"A nácik szembeszállnak Istennel." - Az Ukrajnában letelepedett Kazár Maffia a keresztény egyház ellen támadt

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A Putyin – Orbán gázmegállapodás magyar vonatkozású előzményeiről

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
földgáz02
Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök közös sajtónyilatkozata tulajdonképpen rávilágított arra, Magyarország rendszerváltás óta szerepet kapott politikusai, teljességgel alkalmatlanok az ország vezetésére!

Megmagyarázhatatlan módon, pillanatnyi ilyen-olyan érdekeiket úgy érvényesítik, hogy az általuk vezetett néppel nem törődve, valójában a lakosságot szándékoznak kizsigerelni az ország költségvetésén keresztül. Mint majd megkísérlem arra a figyelmet ráirányítani, véleményem szerint, egy kiterjedt, felelőtlen – ha úgy tetszik – „politikusbűnözés” folyt, és folyik többnyire jelenleg is! Mindehhez asszisztál a számomra hányingert keltő, jelenleg ellenzéki, liberálisnak mondott sajtó, a kormánypárti média és az un. „szakértők” hada mindkét oldalról! A Putyin – Orbán találkozó kapcsán olyan, tulajdonképpen lényegtelen dolgokkal kívánják elterelni az emberek figyelmét, mint pl. kiknek a sírját koszorúzta meg Putyin, vagy az orosz elnök mennyire nem vállalható Európában, stb. Közös törekvésük: a valós tényekről „elterelő (had)művelet” megvalósítása! Hab a tortán, ezt az irányvonalat a nemzeti oldal sem látja át, és mintegy beszáll egy parttalan, meddő vitába a lényeg ismertetése helyett!

A továbbiakban az 1996 – 2015 közötti időszak Oroszország és Magyarország között megkötött, hosszú távú, 20 éves futamidejű, földgáz szerződéséről lesz szó. A közérthetőség kedvéért példa alkalmazásával.

Maga a szerződés szövege, sajnos előttem sem ismert, de az feltehetően hasonló lehet, mint valamely gazdasági társaság és a földgázkereskedő között megkötött szerződés. Nézzünk egy példát: Egy társaság éves földgázfelhasználása, változatlan termelési volumen esetében 100000 m3/év körül alakul. Ekkor úgy köti meg a szerződést az éves gázszállításra, hogy tolerancia sávot kér, ami jelen esetben legyen 80000 és 120000 m3/év. Vagyis, a két szélsőérték között ugyanannyit fizet gáz köbméterenként kötbér nélkül. Azonban a szerződés a kereskedő érdekeit is védi, tehát 80000 m3 vételezés alatt (alulvételezés) kötbért, illetve 120000 m3 vételezés felett (felülvételezés) növelt árat köt ki. Általánosságban elmondható, hogy az alulvételezés esetében a kötbér mértéke 50%, felülvételezés esetén 125-135% a fizetendő díj az eredetileg megalkudott árhoz képest. Az orosz-magyar gázszerződés esetében alulvételezés történt, tehát csak ezzel foglalkozom a példát továbbfolytatva. A szerződést kötő cég az adott gázévben csak 70000 m3 földgázt használt fel, így a 70000 és 80000 m3 közötti 10000 m3 el nem használt földgáz után kötbért kell fizetnie, amely mértéke a szerződéses gáz árának 50% -a. Vagyis kifizeti az általa fel nem használt, de lekötött gázmennyiséget (jelen esetben 10000 m3), szorozva a szerződéses gázár felével, összegben.

Magyarország 1996-2015 közötti földgázvásárlási szerződése kapcsán is alulvételezés történt, mely nagyságrendileg az év végére várhatóan 22 milliárd m3! (Ez a mennyiség elhangzott a közös sajtótájékoztatón is, de Szijjártó Péter nyilatkozatában is.) Mivel hosszú távú szerződések esetében akár negyedéves szinten is változhat az ár, ezért a kötbért a szerződés lejártakori ár alapján állapítják meg. Jelenleg az orosz földgáz ára: 260 $/ezer m3. Tételezzük fel, hogy az oroszok alulvételezés esetében a szerződéskötés végi (2015.12.31.) vételár 50% -t kötötték ki kötbér gyanánt. Ez azt jelenti, hogy jelenlegi árakon számolva Magyarországnak a 22 milliárd m3 földgáz után 22000000*130$= 2,86 milliárd dollárt kellene kötbérként kifizetni! Ez az összeg az MNB 2015.02.18. -i devizaárfolyamán 773 milliárd forintnak felel meg! Azaz, a költségvetést terhelő, hétszázhetvenhárom milliárd forint, irdatlan kiadástól mentett meg minket Orbán és Putyin között megkötött megállapodás! Itt jegyzem meg: Orbán egy interjúban 3 milliárd euró adóságról beszélt. Ez senkit ne tévesszen meg, egyfelől azért, mert a miniszterelnök és az újságíró is beszélhetett össze-vissza! (Amúgy is szokásuk.) Másfelől legalább nekik illene tudniuk, hogy az eurót 1999. január 01. –vel vezették be, következtetésként egy 1996-2015 közötti szerződésben nem köthettek ki eurós fizetést, lévén az még szerződéskötéskor nem is létezett! Amennyiben elszólás áll a dolog mögött, és valójában 3 milliárd dollárról volt szó, úgy a következtetéseim helyesek, hiszen én 2,86 milliárd dollárt számoltam ki, ami ugyebár kerekítve lehet 3 milliárd, főleg. ha a 22 milliárd köbméternek is föle lett volna.

A kérdés mindössze annyi: mi, vagy mely körülmények okozták a hosszú távú földgáz-szerződésben lekötött minimális mennyiséghez képest, a 22 milliárd köbméter alulvételezést? Nos, az erre adott választ sumákolják el, jobb és bal oldali „kedvenc” politikusaink és kiszolgálóik! Ebben igen nagy közöttük az egyetértés! A továbbiakban az alulvételezés okára keresem a választ!

Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón mosolyra húzva száját azt mondta, hogy az orosz-magyar földgázszerződést nem ők (FIDESZ) hozták létre, ezzel is mintegy lerázva a felelősséget magáról! Megnyugtatom a miniszterelnököt! Senkit nem terhel a felelősség a szerződéses mennyiségért, hiszen abban a tolerancia sáv alsó határát a Horn kormány alatt dolgozó szakértők az akkori információik alapján, 1995. –ben, jól állapították meg! A 22 milliárd el nem használt földgáz azért maradt meg, mert az energiaszektor privatizációja után, a nyertes külföldi cégek Mosonmagyaróvár irányából hihetetlen mennyiségben hozták be a nyugat európai földgázt! A mindenkori „magyar” kabinet, ezeknek a külföldi tulajdonba került társaságoknak nem szabott semmiféle határt a nyugati gázimportra! Álljon itt egy táblázat:

Földgáz01

http://www.mekh.hu/gcpdocs/96/MEKH_foldgazrendszer_statisztika_2013.pdf ( 36. oldal )

A nyugat-európai földgáz, Mosonmagyaróváron keresztül lép be országunk területére, az orosz gáz pedig Beregdarócnál. (Import Beregdaróc, import Mosonmagyaróvár adatok.) A következő táblázat azt mutatja, hogy melyik „magyar” kormány, mennyi földgázt hozott be nyugatról:

kormányfő

időszak

nyugati gázimport milliárd m3

Horn Gyula 1994.07.15. – 1998.07.06.

1,7

Orbán Viktor 1998.07.06. – 2002.05.27

10,4

Medgyessy Péter 2002.05.27. – 2004.09.29.

8,4

Gyurcsány Ferenc 2004.09.29. – 2009.04.14.

10,1

Bajnai Gordon 2009.04.14. – 2010.05.29.

3,6

Orbán Viktor 2010.05.29. – hivatalban

17,4

Ha jól számoltam 1996 és 2013 között a mindenkori „magyar” kormány összesen 51,6 milliárd földgázt hozott be nyugatról, mindezt az orosz-magyar hosszú távú földgázszerződés kötbér kitételének ismeretében! Ez a szám több mint 2,35 szorosa annak a 22 milliárd köbméter gáznak, ami a szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges lett volna Oroszországból behozni! És akkor még nem is beszéltünk a 2014 és 2015 évek nyugati importjáról! Orbán Viktor egymaga több gázt hozatott be kormányzásai alatt nyugatról, mint a hiányzó 22 milliárd köbméter!Akkor Miniszterelnök úr, szíveskedjen tartózkodni mások okolásától! Ön legalább ugyanannyira bűnös a 20 éves futamidejű gázszerződés kitételinek figyelmen kívül hagyásában, mint elődei! Továbbá ne álltassák a közvéleményt azzal, hogy azért nem teljesítettük a szerződési feltételeket, mert csökkent az ország földgázfelhasználása, mert a táblázatból a vak is látja, az az ürügy: hazugság! Hazugság, mert az összes import és a hazai termelés (hivatkozás 35. oldal) összege a szerződés előtti 1995. évben, amely bázisévnek nevezhető, 10,599 milliárd köbméter volt. 1996. és 2013. között egyetlenegy alkalommal sem csökkent az import és a hazai termelés együttes összege az 1995 évi szint alá!

Ez idáig csak a nyugati importról szóltam, és még nem is beszéltem arról, hogy a Beregdarócon belépő földgázmennyiség sem teljes mennyiségben orosz gáz volt, hiszen főleg 2008. –tól kezdődően ugyanezen a vezetéken át érkezett hazánkba ukrán, kazah, és ki tudja még milyen földgáz. A mindenkori „kormányközeli” cégek kötöttek szerződést pl. a „Gázos Julcsa” néven elhíresült Julija Timosenkóval, akit már Kucsma ukrán elnök idejében is földgázcsempészéssel vádoltak, és alaposan vélelmezhető, hogy „Gázos Julcsa” 2007-2010 közötti ukrán miniszterelnöksége idején is folytatta korábbi ez irányú jó szokását! Nem véletlen, hogy nyugat-európai politikusok a későbbiekben is teljes mellszélességgel kiálltak Timosenkó mellett! Mert ugye: megtalálta a zsák a foltját!

Én Önt Orbán miniszterelnök úr, és a fenti táblázatomban szereplő valamennyi kormányfőt azzal vádolom, hogy felelőtlenül jártak el a hosszú távú gázszerződés teljesítése ügyében! Önöknek lett volna módja korlátozni a nyugati importot, de nem tették! Feltehetően nem is törődtek vele, mert ugye Önök kormányfők, valamennyien azzal számoltak, hogy a szerződésszegésből származó esetleges kötbért a költségvetésből majd kifizetik!

Abból a költségvetésből, amit a dolgozó magyar emberek munkája tart fent, különféle adók formájában, mint pl. személyi jövedelemadó, ÁFA, jövedéki adók, társasági adó, stb.

És ezen a vádamon az sem változtat, hogy végül is sikerült elkerülni a kötbér megfizetését! De azt nem Önnek, hanem inkábbPutyin úrnak illő megköszönni!

A Továbbiakban néhány kérdést szeretnék feltenni a magyar közélet „tisztelt” szereplőnek.

Orbán Viktor miniszterelnök úrtól, mint hivatalban lévő kormányfőtől, kérdezem:

 • Mint azt Ön is jól látja, a fenti „Földgáz import – export – tranzit adatok” táblázat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapjáról származik. Kérdezném, hogy a Hivatal és jogelődei, miért nem hangolták össze a nyugati import mennyiségét a hosszú távú szerződésben foglaltakkal, annak érdekében, hogy az esetleg el nem használt orosz földgázért, az országnak ne keljen külföldi valutában majdan kötbért fizetni?
 • A nyugatról történő túlzott gázimport kapcsán, Önt ismerve, a válasz az EU –ra történő mutogatással történhetne. Ezért tájékoztatom, hogy már a szerződés megkötése után jóval, 2004. –ben léptünk be az Európai Unióba, tehát egy már megkötött szerződéssel, amit EU tagságunk ideje alatt sem bontottunk fel! Vagyis az EU nem kötelezhetett minket ez ügyben, a liberalizált energiapiaccal kapcsolatos követelmények teljes mértékű betartására! Amennyiben informális csatornákon keresztül valakik a nyugatról származó földgázvásárlást szorgalmazták, mit tettek a mindenkori „magyar” kormányok ennek kivédése érdekében? Felmerül-e korrupció gyanúja?
 • Ön szerint a korábbi időszak kormányai azért növelték a nyugati földgázbeszerzést, mert egyfelől érdekeik ezt kívánták, másfelől mert úgy vélték, a meglévő gázszerződés, magyar költségvetésre káros esetleges kihatása, már nem az ő kormányzási idejük alatt következik be? Azaz a felelősséget utódjukra igyekeztek hárítani?
 • Véleményem szerint Önökben, a FIDESZ kormányon maradásának bebetonozása után, és a közvélemény kutatások ismeretében, valamikor 2013 –ban tudatosulhatott az, hogy a gázszerződés alulvételezése kapcsán, várhatóan az Önök 2014. –től hivatalba lépő új kormányának kell kifizetni 2015 évben, az oroszok által jogosan felszámolt kötbért! Vélhetően ezért kezdtek, még Janukovics elnök idejében (2013. –ban lásd: táblázat) egy Ukrajna fele történő exportba, amit 2014. –ben már Porosenko elnök hivatalba lépése után is folytattak. Számomra logikus, hogy ezzel az alulvételezett földgáz mennyiségét kívánták csökkenteni. Tehát ez az export is hozzájárult ahhoz, hogy most „csak” 22 milliárd köbméteres alulvételezésről beszélhetünk és nem többről! Mivel Önök tudatában voltak annak, hogy az alulvételezést kötbér „honorálja”, feltételezhetően jelentős árkedvezményt adtak az ukrán félnek, csak hogy vigye a gázt! Most, hogy Putyin eltekintett a kötbértől, kérdezem ez az Ukrajnának szóló kedvezmény így utólag mennyibe került az Ön által szavakban oly annyira becsült magyar embereknek?
 • Várhatóan Ön, ha egyáltalán válaszol a feltett kérdéseimre, azt fogja mondani, hogy a nyugati földgázimport, árban kedvezőbb volt az orosz gáznál. Ugyan ezt kissé vitatom, hiszen vélhetően mindkét fél az Ön által is ismert Pⁿ=P₀(0,5*G/G₀+0,5*F/F₀) USD/GJ gázképlettel számolt, de mondjuk, fogadjuk el esetleges érvelését! Abban az esetben, ha a nyugatról érkező földgáz tényleg olcsóbb volt az Oroszországból érkezőnél, akkor miért nem érvényesült a lakossági árakban ez az árkülönbség? Mely cégek, esetleg személyek „nyelték le” a hasznot? Ugyanis minden kormány időről-időre emelte a lakossági földgáz árát! Csak azért, hogy túl messze ne menjek, az Ön 2. kormányzása alatt pl. az alábbi árak voltak érvényesek a „Gázfogyasztás 1. árkategóriában”: 2011.01.01. –től: 2,819 Ft/MJ, 2011.07.01. –től: 2,893 Ft/ MJ, 2012.01.01.- től: 2,968 Ft/MJ. Azaz Önök is egyetlen év alatt, közel 5,3% -al emelték a lakossági földgáz árát! Kérdezem, az áremelésekkel a későbbi „rezsicsökkentést készítették elő”? Így könnyű! Volt miből rezsit csökkenteni! A módszer hasonlít a külföldi tulajdonú áruházlánc „akcióira”: megemeljük az árat, majd az emelt árat akciózzuk. A vevő így is-úgyis annyit fizet, csak közérzete javul! Tudja Miniszterelnök úr, ebben az időszakban végrehajtott földgáz lakossági árának emelése azért is érdekes, mert pont 2010. és 2012 év között volt csúcsra járatva a nyugati gázimport! Ezen időpontok között évente egy milliárd köbméterrel több gáz jött be nyugatról, mint a 2009. januári orosz-ukrán gázvita évében, amikor is 20 napon keresztül nem jött az orosz gáz Beregdaróc felől!
 • Miniszterelnök úr! Amennyiben ez az írás internetes felületen megjelenik, biztos vagyok abban, az Önhöz, de legalább közvetlen környezetéhez el fog jutni! Ha feltett kérdéseimre elfogadható választ nem kapok, ugye megengedi nekem, azt feltételezzem, hogy kis Hazánkban is élt, illetve élnek még „Gázos Julcsák”? Csak más név alatt, mint pl.: „Gázos Gyula” (elhunyt), „Gázos Viktor”, „Gázos Péter”, „Gázos Ferenc” és „Gázos Gordon”, majd ismét „Gázos Viktor” zárja a sort!

Következő megjegyzésem, kérdéseim az MSZP, az abból „kiszakadt” DK, PM, és az általam SZDSZ utódpártjának tartott LMP, valamint a liberális médiához szól:

Önök „jeles” képviselői az Európai Unióhoz fordultak a sajtón keresztül is, Putyin – Orbán földgáz megállapodás kapcsán, kérve az EU beavatkozását! Ez ügyben még Maros Seftovic energiaügyi EU biztos figyelmét is felhívták arra, hogy Orbán szembemegy az unió energiastratégiai elképzelésével. Ezen túlmenően azt a valótlan állítást is felhozták, hogy Putyin magyarországi tárgyalásának eredményeként új földgáz szerződés aláírására került sor! Felhívom figyelmüket az alábbiakra: Valójában egy 1996 óta érvényben lévő földgáz szállítási szerződés meghosszabbításáról volt szó! Mivel a szerződés jóval az EU csatlakozásunk előtt került aláírásra, sem a szerződés sem annak meghosszabbítása nem tartozik az EU kompetenciájába! Bármely szerződés futamidejének meghosszabbítása kizárólag csak az azt eredetileg aláíró felekre tartozik! Ha valamilyen furcsa oknál fogva ez az unióban nem lenne igaz, és ha az unió megbünteti Magyarországot, akkor kérem, fizessék azt ki Önök! Van miből. Tanácsot is adok: pártjaik és sajtójuk külföldi támogatásából, esetleg a Norvég alapból, vagy személyes jövedelmükből!

Kérdezem Önöktől:

 • Miért akarnak Önök szándékosan kárt okozni az ország költségvetésén keresztül a magyar embereknek?
 • Miért állítanak hamis dolgokat (lásd: új szerződés) az Európai Unió felé! A közös sajtótájékoztatón kifejezetten arról volt szó, hogy Magyarország – feltehetően az eredeti szerződés feltételei mellett – kötbérfizetés helyett, levásárolhatja a 22 milliárd köbméter földgázt, miközben dolgoznak egy új, későbbiekben életbe lépő földgázszállítási szerződésen!
 • Tulajdonképpen mi az Önök célja?
 • Miért gondolják úgy, hogy minél rosszabb nekünk, állampolgároknak, annál jobb Önöknek?
 • Kérem, árulják el nekem, hogy ilyen torz, hazug, és a magyar emberekre egyértelműen káros, nyugatot ránk uszító tevékenységük után, ki a búbánat fog Önökre szavazni a legközelebbi alkalomkor, illetve milyen körökből kerül ki mégis, esetleges szavazóbázisuk?

Végül Vona Gábor elnök úrtól kérdeznék:

 • Ön a 2014 –es országgyűlési választások előtt többször kinyilatkozta, hogy a JOBBIK felkészült a kormányzásra! Ha ez így van, akkor miként lehetséges, hogy a felkészült, jelenleg még ellenzékben lévő JOBBIK energetikai szakértői helyett, ezt az írást, benne a földgázimport elmúlt 20 éves tényleges adataival, nekem, egy „névtelen” kis senkinek, kellett megírnom? Hol van a felkészült szakembergárda?
 • Ma Magyarországon bejegyzett pártok közül tényleg a JOBBIK a jobbik? Mert ez jelen esetben nem látható!
 • Miként siklottak át Önök egy 2,86 milliárd dollár értékű, amúgy az elmúlt évek során elkerülhető, ez évi potenciális költségvetési kiadása felett szó nélkül, miközben egyértelmű több kormány felelőtlensége?
 • Ellenzékben nem Önöknek kellene rámutatni a kormányzat(ok) hibájára?
 • Nem gondolják Önök, hogy nem ez lehet az egyetlen hiba, amit az utóbbi évtizedek kabinetjei elkövettek a mi kárunkra?

A megszólítottak esetleges válaszait a magyarmegmaradasert.hu honlapon várom, akár hozzászólás formájában is!

Madarász László

http://magyarmegmaradasert.hu/

 

NIF

2 thoughts on “A Putyin – Orbán gázmegállapodás magyar vonatkozású előzményeiről

 1. Tájékoztatás az Eeurópai Unió állampolgárai szabadságáról. Arról, hogy szabad lett büntetlenül gyilkol(tat)ni minket az alábbi bibliai-talmudi módszerekkel:

  MEHNAM-inf / Jogjavítás Ügykód: poltpetertharrachpeternelfeljelentes150222
  Nyilvános feljelentés, országos terjesztésre 4/1. oldal

  HARRACH PÉTER ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNKNÉL IS FELJELENTEM A TISZTA IVÓVÍZHEZ JUTÁS ÉS EGÉSZSÉGES SÓPÓTLÁS GÁTLÁSSAL MAGYARIRTÓKAT ÜGYÉSZI CSALÁSOKKAL BÜNTETÉS ALÓL MENTESÍTŐ BŰNÖZŐ POLT PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZT

  A magyarországi állami vezetők tudatosan rövidítik a magyarok életét. Akadémiai, egyetemi, rendőrségi, ügyészségi, bírósági vezetők segítségével. Azáltal is, hogy a tiszta desztillált ivóvizet és a tiszta konyhasó élettanilag optimális dózisait mérgezőnek s a mérgező káliumdózisokat egészségvédőnek hazudják. Ez tudatos hitegetési károkozás. A nem tiszta ivóvízre és a konyhasóhiányos, mérgező káliumtartalmú étkezésre felbiztatással. Népirtási csalásuk egyértelmű tárgyi bizonyítéka, hogy a zsidó rákbetegek (98%-át) sikeresen meggyógyítására adalékok nélkül használt SALSOL infúzióban csak nagy tisztaságú desztillált víz és abban oldott gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó van, mégpedig optimális H2O : NaCl = 110 dózisaránnyal.

  Az életrövidítés szándékosságát egyértelműen bizonyítja, hogy a Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Kormány- programjukkal max. 2 gramm napi nátriumpótlást és min. 4,7 gramm napi kálium pótlást írnak elő. Ez a testnedvek víz és só arányait végzetesen elrontja. A csalásuk abból is nyilvánvaló, hogy a Ringer infúzióval, amiben a testnedvek szerinti a víz, konyhasó és kálium dózisarány, pl. egy nap alatt (lassanként) 3 liter desztillált vízzel 27 gramm NaCl konyhasó és 0,4 gramm kálium jut be a vérbe! Orvosi tankönyvek és OÉTI mérések szerint 1-2 gramm kálium is vese és szívmérgező, ha egy órán belül bejut infúzióval vagy szájon át!
  Évtizedek óta naponta száz, ezernél is több magyar pusztul el a Stop Só program hatására. Például 1950-ben Nobel-díjjal jutalmazott kutatók mérései is egyértelműen igazolták a betegítő és ivartalanító hatását.
  Ezt az újabb feljelentést hat okból is Harrach Péter KDNP-s országgyűlési képviselőnknek küldöm meg:
  1./ Verőcén lakom, tehát ő az az országgyűlési képviselő, aki felesküdött a magyar érdekeink képviseletére.
  2./Surján László volt KDNP elnök egészségügyi miniszterként úgy nyilatkozott egy hozzám intézett levelében, hogy a kálisóból álló REDI Só alkalmas konyhasópótló vegyület, s hogy napi 133 grammig teljesen veszélytelen a fogyasztása, akár egyszerre bejuttatva is.
  3./Mikola István annak idején járt nálam, mint Hasznos Miklós képviselő úr által küldött szakértő, és teljesen egyetértett a konyhasó helyett kálisóval sózás életveszélyességével.
  4./A KDNP és az akkori partnere, az MDF szavazta le az MSZP (Kovács Pál) és a FIDESZ (Pap János) által a mérgező káliumtúladagolás ellen benyújtott, eredetileg általam megfogalmazott interpellációt 1992. dec. 8., és ezzel közvetlenül elősegítette a mérgező kálisó konyhasóval összekeverésével folytatott népirtást.
  5./A KDNP nevében az szerepel, hogy „Keresztény”. Tehát tudja, hogy a víz- és sózási diszkriminációval életrövidítés, gyógyulás akadályozás, ivartalanítás is bibliai zsidó módszer. Lásd: Mózes II.23/20-33, Mózes V.7/2,22, Sámuel II. 12. Rabba bevétele, valamint Talmud Baba kamma 93 b. és Taanith 10 a lap. A zsidók így szokták ellehetetleníteni, legyilkolni a zsidók által megszállt területek „bálványimádóit”, akik közé minket, „Jézus után tévelygő nem zsidó barmokat” is besorol a ma is érvényes zsidó törvénykönyv Talmud.
  6./Polt Péter legfőbb ügyész és az elődei is bűnpártolták a fajirtó programot, semmibe véve a bizonyítékokat.

  Kérem Önt, hogy: 1./Kormányuk intézkedjen a zsidókat keresztények irtására kötelező zsidó törvények hatályon kívül helyezésére. 2./A Talmud tanszékes MAZSIHISZ működésének és állami támogatásának ezen törvények hatályon kívül helyezésig felfüggesztetésére. 3./A tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek hazudó ÁNTSZ-esek megbüntetésére. 4./A fiziológiás dózisú optimális víz-, NaCl-, és kálium pótlást mérgezőnek hazudó Stop Só program végrehajtására felbíztatással népirtó, itt feljelentett személyek bíróság elé állítására.
  A részletes bűnügyi dokumentációt lásd a http://www.tejfalussy.com honlap MEHNAM, Email-könyv és VIDEO rovataiban. Amennyiben személyesen konzultálni kíván velem, szíveskedjék felhívni! Tel.: +36 20 218 1408.

  Verőce, 2015. 02. 22. Magyar tisztelettel:

  Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (2621 Verőce, Lugosi u 71., 1-420415-0215, an: Bartha Edit) okl. villamosmérnök, méréstudományi szakértő, aki a korábbi parlamenti szakértői megbízásainak a kötelező folytatásaként, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként is minden lehetséges fórumon feljelenti a népirtókat
  (e-mail: [email protected])

 2. A boltokban kapható asztali só,cím szó alatt,nem nátrium kloridot kapunk, hanem kálium kloridot. A kálium hatása a szervezetre 2g dózisban már egyeseknél, légzés leállást,halált okozhat. Kisebb dózisban gyengíti a szívizmot. Az “asztali só, a következőket tartalmazza, 1/3 rész kálium, 1/3 rész üveg, 1/3 rész homok.Emberi,és állati fogyasztásra “Életveszélyes! Ezek felelősek a koleszterin problémákért is. Felszívódás után, a vérbe jutva felsértik az ér falat, és hogy belülről ne vérezzen el az egyén, koleszterin siet a segítségre, és eltömíti a hegeket. A magas vérnyomás alapvető gyógyszere a SÓ, mivel ez hiány állapot eredménye, naponta 1 teáskanál, himalája só, vagy tengeri só fogyasztása,nem ajánlott, kötelező lenne. Nem baj ha az orvos pont az ellenkezőjét mondja. Az ö átlag életkoruk 58 év, egy munkás emberé, 75 év. Meggondolandó, hogy táplálkozási, vitaminozási ügyekben kinek a tanácsát érdemes megszívlelni. Hasonló a koleszterin mizéria is. Csak a koleszterin képes rövid időn belül új sejteket létere hozni. Életfontosságú hormonok előállításához,nélkülözhetetlen, mint kortizol,tesztoszteron, ösztrogén, progeszteron, dehidroepiandroszteron. Az égési osztályokon,napi 25 tojás javasolt az égési sérülteknek. Koleszterin normális értéke 7,2 mmol/l felett,amit az elmúlt 25 év alatt, 5.1 értékre csökkentettek, a koleszterin csökkentő, “gyógyszernek nem nevezhető, hulladékok eladhatósága miatt. Az agy száraz anyag tartalmának a 35% koleszterin. Koleszterin csökkentő szerek hatására, ez is csökken. Eredménye, agresszió,depresszió,tanulási kedv,felfogó képesség csökkenése, öngyilkosság. A teljesség igénye nélkül. Itt tartunk ma az “akadémikus orvoslás szárnyalását követően. “Lehetőleg, ne árts.”

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás