A ránkvándorló tömeget ős-ránk-vándorlók támogatják: a belső ellenség

Je suis Charlie elaljasodott politikusok a Noé Bárkájába nem fértek fel.
Je suis Charlie elaljasodott politikusok a Noé Bárkájába nem fértek fel.

Alább közreadjuk a portál linkjét is, amelyet szinte  minden migráns felkeres. Mi onnan kimásoltuk a listát, a megmaradt kis hazánkat tönkretenni akaró belső  ellenségeink listáját.

http://w2eu.info/hungary.en/articles/hungary-contacts.html

Contacts in Hungary

Social assistance

Free-of-charge social assistance (if you need help for example in finding a job, a place to sleep, you have questions or problems concerning your life in a refugee camp, etc.):

Menedek Association (Menedék Egyesület)

Budapest (central office)
Address: 1090 Budapest, Erkel utca 13/A, foldszint 5.
Tel: 06 1 411 1710, 06 1 411 1711, 06 20 430 9919 • Fax: 06 1 411 1711
Website: www.menedek.hu • E-mail: menedek(at)menedek.hu
Languages: Hungarian, English, French, Serbian. Call first for an appointment!

Bekescsaba refugee camp
Zsuzsa Perak, social worker
Location: Inside the refugee camp
Tel: 06 66 452 617
Languages: Hungarian, English, Serbian
Consultation: Monday–Thursday morning and afternoon, Friday morning

Debrecen refugee camp
Eva Adoba, Anna Kerek, social workers
Location: B/5 “Integration House”, at the entrance of the camp
Tel: 06 52 428 537, 06 70 331 9568 • Fax: 06 52 428 537
Languages: Hungarian, English, Russian, Ukrainian, Italian
Consultation: Monday–Thursday afternoon, Friday morning

Legal advice

Free-of-charge legal assistance (if you need help about the asylum application and procedure):

Hungarian Helsinki Committee (Magyar Helsinki Bizottság)

Budapest (central office)
Address: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.
Tel/fax: 06 1 321 4323, 06 1 321 4141
Website: www.helsinki.hu • E-mail: helsinki(at)helsinki.hu
Languages: Hungarian, English, French, Spanish, Italian. Call first for an appointment!

Békéscsaba refugee camp and Kiskunhalas alien policing jail
Dr. Tímea Kovács, lawyer
Tel: 06 20 496 7372
Languages: Hungarian, English. Visits the Békéscsaba camp once a week

Debrecen refugee camp
Dr. Orsolya Szántai-Vecsera, lawyer
Location: C/5 “Integration House”, at the entrance of the camp
Tel/fax: 06 52 448 446
Languages: Hungarian, English, French, Serbian.
Consultation: Monday–Thursday afternoon, Friday morning

Bicske shelter for unaccompanied children
Dr. Júlia Iván, lawyer
Address: Hungarian Helsinki Committee, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.
Tel/fax: 06 1 321 4323

Budapest International Airport, jail for illegal migrants
Dr. Gabor Győző, lawyer
Address: Hungarian Helsinki Committee, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 36-38.
Tel/fax: 06 1 321 4323
Languages: Hungarian, English. Visits the airport every second week.

Free-of-charge psychological assistance

Cordelia Foundation (Cordelia Alapítvány)

Budapest (central office)
Address: 1133 Budapest, Karpat u. I./B, 6. em. 24.
Tel: 06 1 349 1450 • Fax: 06 1 239 1332
Website: www.cordelia.hu • E-mail: cordelia(at)chello.hu
No consultation in this office, but you can call to get an appointment

The psychiatrists of the Cordelia Foundation visit the Bekescsaba, Debrecen and Bicske refugee camps once a week (usually on Thursdays).
Languages: Hungarian, English, Russian

Free Hungarian courses and social support:

Calvinist Church

The Calvinist Church has a refugee-mission that has some projects and also offers free Hungarian courses:

Address: 1151 Budapest, Alag u. 3.
e-mail: menekultmisszio(at)rmk.hu
Phone: 06-1-271-0498/5. mellék
http://misszio.reformatus.hu/cm/?p=p_27

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


2 thoughts on “A ránkvándorló tömeget ős-ránk-vándorlók támogatják: a belső ellenség

 1. Iratjel: terroristapapokesorvosok151219 Közzétéve a www-tejfalussy-com honlapon!

  TERRORISTÁK A FAJIRTÁS SEGÍTŐ KERESZTÉNY PAPOK ÉS ORVOSOK IS!

  Valamennyien tudják, hogy a Biblia (Ószövetség) és a Talmud is fajirtásra biztatja fel a zsidókat. ÉSZREVÉVE AZ ELLENÜNK IS ALKALMAZÁSÁT, segítséget kértem egy nyírkátai református paptól, Csoma Zoltántól, aki erre ígéretet tett. Később észrevettem AZ INTERNETEN, hogy felolvasta egy debreceni templomban a II. Mózes 23./20-33.-ben szereplő fajirtási programot, s arra buzdította a gyülekezetet, hogy vele együtt adjanak hálát Istennek ezért a (fajirtó) módszerért. A módszer további leírását lásd V. Mózes 7/2., 22., Talmud Taanith 10 a. lap, Talmud Baba kamma 93 b. lap. Ezt a módszert területrablási célra több ezer éve alkalmazzák. A Jézust követő személyek, népcsoportok ellen is. Nálunk manapság úgy valósítják meg, hogy szennyezik az ivóvizet, tiltják a desztillált víz ivást, tiltják a napi 5 grammnál több konyhasó pótlást, előírják a napi legalább 4,7 gramm kálium (akármilyen gyorsan) evését, ivását. Tudatos népirtás. 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik állatokon és embereken végzett kísérleteik mérési adatai alapján kétséget kizáróan bebizonyították a sózás ilyen mérvű csökkentése és a kálium ilyen mérvű túladagolása betegítő, stressz elleni védekezés megszüntető, daganat-, magas vérnyomás-, idegbetegség okozó, elbutító, izomgyengítő, szívműködés rontó, keringésrontó, életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatásait. Lényegében vallásháborút folytatnak vele, a magyar lakosság „zsidó betelepülés arányos” irtásához:

  I.

  BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE
  7. RÉSZ.

  „A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell.

  1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemeendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népet* kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, az Khivveust, és a Jebuzeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket; *rész 31.8.

  2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és * megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket, ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok. *4 Móz,33,52. Józs.6,21.11.11.

  3. Sógorságot * se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fiaiknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak; *2 Móz.23, 32.33. 1 Jie.11,1, 1-2.4-11.14.
  . . . .

  22. És lassan-lassan kiüzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.

  23. De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy rontással rontja meg őket, míglen elvesznek.” . .

  II.

  BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE
  23. RÉSZ.
  „Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.
  Ígéret és parancs a kananausok kiűzésére

  20. Imé én * Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. * rész 33,2.

  21. Vigyázz magadra előtte és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van őbenne.

  22. Mert te hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, amit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.

  23. Mert az én angyalom te előtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khitteusok, perizeusok, kananeusok, khivveusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.

  24. Ne imádd azoknak az isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze a bálványaikat.

  25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.

  26. El sem vetél, * meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számá teljessé teszem. *5 Móz. 7,14.

  27. Az én rettenésemet bocsátom el előtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom előtted.

  28. Darazsat is bocsátok el előtted és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust. * Józs. 24, 12.

  29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

  30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.

  31. És határodat a veres tengertől a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek a lakosait és kiűzöd azokat előled.

  32. Ne köss * szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel. * Móz. 7.2.

  33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem; mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az neked.” . . . .

  III.

  TALMUD

  „ Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, habár tanaik különbözőek, mégis valamennyien bálványimádók … és, hogy velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás … Így tanítja ezt a Talmud. (Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz.)”
  Taanith „10 a. lap. …. „Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, olyan ez, hasonlóképpen egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig ott hagyja.”

  Baba kamma 93 b. lap. „Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elűzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)”

  A TALMUD SZERINT GYÓGYHATÁSÚ A (TISZTA KONYHASÓVAL) JÓL SÓZOTT ÉTEL, S A TISZTA ESŐVIZET (=DESZTILLÁLT VIZET) IVÁS!

  VALAMENNYIEN KÖVETELJÜK A FAJIRTÁS BETILTÁSÁT!

  HAZÁNKBAN A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZET ÉS A NAPI 5 GRAMMNÁL TÖBB TISZTA KONYHASÓT, S A NAPI 4,7 GRAMMNÁL KEVESEBB KÁLIUMOT IS EGÉSZSÉGRONTÓNAK HAZUDJÁK. Ez az alapvető emberi jogainkat sértő fajirtási bűncselekmény. A további mérési stb. bizonyítékokat lásd a következő mellékletekben: 1./”Kósa Lajos FIDESZ frakcióvezetőnek Surján Lászlóról, megbízás nélküli kárelhárítás keretében” (iratjel: Kosa-Lajos-Surjan-ugy-151216), 2./„Konkrét mérési és orvosi tankönyvi stb. bizonyítékok” (iratjel: menzapogram-onkormanyzatoknal-megbizas-nelkuli-karelharitas-151215a), 3./„MÓZES V.7./2,22 ÉS II.23./20-33. „BŰNPROGRAM” (iratjel: mozes-software-hu-130917).

  Étkezésnél is az élő egészséges ember testnedvei, VÉRSZÉRUMA szerinti víz-, konyhasó és kálium arányok optimálisak. Ezekből az anyagokból annyi optimális, amennyit a Ringer fiziológiás infúziós oldattal szokás bejuttatni a vérbe. 1 liter desztillált víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,133 gramm káliumot. Felnőttnél, a vízpótlással arányosan a tiszta konyhasóból 15-től 25 gramm, és káliumból 1 órán belül nem több mint 0,5 gramm, naponta pedig nem több mint 2,2 gramm pótlása megfelelő.

  Valamennyi állami vezető, közigazgatási alkalmazott, keresztény lelkész és orvos (gyógyszerész, természegyógyász stb.) is terrorista, aki tudja ezeket, de nem hajlandó felvilágosítani róla a magyarokat, s elhallgatja a fajirtás ellen védekezést, a desztillált víz ivást és tiszta sóval jól sózást!

  Budapest, 2015. december 19.

  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit) okl. vill. mérnök, tudományos szakértő, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő (PTK), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., www-tejfalussy-com), magyar.nemzetbiztonsagi.pjt_kukac_gmail.com, +36-20 218 1408

 2. “A ránkvándorló tömeget ős-ránk-vándorlók támogatják: a belső ellenség”
  Kezdettől fogva ez a véleményem,végül is szemiták élősködnek rajtunk és újabb szemiták akarnak ránk telepedni – talán a vezetőik lassúnak találják céljaik elérésének folyamatát?
  H.B.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Olvasónk kérésére közöljük az “Alkotmányos Ellenállás” megyei csoportok címeit
Szaniszló Ferenc: A migránsválságról tabuk nélkül
Az ellenséggel nem lefeküdni kell, vagy addig várni, amíg megerőszakolnak: Asszír női harcosok az Iszlám Állam ellen
Close