – és minden hatalom ellenség – meg kell akadályozni abban, hogy domináljon a saját régiójában.  A doktrína az Egyesült Államok különlegességéből indul ki (excepcionality), és 2002 óta az Egyesült Államok Nemzeti Biztonsági stratégiájának része. (National Security Strategy 2002)

Ennek értelmében akarja különválasztva tartani minden áron Európát Oroszországtól, mert rettegnek egy Eurázsiai gazdasági blokktól. Legfőként egy orosz-német együttműködés – német tudás és tőke, valamint orosz nyersanyagok, ásványkincsek és munkaerő – az amerikai rémálom. Halfried Mackinger 1904-ben írja meg a Geographical Pivot of History című tanulmányában a Heartland-elméletét (Szívország-elmélet): „Aki uralkodik Kelet-Európán, az uralkodik a szívországon. Aki uralkodik szívországon, az uralkodik a világszigeten. Aki uralkodik a világszigeten, az uralkodik az egész világon.” (A világsziget nem lehet más, mint Eurázsia. Szívország megértéséhez rá kell nézni a térképre, Közép-kelet-Európa középpontja Magyarország.)

Ez az Amerikai Egyesült Államok célja. Ezért folyik a háború Oroszország, és Európa ellen. Uralkodni szívországon, uralkodni az egész világon. Nekünk, magyaroknak, nekünk, európaiaknak ugyanakkor az a célunk, hogy megőrizzük kultúránkat, mert nekünk van nemzeti kultúránk. De a háború már más eszközökkel dúl, mint korábban. Ma már nem csak fegyveres beavatkozás a háború, hanem a NGO-hálózat, gazdasági bojkott, szankció, kirekesztés, dezinformáció, médiaháború, diplomáciai elszigetelés, démonizálás, gyanúsítás, korrupció, korrupcióval való gyanúsítás, félelemkeltés, bizonytalanságkeltés, áltüntetések, belső ellenzék feltüzelése és buzdítása, hitgyülekezete, scientológia, antiszemitizmus gerjesztése, cionizmus, gúnyhatárokon túlélők ellenünk fordítása, és viszont, szomszédos államok, nemzetek ellenünk fordítása, kulturális életünk feldúlása, amerikai játékfilmek kulturális szennyezése a magyar élet minden területén, zenei életünk, színházi életünk szétverése, történelmi tudatunk aláásása, tudományos akadémiánk felforgatása, kutatóintézeteink, tudományos életünk ellehetetlenítése, feltalálóink, innovációs tevékenységünk szétbomlasztása mind, mind a világuralom elérését szolgálja! A felsorolásért elnézést kérek! De biztos vagyok benne, hogy az nem teljes, csak eseti, és részleges!

Mindehhez államunk, politikusaink vazallus és szolgai módon asszisztálnak. Viszont jól élnek belőle! Érthetetlen, hogy magyar és európai politikusok hagyják lerombolni Európát, és az európai értékeket. Ez egy módon lehetséges. Úgy, hogy minden pártba, minden politikai erőcsoportosulásba beszivárogtak a globalista nemzetellenes erők, akik belülről bomlasztják a nemzeti pártokat, szervezeteket, és képtelenné teszik ezeket a védekezésre. Ez folyik egész Európában. Nem ezt az Európát akartuk 28 ével ezelőtt. Az Európai Unió diktatúrává válik, a multikulturalizmus szétrombolja az európai nemzeteket, és az európai kultúrát. A totalitárius liberalizmus tönkreteszi és marginalizálja a társadalmi kapcsolatokat. Európa elveszíti identitását.

Európa három oszlopra támaszkodik. (támaszkodott valaha!)

 1. A kereszténység.
 2. A görög filozófia és demokrácia.
 3. A római jog.

A kereszténység soha nem volt ilyen komoly veszélyben, mint napjainkban. Egyrészt az iszlám invázió miatt (polkorektül: muszlim migránsok), ami külső fenyegetettséget jelent, másrészt a cionizmus miatt, ami belső fenyegetettséget jelent. A kereszténység az öreg kontinensünk nyugati felében már nem identitástényező. Az iszlám invázió megtervezett és finanszírozott támadás, ami a legnagyobb, visszafordíthatatlan folyamatokat indított el. (Így múltidőben!)

A görög filozófia az alapja a demokráciának, azonban az európai demokrácia már rég áldemokrácia, vagy jobb esetben pártdemokrácia. A legsilányabb a helyzete az Európai Uniónak, Európai Bizottságnak, és az Európai Bíróságnak. Az államok szuverenitása folyamatosan csökken, az európai politikai szerveknek meg folyamatosan bővül a hatalmuk, az áldemokrácia kiterebélyesedik. Az európai szervek, politikusok félnek a néptől (és tegyük hozzá a nemzetektől!). Ez nem demokrácia, hanem demofóbia! Az Unió ellenez minden népszavazást, mert minden eddigi referendum az Európai Unió ellen szólt! (l. brexit) A nép véleménye, ha egyáltalán kinyilváníthatja, akkor úgy hívják: populizmus, nacionalizmus! Itt tartunk!

A római jog. Erre épült az egész európai jogrendszer. Valaha. Ma nem. Hiába van Európai Emberi Jogok Bírósága, mivel az nem működik megfelelően. Sajtószabadság, vélemény- és szólásszabadság már egyáltalán nem létezik. Szabad sajtó, vagy médiakultúra már idegen, ismeretlen fogalmak. Az Európai Unióban már nincs jogbiztonság. A migrációs invázió óta összeomlottak a tagállami jogrendszerek tartópillérei. Az Európai Unió sorozatban sérti meg (nem tartja be) a saját jogát, és diszkreditálja a saját jogrendszerét. Mindehhez jön még a TTIP, a Kereskedelmi Egyezmény az Egyesült Államokkal. Amennyiben életbe lép az egyezmény, akkor a teljes európai jogrendszertől, amely a római jogon alapul, el lehet búcsúzni, és ezzel a tagállamok a szuverenitásuk utolsó maradékát is el fogják veszíteni. Sokan nem látják át, hogy a TTIP veszélye nem csak a klónozott csirkében és a génmanipulált állat-tápokban van, hanem: az országok feletti döntőbíróságok a döntéseikkel a tagállamok helyett, a tagállamok felett, és az államok ellen fognak jogot alkotni. Ez beláthatatlan következményekkel fog járni.

Végkövetkeztetés: mindhárom pillér az összeomlás stádiumában van!

Sokak szerint Németországnak már nincs menekvés, el fog süllyedni az Egyesült Államokkal együtt, amelynek az impériuma már lejárt – mint annak idején Rómáé. Az USA politikailag, de főleg gazdaságilag teljesen leépült, már csak katonai erővel (beleértve az atomfegyvereket is!) képes megőrizni ideig-óráig a vezető szerepét a világban. A neokonok és a fegyveriparban érdekeltek nagyon akarnak már egy háborút. Nagyon sok riasztó jel mutat erre. Szíria, Közel-Kelet, Ukrajna, Krím-félsziget, de már román (és ír!) katonák vonulnak fel Lengyelország területén az orosz határhoz, mert annyira rettegnek az orosz medvétől, hogy nagyon!

Egyetlen irányban tehetünk valamit életben maradásunk érdekében!

Védekezni kell a globalizáció ellen, továbbra is meg kell védenünk alapvető értékeinket, a családot, a nemzeti szuverenitásunkat, alapvető szabadságjogainkat, kultúránkat, tudományunkat, és mindazt, amit a fent leírtak támadnak oly vehemensen. A baj az, hogy Európában a szabadság már nem alapérték, csak a biztonság. A magyar ember tudja, hogy mindennek az alapja a szabadság. A magyarságnak, mint a történelemben már oly sokszor, megint irányt kell mutatnia Egész Európának, hogy a szabadság nélkülözhetetlen minden más jognak az alapja, beleértve a kereszténységet, kultúrát, tudományt, családot, nemzetet, életet. Európa nyugati felében levő államokkal szemben itt közép-Európában még megvan az erő, hogy ellenálljunk az erőszakos inváziónak, de csak a hagyományaink, elhivatottságunk, szabadságszeretetünk lehet az alapja az ellenállásunknak, ha összefogunk a környező országokkal, amelyek erre alkalmasak. Alkalmas lehet erre Ausztria, Csehország, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, talán Bajorország, Dél-Tirollal együtt. Új európai politikai jövőképre, vízióra van szükség. Európát függetleníteni kell a süllyedő Amerikától, vissza kell állítani szuverenitásunkat, a népeink önrendelkezését, helyre kell állítani a jogrendszereinket, követelni kell a nemzetközi közösségtől, hogy térjenek vissza a joghoz. Ismét el kell ismerni, és be kell tartani – mindenkinek, mindenkor – a jogot, főleg a nemzetközi jogot, mert minden nemzetközi problémát a nemzetközi jog alapján kell megoldani, máskülönben félő, hogy az arab tavasz után lesz európai tavasz is destabilizációval és káosszal.

Eddig egyetlen szóval nem utaltam a Szentkorona Eszmére, ami ennek a tanulmánysorozatnak a tárgya, de itt jön Európa leendő negyedik pillére: a Szentkorona Eszme, amely alkalmas arra, hogy a fent jelzett nemzetközi összefogással megvédje az Európát ért támadás következményeitől az európai embereket, legalább itt közép-Európában. A helyzetelemzés során ki nem mondva végig érezhető a szövegben – az eddigi részeket elolvasva, és emlékezve rá – hogy a Szentkorona Eszme minden íziben ellentmond annak, ami itt szerepel, mint Európa elleni támadás. Igen! Pontosan! Ezzel az aljas, nemtelen támadással szemben, ha közép-Európa nem nemzetközi összefogással és a Szentkorona Eszme szigorú szabályaival felvértezve veszi fel a harcot, nem fog tudni ellenállni és ellent mondani.

Csak a korrupciómentes hatalomgyakorlás, csak a teljes és valódi jogegyenlőség – nem politikailag korrekt, hanem tényleg korrekt – jogrendszere lehet a megfelelő fegyver. Ezt tudatosítani kell, nekünk, magyaroknak a környező népekkel, velük elfogadtatva a Szentkorona Eszme rendszerének hatékonyságát. Erre azonban megvan minden esélyünk, hisz ők, e népek, nemzetek tudják, emlékeznek a történelemből arra, hogy Magyarország milyen hatékonyan állt ellen a sokkal erősebb Habsburg birodalomnak, vagy a törökkel szemben megvédve egész Európát.

Így profitálhat legalább közép-Európa – ha nem is az egész – hagyományokon alapuló történeti alkotmányosságunkból, a Szentkorona Eszméjéből.

A Szentkorona Eszme azon jogelvei, melyekből a fenti gondolatok eredeznek, a következők:

 • Magyarország mindig független – Hungaria semper libera.
 • A Szent Korona hatalma egyesíti a nemzet és a Fő hatalmát
 • Magyarország államisága szakrális
 • A magyar nemzetállam alapelve: nemzeti és állampolgári egyenjogúság a politikai szabadság teljessége a társadalom kulturális jellegének, a magyar nyelv és kultúra szerepének tiszteletben tartásával.
 • A Szent Korona sérthetetlensége
 • A közhatalmat a Szent Korona nevében gyakorolják

Mindezek ma sajnos nem így működnek, de a Szentkorona Eszme szerint így kellene, mert ez következik belőle. Csak következetesen, kompromisszumok nélkül gondolkodjunk, akkor egyértelművé válik a világ előttünk!

Folytatom! (A Szentkorona Eszme szakralitása) ________________________________________________________________________

Felhívás!

 1. Politikusok, közszolgálati dolgozók, közfeladatot ellátók, kinevezett közalkalmazottak, választott társadalmi funkcionáriusok!

Az a dolgotok, hogy a magyarságért, a magyar emberek közösségéért tegyetek, ne magatokért! Ezért kötelességetek a Szentkorona Eszmét alkalmazni, és azt mindenkor, mindenkivel betartani és betartatni! Ne feledjétek!

 1. Magyarok!

Nektek az a dolgotok, hogy a Szentkorona Eszme szerint szemetek a választott emberek tevékenységén legyen! Jogotok, de egyben kötelességetek is az ellenállás joga – Ius Resistendi – szerint megakadályozni, hogy a Szentkorona Eszme sérüljön, vagy bármely vezetőtök a magyar nemzet ellen tehessen! Éljetek és tegyetek e szerint! A Szentkorona Eszme útmutatást ad az élet minden területén, hogy mi a teendő! Éljetek vele!

Budaörs, Csíki-dűlő 2017. év Kikelet (Böjtmás) havának 28. napján

Dr. Safáry-Kollár Lajos

jogász, közíró

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Korábbi részek: 

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (1. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (2. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (3. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (4. TÉTEL)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (5. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (6. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (7. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (8. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (9. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (10. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (11. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (12. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (13. tétel)

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: