A néphülyítés Mariana-árka: szelleműzés a TV 2-n

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Igen, sokáig azt hittük naivan, hogy ennél már nincs lejjebb. Aztán újra és újra kiderült, hogy bizony, van. Őszintén be kell vallanom, hogy a TV 2-t, az Rtl Klubot és hasonszőrű csatornatársaikat jó tíz éve már egyáltalán nem nézem, amit tudok róluk, illetve műsoraikról, annak tanítványaim, illetve a nyomtatott és internetes sajtó közléseinek jóvoltából jutottam birtokába.

A táltos csodadoktor, Kovács-Magyar András TV  2-beli virtuális exorcizálásának híréről például a Kuruc.info hírportálra feltett anyag alapján értesültem. A Mester egyik kezében  varázspálcával, másikkal eközben  különösen hadonászva, vette az éteren át a betelefonálók aurájának impulzusait, melyek alapján meghatározta a beszélő vagy annak valamely hozzátartozója diagnózisát. Kétségkívül épületes megállapítás volt, hogy az egyik asszony álmatlanságát a gerincéhez tapadt szellem okozza, ám ezen túl még további három is, akik a szobában tartózkodnak este 11 és hajnali 4 óra között. Fenomenális! … No, természetesen, ha néhány percet áldoz rá, úgy Tihanyi maestro fantom-gerinctávműtéte sem akármilyen intellektuális ínyencség és szellemi örömforrás a nagybecsű néző számára. Ez utóbbi bűvészmutatvány azonban már a Budapest TV műsorkínálata tematikus sokoldalúságának és igényességének válik dicsőségére.

Tudjuk, sarlatánok mindig is voltak, mindig is lesznek, a démonológia egyidős az emberiséggel, s azok, akik emelt díjas telefonvonalon hajlandóak hosszú percekig csevegni a csodadoktorokkal, majd a különféle hókuszpók varázsterápiákért súlyos százezreket kifizetni ezeknek a szélhámosoknak, nos, azok meg is érdemlik. Ami a dolog pikantériáját adja, az az, hogy a társadalom felsőbb, sokak által műveltnek vélelmezett rétegei veszik igénybe ezeket az ún. ezoterikus szolgáltatásokat, ugyanis mások nem is engedhetik meg maguknak ezt, lévén, hogy egész évben nem keresnek annyi pénzt, amennyivel egy nevesebb „mesternél” egyetlen „kezelés” tiszteletdíja a hálapénz lerovásával  kiegyenlíthető.

Azonban ez korántsem új keletű történet. A sarlatánság burjánzásának egyik fénykora a 17. század volt. Számos csodás, fiktív történet is kapcsolódik a korhoz. Állítólag 1666-ban jelent meg Velencében egy bizonyos Aristide Torchia Az árnyak királyságának kilenc kapuja című könyve, amelynek társszerzője a mester követőinek hite szerint maga Lucifer (LCF) volt, s az ördög megidézésének titkát tartalmazta.Művéért a szerzőt az inkvizíció halálra ítélte, s a következő évben máglyán elégette.  (Egyébként a könyv körüli bonyodalmakról Roman Polanski készített egy pszicho-thrillert A kilencedik kapu címmel 1999-ben). Idézzünk fel most csupán egyetlen, valóban megtörtént magyarországi szellemhistóriát e kor végéről. Hogy lássuk, semmit nem „fejlődött” az emberiség. Bár manapság gyakran abban a tévhitben tetszeleg, hogy detronizálva Istent, és átvéve az ő szerepét, mindentudóvá és mindenhatóvá vált. Történt tehát még 1701-ben, hogy a felvidéki birtokos, Barkóczy Ferenc gróf  uram szerette volna az uralkodótól elnyerni az országos főhadbiztosi méltóságot. A szerencsétlenségre kárhoztatott, már hetvenen túli főnemest azonban visszautasították Bécsben, mondván, túlságosan öreg már egy ilyen fontos tisztség betöltéséhez. Ekkor a gróf sorsdöntő elhatározásra jutott: mindenáron meg kell fiatalodnia! Így került Barkóczy várába, a zempléni Sztropkóra saját kora egyik celebje, az olasz messer Carfiole mágus, aki valóságos polihisztorként egy személyben volt asztrológus, nekromanta, alkimista és feketemágus, azaz csillagjós, halottidéző, aranycsináló és ördögidéző látnok. Minthogy jó Barkóczy uram egy ily sokoldalú tudósra tett szert, annak minden oldalát ki akarta használni, így az örök ifjúságot biztosító elixír előállításán túl azt is megkívánta Carfiolétól, hogy készítse el a horoszkópját, illetve csináljon neki aranyat. Nem keveset, hanem nagyon sokat.Természetesen eme kívánságlista teljesítéséhez jó Barkóczy uramnak hat hónapon keresztül tekintélyes mennyiségű aranyat, gyémántot és mindenféle egyéb ékszereket kellett a Maestrónak saját kezűleg átadnia. Amennyiben Carfiole mester és famulusai a bűbájos processzus során nem vétenek hibát, akkor maga a pokol királya, Lucifer fog megjelenni fél év elteltével, hogy valóra váltsa a gróf álmait – ámította a zseniális olasz gazember a hiszékeny nagyurat. Ekkor juthat birtokába a csodálatos elixírnek, no meg a 77 mázsa színaranynak, melyet Carfiole megígért neki. Képzelhetjük, hogy az örökifjúság délibábját kergető derék Barkóczy uram kis híján leszédült a csodás hírt hallva várának abból a toronyszobájából, melyet átengedett a varázslónak, hogy az ott a sarlatánság mindenféle titkos kellékének felhasználásával berendezze vegykonyháját. Aztán elérkezvén a jeles nap előestéje, Carfiole közölte Barkóczyval, hogy miután egy láthatatlan szellemkíséret előreküldését követően maga Lucifer fog éjfélkor megjelenni a várban, minden élő emberfia tartózkodjék a házában, továbbá ne leskelődjön és hallgatózzon, mi több, az istállót és a vár kapuját is hagyják őrizetlenül. Szerencsétlen Barkóczy uram ugyancsak elcsodálkozott másnap reggel – ámbár éjjel holmi patkócsattogást vélt hallani, amelyet rémületében azonmód a várat megszálló ördögsereglet patája koppanásának visszhangjával azonosított -, amikor sem az olaszt, sem pedig legjobb hátas- és málhás lovait nem találta sehol a várban. Csak egy búcsúlevélre lelt Carfiolétól, melyben az tudatja vele, hogy a mágia során hibát ejtett, ezért Lucifer a pokolra vitte őt, ahol most fél évig vezekelnie kell vétkéért. Próbáljuk magunk beleélni e tragikus szituációba, hogy miután hősünk fejében végre kigyulladt a gyertya és megvilágosodott elméje, miszerint bizony, alaposan bolonddá tették és kifosztották, minő lelkiállapotba került. Végre levegőhöz jutván, el-elcsukló hangon kiadta csatlósainak a parancsot: – Hű, a bestye, cudar mindenségit az édesanyjuknak! Lóra, és utána a gazembereknek, de mindenki!

Tehát, szellemek márpedig ma is vannak, hiszen olyan, autentikus televíziós csatornán reklámozzák őket, akár egy mosóport, mint az intellektuális nívójáról és szellemi igényességéről immár csaknem másfél évtizede legendásan elhíresült TV 2. A dolog különös pikantériája az, hogy e látnokok általában kivétel nélkül afféle univerzális zseni szerepkörben szoktak tündökölni, s gyakorta történészek, nyelvészek, táltosok, orvosok egy személyben. Kovács maestro sem kezdő már a szakmában. Táltosképzői az 1990-es évektől működnek, sőt Magyarország után az emigráns magyarság közösségeit is célkeresztjébe vitte, s köreikben is hirdetni kezdte az igét (pl. Kanadában), tehát úgy tűnik, a vállalkozás prosperál és sok pénzt fial. Ámbár a mai, virtuális látnoksághoz és szellem-exorcizmushoz  képest a Mágus anno még igencsak bagatell dolgokkal kezdett. A magyar őstörténetet és etnikai-civilizációs gyökereink kutatását illetően például megtudhattuk tőle, hogy lényegében a földkerekségen minden ősi kultúra a magyarsággal hozható összefüggésbe, példának okáért ő az amerikai indián törzsek tagjaival magyar nyelven beszélt, s a prehellén mínoszi civilizáció megteremtőit is őseinkben kell feltalálnunk, hiszen Kréta szigetén minden helynév magyar. Az ultima ratio, a megdönthetetlen bizonyíték erre nézvést az, hogy a krétai főistenségek megnevezése, a női és férfi princípium megjelölése  a „Telepinu” és „Telephas” szóalakokkal történt (miként az közismert, a krétai civilizáció örököseinek,  a görögöknek a nyelvében a ‘ ph ‘ betűkapcsolat hangértéke ‘ f ‘ ). Ízelítőül talán ennyi is elég a démonológia és  látnokság ördöngös tudományai hitelességének árnyaltabb megítéléséhez.

A magyarországi, 2010. évi áprilisi forradalom után – álnaivan – végképp érthetetlen számomra az, hogy a különböző kuruzsló, csodatévő, energizáló, kísértet-purifikáló kurzusok és tanfolyamok, egyháznak álcázott gazdasági társaságok, s más egyéb kétes hírű és zavaros legitimitású profitmaximalizálásra rekrutálódott szerveződések miképpen működhetnek legálisan hazánkban, noha, amit művelnek, az a jelenlegi jogi szabályozás szerint is kimeríti a Btk-tényállás fogalmát, lévén közönséges csalás. Ceterum censeo:mely tevékenységnek nagyobb a társadalmi veszélyessége: egy revizionista történész által végzett tudományos kutatómunkáé, melynek eredményeként az illető más végkövetkeztetésre jut az ún. holokauszt történetét illetően attól, mint amit a jelenlegi hivatalos autoritás  kánonként kőtáblára vésett, vagy pedig azoknak a sarlatánoknak az igehirdetéséé, akik a legnagyobb nézettségű elektronikus médiumokon keresztül hülyítik és csapják be a már kellően elbutított és médiafüggővé tett milliónyi tv-plebs tömegeit? S vajon a kreténológia tanainak hirdetésére széles virtuális terepet biztosító televíziós csatornákra miért nem csap le a törvények biztosította jogi keretek között a lehető legnagyobb eréllyel és brutalitással az új magyarországi médiahatóság?

Lipusz Zsolt

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “A néphülyítés Mariana-árka: szelleműzés a TV 2-n

 1. Pedig ez a Kovács-gyerek ugy husz évvel ezelőtt még normálisnak tűnt…

 2. Egyszer belenéztem kíváncsiságból. Én nem azon a bolygón élek mint azok.

 3. Ebben az országban minden csaló szabadlábon van. Miért lep meg bárkit, hogy egy újabb csirkefogó műsort kap a médiában??? Nem ő az egyetlen, naponta többel is találkozhatunk a képernyőn! Ráadásul ez egy pitiáner, aki „csak” százezreket csal el. Vannak itt szabadlábon, akik ugyanezt milliárdokkal tették! Róluk már meg sem emlékezünk…
  Lényeges momentum az is, hogy ez a csaló „táltosképzőt” vezet!
  Újabb lehetőség egy önjelölt (talán beépített) csirkefogón keresztül a magyarok és ősi szokásaink lejáratására.

  1. Kedves Nagy Péter!
   Miért csodálkozik azon, hogy a csalók iskolát vezetnek? Ez a divat, erre specializálják magukat. Nagy buli, sok pénz…
   Példa rá, Koltai, és mások…
   Egyébként az utolsó mondatának minden szavával egyetértek.

 4. Kerdezem:Hol van most a Fidesz-cenzor?
  Vagy ez lenne a trendi nemzeti oktataspolitika?Ez EU-konform?
  A ” szandekos butitas ” nem bun?
  Csak nem o is benne van a csapatban,amely 80 evre titkositott?

 5. Megvallom, részt vettem az előadás sorozatuk egyikén, de félóra múlva megkezdődött az elszállingózás. Közéjük tartoztam én is, pedig hiszek a „a földöntúli másik világban” az 1985-ös újraélesztésemkor átélt élményeim óta.
  Amit viszont ott hallottam, ennek ellenére összeegyezhetetlen volt az értékrendemmel.
  Tanításaik a Da Vinci kód fantazmagóriára épülnek. Hitelességük innentől megkérdőjelezhető, ezután már nem lehet csodálkozni semmin…
  A táltos cseppjük -hatóanyag hiányában- megbukott.
  Az ősi táltosok lejáratásában pedig, élen járnak.
  A városunkban egy éven keresztül találtak balekokat a kurzusaikra. Mostanában nem hallok róluk…

 6. Gyerekek!!! Itt minden káprázat!!! Mért nem hadjátok élni.És ha mégis működik,magatokat köpitek szembe??Hofi Géza bácsi után ez a kedvenc músorom.Mért kell görcsölntök.Minden családba valakit kitanít.Nem lesztek betegek!!! Hát semminek nem tudtok örülni????
  Laci
  Kedves Laci!
  Jobb lenne az idióta Asztro-műsor nézése helyett a helyesírási szabályzat tanulmányozásával töltene több időt. 🙂 🙂 Láttam belőle egyébként pár percet, és tényleg lehet röhögni rajta,… 😀 :D. (H)

 7. Mindannyian magyarul beszélünk, de van aki a magyar lélekminőség elsajátításának csupán az első osztályába jár, hogy miként váljék belőle JÓ EMBER, és van már aki képes Jézus után megcselekedni azokat, amit Jézus bemutatott, hogy mire képes az ember. Mert azt tanította Jézus, hogy : az én Atyám mindmáig munkálkodott, én is azt teszem. Aki hisz bennem, megcselekszi ugyan azokat a dolgokat, amiket én megcselekszem, sőt, MÉG NAGYOBBAKAT IS énnálam… szóval akinek az értelme nem tart ott, hogy megértse, hogyan űzte ki Jézus a megszálló szellemeket az emberből és mentek át a disznókba, a Bibliai tanítás szerint… talán van még mit tanulniuk itt a Földi Isteni színjátékban. Jézus még azt is mondta , hogy : MINDENKI MAGÁBÓL MERÍT ! … és MOST olvasd el a hozzászólásod, mert az a TE szellemszintedet minősíti, hogy hol tartasz… majd ha a TE gyereked életét kell hogy segítse megmenteni és az orvosok már vissza varják a gyereked hasfalát, mert a rák elburjánzott a gyerekedben és nincs orvosi segítség, akkor mit gondolsz, megkeresnéd a TÁLTOS képességgel rendelkező TERMÉSZETGYÓGYÁSZOKAT, vagy hagynád elpusztulni a gyereked, mert annyira hitetetlen vagy ??? gondolkozz csak el … http://www.youtube.com/watch?v=01sa1YtmG3A
  Ani
  Kedves Ani!
  Ha már annyira a Bibliára és Jézusra hivatkozik, ugye ismeri azokat a történeteket is, amikor a varázslók (vagyis az Istent tagadók) is képesek voltak megtenni azokat a csodákat, amiket az Isten emberei (Lásd Mózes és a fáraó varázslói)? Ugye, azt is tudja, hogy a Sátán általában nem gonoszként mutatja magát az embereknek, hanem a világosság angyalaként jelenik meg nekik? Azzal is tisztában van, hogy Isten tiltott mindenféle varázslást? Emlékszik arra, amikor Pál apostol elzavarta a jövendőmondó asszonyt, aki előttük kiabált (szinte korabeli reklám volt 🙂 ), pedig igazat mondott(!) ?
  Vannak csodálatos gyógyulások, sőt gyógyítások is, de azokat nem borsos pénzekért és nem a nagyközönség előtt végzik az arra Isten által elhívott emberek. Ezek a Tv-beli sarlatánok pedig (külön súlyosbító bűnük lesz, hogy Istenre hivatkozva) busás haszonért teszik azt, amit. A Sátánnak is vannak emberei, akik képesek „csodákat” tenni, s szerintem ezek az emberek azok közé tartoznak! (H)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük