KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A mamelukok kísértetutazása

A társadalmi berendezkedés – a biblia szerint is 50 évente gazdag-szegény fordulatoknak kell bekövetkeznie-, mint a szerencse forgandó, és ennek következménye, hogy ugyanolyan gyorsan válhat valaki milliárdosból földönfutóvá, mint koldusból királyfivá.


Igen, ez a természet törvénye szerint be is következne, ha a hatalomgyakorlók az évszázadok során rá nem jöttek volna, hogy ha a legerőszakosabb egyénekből formálnak engedelmes szolgáló réteget maguk köré, akkor az indokoltnál hosszabb ideig bitorolhatják a hatalmat.

Sőt, ideológiai magyarázatok nélkül lelkiismereti törvényeket alkottak az idők folyamán, még pediglen öröklési-jogfolytonosságot. Az öröklési-jogfolytonosság a magántulajdon szent és sérthetetlenségét jelenti, vagyis egy gyilkos, egy orgazda, egy pártelnök, egy liba tolvaj – függetlenül az erkölcsi normakövetkezményektől – családja, gyermekei számára biztosíthatja a kiegyensúlyozott életet, a társadalmi jogszolgáltatás, az öröklés alapján. Vagy nem teljesen erről lenne szó? Inkább arról, hogy a hatalom kiszolgálói –  a fejlődés előrehaladtával a mamelukok harcosokból átalakultak érdekképviselő hivatalnokokká – olyan előnyöket élveznek a társadalom kiszolgáltatott rétegeihez viszonyítva, hogy felrúgassák velük az emberműködési kontrollt. Így kialakulhat az a lelkiismereti törvény, amely az egyik ma született gyermek fölé emeli a másik gyermeket, mivel szülői identitás alapján más normakontrollal rendelkezik. Az utódlás volt és ma is az egyetlen elfogadott törvény, amely meghúzza a lehetőségek határát az embercsoportok között. A hatalom mindig ezért épít maga köré ütköző zónának elkötelezett, egzisztenciális-arisztokráciát. A társadalomnak viszont a fejlődés előrehaladtával újabb és újabb rétegei ismerik fel az érvényesülés tradicionális mivoltát, ezért a hatalomnak újabb és újabb rétegeknek kell biztosítania az egzisztenciális biztonságot. A kiszélesedő „szociális olló”, viszont egyre nagyobb kizsákmányolást eredményez azok körében, akik kimaradnak az egzisztenciális biztonságból.

Vegyük alapul a XX. század végét, XXI. század elejét: A szocializmust fenntartó mamelukok megkapták, az örökségi-jogfolytonosság alapján, a gazdasági látszathatalmat a hatalomgyakorló háttérhatalomtól. A társadalmi normakövetkezmények, hogy összeomlani látszik a működőképes államhatalom, mert léleketikai szempontok alapján elfogadhatatlan a „következmények nélküli ország”. A fenntarthatóság érdekében már nyolcszázezer párttagot számlált a szocializmus biztonsági tartaléka, de kevésnek bizonyult, ezért az új társadalom, amely érthetetlen okok alapján a „Skála Kópék” egzisztenciális-arisztokráciájára épül, újra termeli önmagát, visszatért a harcos mamelukok alkalmazásához, azaz magánhadseregeket szervez, őrzővédőket. A magukkal, testi erejükkel nem bíró, elszigetelődött, erőszakos embereket maguk köré gyűjtik, a magántulajdonuk és testi épségük megóvásának érdekében. Történik mindez egy olyan társadalomban, ahol a magántulajdon szent és sérthetetlen, ahol a testi erőszak a legszigorúbban büntetendő. A társadalmi törvények vagy nem elégségesek, vagy csak elszigetelődött, kirekesztett emberek megtévesztésére szolgálhatnak, ha nem biztosítanak minden egyén számára azonos biztonságot. Ha viszont azonos biztonságot biztosít az állam minden állampolgára részére, akkor milyen alapon lehetséges a magántulajdon megkülönböztetett védelme?

A természet törvényeinek kordában tartása, az elidegenítés az emberműködési szokásoktól előbbre való, mint humánus gondolkodás által kiegyensúlyozni a társadalmi viszonyokat. Hosszútávon mindenképp az egymás segítésén alapuló társadalomé a jövő, de hogy hány száz, hány ezer év az a természetes fordulópont, azt csak maga a szívet éltető lélek tudja. Kétezer évvel ezelőtt Isten fia, Jézus, megmutatta az emberiségnek a viszonyulási nullpontot, azaz a kiindulási alapot, és az úgy szól, hogy „Segítsd felebarátodat!” (a fele barát, a másik fele ellenség), ezért kivégezték, mert a hatalom önérdeke a mamelukok érdekévé vált. (lásd még: a döntéshozatal etikáját http://www.mtapti.hu/mszt/19991/huoransz.htm ) És hol tartunk most? Egy jottányit sem változott a társadalom szimbolika rendszere, csak technikai és tudományos fejlődésen esett át, ezek alapján ma is a tematizálás a legfontosabb, és mivel az erő szimbóluma a magántulajdon – így válik időutazó kísértetté minden magánhadsereg -, és így válik a társadalom a mamelukok kísértet világává. De közeleg az idő, ahol újra érvényt szerez az életlélek impulzusa a „halott érdek” fölött; a morális normák és a tulajdon, az élet szolgálójává válik, nem pediglen a hatalom szimbolikájának játéka. A kísértetutazás a végéhez közeledik.

2010. 11. 22.

Gavallér János

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

2 thoughts on “A mamelukok kísértetutazása

  1. Ha már a cikk központi témája a Mameluk, akkor jó lett volna egy meghatározással kezdeni, hogy minden olvasó rögtön tudja kik is voltak a mamelukok.

  2. Albán rabszolgákból kinevelt testőrsége az egyiptomi-sziriai szultánnak, akik később átvették a hatalmat és a testőrség parancsnoka lett a szultán. Aztán ezek a szultánok arra törekedtek, hogy dinasztiákat alapítsanak, vagyis a trónt a fiaikra hagyják. Végül ezt a tendenciát sikerült meakadályozzák és visszaállították, hogy a mindekori testőrség parancsnoka lett a szultán.
    De a Mameluk a történelemben egy viselkedési formát jelent. Szerző erre utal ezen cikkében. mamelukok uralkodasanak tudtommal 300 év utan 1517-ben a török hadsereg vetett véget, mert az addig verhetetlen mamluk lovasságot ágyukkal szétlőtték. Igy jár minden oprszág, amelyik haditechnikáját nem fejleszti időben.
    Magyarország hadseregét a zsidós, internáci „kormányaink” teljesen szétzüllesztették. Ma már alig van hadseregnek nevezhető védelmi erő hazánkban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük