A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG: KÖZÉRDEKŰ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÉRDÉSEK

1.

BOLYGÓNKRÓL ÉS ÉLŐVILÁGUNKRÓL

Hirdetés

A nemrégiben lezajlott párizsi klímakonferencián,- „A HEGYEK VAJÚDTAK ÉS EGERET SZÜLTEK” népi mondást igazolva, a résztvevők népes tábora, csupán szerény részeredmények meghozatalát produkálta. A konkrét tennivalókat, azok ellenőrzését, a végrehajtások területi lebontását, a szankcionálások mértékét, a kivitelezések átfogó (nemzetközi) anyagi, szervezési, szakértői, technikai és technológiai biztosítását, valamint az együttműködés kérdéseit jóformán nem is érintették.

Mindez azért fájdalmas és nem hagyható szó nélkül, mert bolygónk élővilágának jövőjéről van szó! A 24. órában vagyunk annak eldöntésében, hogy az emberiség (háború/k/ nélkül is) elpusztítja-e önmagát, vagy konkrét, gyors, határozott, átfogó és ellenőrizhető intézkedések birtokában, elodázhatatlan lépéseket tesz a katasztrófa megakadályozására.

A probléma felvetését közel tíz évvel ezelőtt „követtem el” a Vörös vírus c. könyvem: KERINGÜNK – FEJLŐDÜNK – NAPOZUNK c. fejezetében, majd továbbítottam minden hazai „illetékes” személyhez (különös tekintettel az akkori környezetvédő miniszterhez), az ENSZ főtitkárához, II. János Pál pápához, A. I. Szolzsenyicinhez, és ajánlottam a mindig jobb sorsban reménykedő embereknek. A környezetvédő miniszterhez személyesen vittem el a könyvemet, de csak a belépést ellenőrző „hoppmesterig” jutottam, aki telefonált a miniszter úrnak az érkezésemről és a személyének hozott könyvemről, de a miniszter megkímélt attól, hogy felfáradjak hozzá, leküldött valakit a titkárságról, akivel lebonyolítottuk az átadás-átvétel egyszerű feladatát.

Visszajelzést csupán II. János Pál pápától és A. I. Szolzsenyicintől kaptam. Folyó év első negyedévében bátorkodtam Áder János köztársaságunk elnökének az Interneten megemlíteni, hogy készséggel állok a rendelkezésére (mindennemű anyagi vagy erkölcsi ellenszolgáltatás nélkül), hogy a „nemzetközi pódium asztalára” felkerült klímakérdés tárgyalásánál, hazánk képviseletében, szíveskedjen felvetni olyan járulékos kérdéseket, amelyek „égetően fontos” megoldásra váró feladatok, szervesen kapcsolódnak a klímakérdéshez, és nélkülük még akkor sem lenne megnyugtató bolygónk problémája, ha a klímakonferencia 100%-os eredményt hozna.

A vártnál hamarabb kaptam választ az elnöki irodából, és kioktattak, hogy vannak az elnök úrnak szakemberei, nem tartanak igényt a felajánlásomra. Nem sértésnek szánom, de meg kell jegyeznem, hogy az említett szakemberek nem csillogtatták meg képességeiket és félő, hogy a nyugatiak hamarabb eljutnak a következő problémák felvetéséhez, mint az elnök úr – vélhetően jól dotált – szakemberei, bár már ők is közel tízéves késésben vannak.

GONDOLATOK A MIGRÁCIÓRÓL

A közúti, vasúti, légi, vízi (tengeri) szállító járművek, valamint a távközlési eszközök rohamos fejlődése következtében, csupán idő kérdése volt, hogy az életüket féltők vagy jobb életkörülményekre számítók, mikor kezdik ostrom alá venni a biztonságosabb és/vagy gazdaságilag fejlettebb államokat. Ezt a folyamatot kerítésekkel, rendőrséggel, katonasággal, visszatoloncolással vagy más eszközökkel és módszerekkel csak átmenetileg lehet csökkenteni, de hosszabb távú, megnyugtató megoldást, csak az jelenthet, ha a migránsok saját hazájukban élhetnek békében és emberhez méltó körülmények között.

A probléma gyökere évszázadokkal ezelőtt, a gyarmatosítások korában keletkezett, amikor a gyarmatbirodalmak által kegyetlen szigorral bevezetett „gazdasági-anyagi-jogtalansági-kizsigerelési-önkényeskedési-zsarnokoskodási-stb.,” módszerek elterjedését követően, az akció/reakció törvénye szerint, lépésről – lépésre, kialakult egy elégedetlenségi (ellenállási) mozgalom, amely számos helyen a gyarmattartóktól való elszakadáshoz vezetett, most pedig a nyomorban hagyott és/vagy a polgárháborútól szenvedő államokból megindult egy újszerű (tömeges) népvándorlás, amely hideg zuhanyként érte Európát és ezen belül, az okok előidézésében vétkes vagy vétlen államokat.

A „bűn és bűnhődés” értelmét akceptálva, most azoknak az egykori (vagy napjaikba is átnyúló) gyarmatbirodalmak jogutódjainak kellene a migránsok hazájába „visszapumpálni”, az egykor erőszakkal, tömeges kivégzésekkel, nők-gyermekek-férfiak munkaerejével, nyomorba döntésükkel, életkoruk megrövidítésével, valamint emberi jogaik semmibevételével folyamatosan és nagy mennyiségben elrabolt (eltulajdonított) értékek – részleges -, de hatékony kárpótlását biztosító: anyagi, szervezési, technikai és technológiai megoldások (tényezők) sürgős (mielőbbi) „bevetését”! A hajdani gyarmatosítók jelenlegi GNP-je (Gross National Product= bruttó nemzeti termék) vagy GDP-je (Gross Domestic Product =bruttó hazai termék), tízszerese vagy százszorosa (!!!) annak, mint az általuk kizsákmányolt államok hasonló mutatói, ahonnan most és a jövőben is, egyre többen kopogtatják az európai államok bejárati kapuit. Elvárható, hogy ezzel a szerény segítséggel, egyben bocsánatot is kérjenek azoktól, akiket alaposan megrövidítettek és megnyomorítottak, akiknek köszönhetik, hogy ilyen jó körülményeket teremthettek maguknak.

Ha teljes kárpótlásról nem is érdemes beszélni, de valószínű, hogy megoldást jelentene, ha a gyarmatok kifosztásával meggazdagodott államok (mélyen a zsebükbe nyúlva) segítenék az egykori „fejős teheneknek nézett” államokat a termeléshez szükséges eszközök (berendezések, járművek, nyersanyagok, stb.,) exportálásával, ha szakembereket képeznének ki a migránsok közül, illetve szakembereikkel segítenék a mezőgazdasági és ipari termelés fejlesztését, továbbá hosszúlejáratú, kedvezményes kamatú kölcsönökkel biztosítanák az oktatási és kulturális képzést. Kétségtelen, hogy költséges beruházásokról van szó, de borítékolható, hogy még mindig kevesebbe kerül, mint a beözönlő migránsok ellátására, elhelyezésére, beilleszkedésére és más szükségleteik kielégítésére fordítandó összegek, nem beszélve a befogadó államoktól jelentős mértékben eltérő nyelvi, vallási, faji (nemzetiségi) és életviteli (konfliktusokat gerjesztő) tényezők lerendezésének anyagi, szervezeti, rendészeti, ellátási gondjainak biztosításáról, valamint a mindenhol felléphető terrorveszély elleni tevékenységek bevezetéséről.

A migránsokat érintő – utolsó, kidolgozatlan -, gondolatként meg kell említeni (később pedig vizsgálni és elemezni), hogy szemmel láthatóan (is), a nagytömegű migránsok között jelentős számú tettre kész fiatalember van, akiket (esetleg) fel lehetne készíteni, hogy a szülőföldükön kialakult polgárháborús-terrorista állapotokat figyelembe véve, katonai kiképzésben részesüljenek, és hazájukba visszatérve segítsék a rendezetlen állapotok megszűntetését, otthon maradt hozzátartozóik védelmét.

Ami az előző két kérdéskomplexumban az EP hozzáállását (szerepét) illeti, meg kell jegyezni, hogy az EP elnökségét és egyes hangadó személyeit egyre inkább a tehetetlenség, a hozzá-nemértés és az elfogultság jellemzi. Kimagasló eredményt csupán a milliomosok „gyártásában” és a nehezen összeszámolható kedvezményeik halmozásában értékek el. Egy előző anyagunkban már rámutattunk arra, hogy egy ilyen nagyszámú (hétszáz feletti) testületet lehetetlen vezetni, irányítani és célirányos együttműködésre bírni. Hasonló kiváltságokkal (önmaguk által megállapított juttatásukkal) csupán a despoták által vezetett államok vezetői rendelkeztek, de talán még ők sem! Nem lesz jó vége! No comment!

…………………………………………………………………………

2.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR SZÍVES FIGYELMÉBE

Olyan krónikus problémákról van szó, amelyek megoldása nagyon sok beteget érinthet, nyugalmukat biztosíthatja, esetleges fertőzések bekövetkeztét jelentős mértékben csökkenthetné és/vagy kizárhatná a gyógyszerek szedésénél véletlenül bekövetkezhető pirulák felcserélését, illetve a felcserélésből adódható súlyos vagy akár katasztrofális eseteket.

Első problémaként,- a kórházak ételszállító kocsiját kell megemlíteni, amelyek egy harckocsi csörömpölő hangjának utánzásával, még a legnyugodtabb betegek vérnyomását is képesek 20/30%-al megemelni, nem beszélve a műtött vagy szendergő állapotban lévőkről. Célszerű lenne pályázatot kiírni a kocsik zajcsökkentésének megoldására, és borítékolni lehetne, hogy a kivitelezés egyetlenegy kórház költségvetését sem rendítené meg.

Második probléma,- a gyógyfürdőkben vagy az uszodákban „beszerezhető” különféle bőrfertőzések csökkentését vagy elkerülését szolgáló intézkedés bevezetésének hiánya. Célszerű lenne az érintett objektumok látogatóit, egy (3-4 hónapra érvényes) bőrgyógyász által kiállított kártyával ellátni, amely igazolja, hogy a kártya tulajdonosa nem okoz(hat) másoknak bőrfertőzést. Ez a megoldás számos országban létezik, és a fürdőikbe csak az léphet be, aki ilyen igazolással rendelkezik.

Harmadik probléma megoldását jelentené, ha az illetékesek szigorúbb ellenőrzéssel biztosítanák, hogy csak olyan tablettákat lehessen forgalmazni, amelyek (színe, formája, felirata, betű vagy szám jelölése) nem téveszthető össze más készítménnyel. Számos példák közül megemlítjük a Cavinton, Milurit vagy Dalsan pirulákat, amelyeket még az is könnyen összecserélheti, akinek kifogástalan a látása. Talán felesleges tovább részletezni, hogy ilyen csere-bere milyen veszélyt jelenthet egy beteg számára, különös tekintettel az idősebb korban lévőkre és a gyengén látókra.

Azt már alig merjük szóvá tenni, hogy mind a gyógyszerek leírásában, mind a különféle tubusokon vagy a flakonokon lévő feliratokon, olyan „tüneményes” apró betűket használnak, hogy még mikroszkóppal is alig olvashatók. Ez az apró betűs „mánia” úgy terjed, mint a spanyolnátha! Nem csak az egészségügy vonalán, hanem a kereskedelemben vagy a polgári hivatali szféra ügydarabjain is. A lábjegyzetekben vagy a csillagokkal megjelölt megjegyzésekben, már-már nyomdai „műremeknek” számítanak az atomnyi méretű betűk, melyek az esetek többségében, fontos információkat rögzítenek, de meg nem erősített statisztikai adatok alapján, tízből legalább öt személy nem tudja elolvasni, és ezt az „iskolapénzük” bánja! Nem ártana egy olyan rendeletet hozni, hogy a bolhabetűket alkalmazók, kötelesek legyenek egy kisméretű nagyítót mellékelni a „műveikhez”.

…………………………………………………………………………

3.

SZÉGYEN LISTA

A rendszerváltozást követő időszak kirívó és megmagyarázhatatlan szégyenlistája.

(A SORRENDISÉG NEM JELENT RANGSOROLÁST)

A SZABADSÁG-TÉRI SZOVJET EMLÉKMŰ FENNÁLLÁSA.

AZ ’56-OS VASOSZLOPOS EMLÉKMŰ FENNÁLLÁSA.

A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG ’56-OS TÉNYFELTÁRÓ ANYAGA -A SZOVJETEK INVÁZIÓJÁRÓL- SZÁNDÉKOS „ELSIKKASZTÁSA” AZ ILLETÉKESEK RÉSZÉRŐL.

GYURCSÁNY MINISZTERELNÖKSÉGEI ÉS PARLAMENTI KÉPVISELŐSÉGE.

GYURCSÁNY ÉS BANDÁJÁNAK 2006-OS SZEREPLÉSE.

A BISZKU ÜGY ÜGYÉSZSÉGI ÉS BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSA.

DEMSZKY BUDAPESTI FŐPOLGÁRMESTERI POZÍCIÓI, HAZUGSÁGAI ÉS A FŐVÁROS (elnézést a kulturálatlan kifejezésért) LEROHASZTÁSA, ELADÓSÍTÁSA, VALAMINT FELELŐSSÉGRE VONÁSÁNAK ELMARADÁSA.

KÓKA, GERGÉNYI, LAMPERTH, KOVÁCS, LENDVAI HAZUGSÁGAI.

HORN GYULA DÍSZTEMETÉSE ÉS EMLÉKSZOBÁJA.

KIRÁLY BÉLA DÍSZTEMETÉSE ÉS EMLÉKSZOBÁJA.

GŐNCZ ÁRPÁD MEGDICSŐÜLÉSE.

PINTÉR SÁNDOR HAZUG ÍGÉRETE ÉS A KÖZBIZTONSÁG ROMLÁSA.

AZ ÖZVEGGYÉ VÁLT (VAGYONTALAN) SZEMÉLY TÖRVÉNYES LEHETŐSÉGE, HOGY ÉLETTÁRSA SÍRGÖDRÉT INGYEN KIÁSHASSA A TEMETŐBEN.

A HETI-HETES (RÖHENCS GÁRDA) MŰSORAI.

A MINISZTEREK, AZ ÁLLAMTITKÁROK, A HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK, A FŐTANÁCSADÓK, A TANÁCSADÓK, A SZÓVIVŐK, A HELYETTES SZÓVIVŐK ÉS A SZAKÉRTŐK SZÁMÁNAK SOHA NEM LÁTOTT NÖVEKEDÉSE, VALAMINT A BÉREZÉSÜK (JUTTATÁSUK) „NYUGATI” SZÍNVONALAT MEGHALADÓ ÉRTÉKE.

A NÉPSZABADSÁG, A NÉPSZAVA ÉS AZ MSZP TÚLÉLÉSE.

A HAVI EGYMILLIÓ FORINT FELETTI JÖVEDELMEK BEVEZETÉSE.

DEUTSCH , GÖNCZ K., TABAJDI , BOKROS EP TAGSÁGA.

LÁZÁR JÁNOS PÉNZÉHSÉGE, MUNKAHELYEK GYŰJTÉSE, BÁRGYÚ KIJELENTÉSEI, TITOKZATOS KÜLFÖLDI LUXUSÚTJA, SZABÁLYTALAN VADÁSZKODÁSA.

MEDGYESSY PÉTER 10 MILLIÓ FORINTOS SZÓBELI TANÁCSADÓI DÍJA, A PAKSI NUKLEÁRIS ERŐMŰTŐL.

SZABÓ JÁNOS – EX HONVÉDELMI MINISZTER – NYILATKOZATA: ”NEM LESZ TISZTOGATÁS A HONVÉDSÉGNÉL!”

TRAFIKOK VAKABLAKOS KIALAKÍTÁSA.

A SZTRÁDA HASZNÁLATI DÍJ MEGYETERÜLETEKRE TÖRTÉNT BONTÁSA.

A 13. HAVI ILLETMÉNYEK, NYUGDÍJAK LETILTÁSA.

AZ EGYKORI VÉRBÍRÁK, VÉRÜGYÉSZEK, SMASSZEREK, BESÚGÓK, KORRUPT KB ÉS PB TAGOK, GAZDASÁGI BŰNÖZŐK, VALAMINT HAZAÁRULÓK KIEMELT NYUGDÍJAINAK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FELELŐSSÉGRE VONÁSUK ELMARADÁSA.

A HONVÉDELMI MINISZTEREK KINEVEZÉSI (KIJELÖLÉSI) GYAKORLATA.

A KÉTHARMADOS TÖBBSÉGGEL KÉTSZER MEGVÁLASZTOTT MINISZTERELNÖKÖT NAPONTA GÚNYOLÓK, SÉRTEGETŐK, TRÁGÁR SZAVAKKAL ILLETŐK TITOKZATOS MENTELMI JOGAI.

AZ MSZMP ÉS A KISZ VAGYON „KÖDDÉ” VÁLÁSA.

……………………………………………………………………………

4.

JAVASLATOK

A minden magyar állampolgárt érintő tájékoztatási rendszer (forma, tartalom, kivitelezés) kiépítését javasoljuk az ILLETÉKESEK (kormány, KSH, Nemzeti Bank, Meteorológiai Intézet, BM, HM,) számára.

Célszerű és hasznos lenne Budapest és néhány nagyváros egyes frekventált pontjain, olyan „villanytáblák” elhelyezése, amelyek az alábbi információs adatokat jelentetnék meg, a frissítési lehetőségek függvényében:

-AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK SZÁMA.

-SZÜLETÉSI ÉS ELHALÁLOZÁSI ADATOK.

-ÁLLAMADÓSSÁG ÉS ÉVI TÖRLESZTÉSÉNEK ÉRTÉKE.

-MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA.

-HAJLÉKTALANOK SZÁMA.

-NYUGDÍJASOK SZÁMA.

-KIEMELT NYUGDIJBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA.

-FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA.

-BETÖRÉSEK ÉS GÉPJÁRMŰ LOPÁSOK SZÁMA.

-NAPI METEOROLÓGIAI ADATOK ÉS RÖVID TÁVÚ PROGNÓZISOK.

-RENDKÍVÜLI (FIGYELMEZTETÉSI) INFORMÁCIÓK.

Bizottságunk véleménye szerint, a táblákon lévő adatok felhasználásába bekapcsolódhatnának a napilapok, a TV-és rádió szerkesztőségek, de célszerű lenne, az Interneten való megjelentetésük is.

Az MJB elnöksége semmilyen anyagi vagy erkölcsi elismerésre nem tart igényt javaslataink felhasználása esetében, ezzel is lehetővé kívánja tenni, az embereket (közvéleményt) érintő, tájékoztatási rendszerek és módszerek mielőbbi megvalósítását.

Közreadta:

(Prof. Dr. Bokor Imre)

MJB elnök

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


2 thoughts on “A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG: KÖZÉRDEKŰ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÉRDÉSEK

  1. ” rendszerváltás óta tevékenykedő hazaárulók listájával kellett volna kezdeni és befejezni. Többek közt a “nemzeti,keresztény mázzal lebúrított,lebutított parazita,kapzsi siserehad résztvevőivel,akik mszp-s kitűzőkkel,szülőkkel a hátuk mögött,büszkén parádéznak és hirdetik a demokrácia,szabadság szlogenjét,közben arra az asztalra piszkítanak,ahol a napi betevőjüket két arcra falják. A Magyar Nép asztalára, ahonnan van bőr a képükön bármit is elvenni,ahová az égvilágon semmit nem tettek le.
    Ezt a listát kellene minden faluban,városban kifüggeszteni,hogy mindenki lássa környezetében kinek köszönheti a “jólétét. Ha már apeh-es szégyen lista létezik,akkor ne tegyünk kivételt.

  2. a hibák és hiányosságok feltárása csak egy kis kezdet. A NEMZETELLENES HASZONLESŐ politikusok, kormánytagok neve, beosztása közzététele semmi pozitiv eredményt nem hoz. Ezek pléh pofával folytatják, akár sza**al is dobáljúk őket, lepereg az róluk. Hisz a cinizmus a szemtelenség a gőg bajnokai…
    Inkább azt eszeljük ki, hogyan lehet ezeket eltávolitani, de ez sem megoldás, mert helyüket elfoglalják még sza*abb, még butább, még semmirevalóbb egyének. inkább azt kell kitalálni, hogyan lehet ezt elkerülni,

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Putyin a patriotizmusról
A CMM Televízió dokumentum filmje a “devizahitel” átverésről!
Daniel Estulin: Összeesküvés
Close