A leszalonnázott állam: A svájci szövetségi adminisztráció (közigazgatás)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A NIF-en elindított REFORMOK mozgalom a háttérben intenzíven dolgozik. Egy lehetséges árnyékkormányt kellene összeállítani! Feltevődik a kérdés: Hány minisztériuma legyen egy ország közigazgatásának? Az Antall kormány minisztériumainak se szeri, se száma nem volt, de pontosabban is megmondhatjuk: összesen 23 minisztériummal működött úgy, hogy elrabolták közben a nemzeti vagyont. A Horn-kormánynak 15 minisztériuma volt. A jelenlegi Orbán-kormánynak 12. A REFORMOK-Mozgalom javaslata 16 minisztérium (lásd táblázatot legalul). Az én javaslatom, Dr. Ing. STI, a svájci modell szerint csak 7 minisztérium lenne összesen. Az egyik svájci minisztériumot mindig a Szövetségi Tanács Elnöke (miniszterelnök) vezeti. Tehát ez a gazdag ország nem tart fenn egy külön miniszterelnöki pozíciót!!! A TA által javasolt Elszámoltatási Minisztériumot is hozza lehetne kapcsolni, mint államtitkárság az Igazságügyi minisztériumhoz. Nem javasolok egy saját listát. Inkább lefordítottam és kiegészítettem a svájci közigazgatási struktúrákat. Az olvasók maguk is beküldhetnek egy listát, milyen minisztériumokat, hány államtitkársággal, és hány osztállyal működtetnének, amennyiben államfők lennének. Még megemlítem, hogy a Szövetségi Tanács Elnöke (miniszterelnök) évente változik, és akkor sincs nagyobb arculat megjelenése a médiákban, mint a többinek. A svájciak tudatosan kerülik a személyi kultusz kialakulását. tehát felhívunk mindenkit a közös gondolkodásra és cselekvésre! Várjuk az anyagokat a szerkesztőség email címére: nif.info@gmail.com

Svájc 8 millió lakóssal a világ egyik leggazdagabb állama. A legstabilabb pénznemmel a svájci Frankkal (CHF) rendelkezik, amit a pénzpiacon menekülési valutának is neveznek. Mégis a vele szemben szegény Magyarországhoz képest egy rendkívül „szegényes” (leszallonázott- abgespeckt) állami adminisztrációja van. A jelenlegi Orbán kormánynak 12 minisztériuma van, ill. miniszteri rangú tárcás minisztere.

A svájciak megtartották az adminisztrációban a régi elnevezéseket. A fordítás jobb megértéséhez közlöm a következőket:

-Eidgenosse szószerint esküdttársat jelent; (a svájci polgár hivatalos neve)

-Genossenschaft – Szövetkezet, szövetség

-Eidgenossenschaft Esküdtszövetség, Esküdttársaság, Esküdttársi, vagy egyszerűen szövetségi.

A svájci közigazgatás a következőképpen van felépítve:

 1. Szövetségi kancellária (Schweizerische Bundeskanzlei BK)
 2. Esküdttársi (Szövetségi) Külügyek Osztály (Külügyminisztérium); Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA; Eidgenössisches=Esküdttársi, ugyanis minden svájci polgár egy esküdttárs, emlékeztetve azokra a szörnyű időkre, mikor a Habsburgok kiebrudalására össze kellett esküdjenek.
 3. Esküdttársi (Szövetségi) Belügyek Osztály (Belügyminisztérium);
 4. Esküdttársi Igazságügyi és Rendőrségi Osztály (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD)
 5. Esküdttársi Honvédelmi, Lakosságvédelmi és Sport Osztály (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS)
 6. Esküdttársi Pénzűgyi Osztály (Eidgenössisches Finanzdepartement EFD)
 7. Esküdttársi Gazdasági, Képzési és Kutatási Osztály (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF)
 8. Esküdttársi Környezetvédelmi, Közlekedési, Energia és Kommunikáció Osztály (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK)
 9. Parlamentenkivüli Bizottságok (és intézmények) (Ausserparlamentarische Kommissionen)

A Svájci Esküszövetség (Schweizerischen Eidgenossenschaft ) 7 Osztállyal működik, a Szövetségi kancelláriával, és a decentralizált igazgatási egységekkel (összesen majdnem 90 hivatal), és a Szövetségi tanácsnak vannak alárendelve (Bundesrat). Minden szövetségi tanácsosnak egy osztály van alárendelve az osztályelv alapján, aki az osztályért viseli a politikai felelősséget. Az egész szövetségi adminisztrációnak 37’000 alkalmazottja van.

A hatalommegosztás céljából a következő független hatóságok vannak: a Szövetségi Közgyűlés a Parlamenti Szolgáltatások és a Szövetségi Bíróság.


A nemzetgyűlés (mindkét kamara) és a Szövetségi tanács székhelye, Bern, Schweiz
A nemzetgyűlés (mindkét kamara) és a Szövetségi tanács székhelye, Bern, Schweiz

A Svájci Szövetségi Kancellária

A kancellár jelenleg Walter Thurnherr, a nemzetgyűlés által megválasztva. Nem tagja a kormánynak!

Igazgatósági Vezérkar: vezetési és koordinálási feladatok a szövetségi kancellárnak

A szövetségi kancellár területe:

Tervezés és stratégia szakasz (Sektion Planung und Strategie); Jelentés a törvényhozás tervről, a Szövetségi tanács évi céljairól, és az ügyvitel évi jelentései a nemzetgyűlés számára.

Politikai Jogok Szakasz: megvizsgálja a népszavazási kezdeményezéseket, ellenőrzi a beadott aláírás listákat, megszervezi a népszavazásokat, és a parlamenti választásokat (alsó kamara), és feldolgozza az ezzel kapcsolatos panaszokat.

A Szövetség Krízismenedzsment Képzési Szakasza

Akták és Folyamatok Adminisztrációjának Szakasza

Belső Szolgálatok: Személyzeti menedzsment, Pénzügyi és számviteli, Logisztikai és Informatikai

Szövetségi Tanács Területe (az alkancellár vezeti):

Szövetségi Tanács Ügyviteli Szakasz: előkészíti a feldolgozza a Szövetségi Tanács üléseit

Jogi Szakasz: Ellenőrzési és tanácskozási szerepe van a jogalkotási folyamatban

Központi nyelvi Szolgáltatások (Svájcban 4 hivatalos nyelv van; minden anyanyelven be lehet adni dokumentumokat, beszédeket lehet tartani)

Hivatali Közlemények Kompetencia centruma (KAV):kiadja a Szövetségi lapot, a Rendszeres Joggyűjtemény Hivatali Gyűjteményét

A Kommunikáció és Információ Terület (a Szövetségi tanács szóvivője és alkancellár vezeti)

Kommunikáció és Információ Szakasz: informálja a médiákat és a nyilvánosságot a Szövetségi tanács és a kancellária tevékenységéről

E-kormányzati Szakasz: A Svájci Esküdtszövetség internetes fellépését vezeti és gondozza

Kommunikációs Támogatás Szakasz


Esküdttársi (Szövetségi) Külügyek Osztály (Külügyminisztérium)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Svájci nemzetközi jelenlét

Államtitkárság

Protokoll

Politikai Igazgatóság

Európai Ügyek Igazgatósága

Források Igazgatóság

Konzuláris Igazgatóság

Nemzetközi Egyezmények Igazgatóság

Fejlesztési és Együttműködési Svájci Ügynökség


Esküdttársi (Szövetségi) Belügyek Osztály (Belügyminisztérium)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Szövetségi Bizottság a rasszizmus ellen

Szövetségi Alapítvány Felügyelőség

Fogyatékosok Esélyegyenlőségi Szövetségi Hivatala

Szövetségi Hivatal a nők és férfiak közötti egyenlőség

Szövetségi Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi szolgáltatások

Virológia és Immunológia Intézet

Kulturális Szövetségi Hivatal

Svájci Nemzeti Könyvtár (STI: számítógépes nemzeti könyvtár; bárhol is van Svájc területén az a könyv, amit olvasni szeretnél, ráklikkelsz és postán, ingyen leszállítják neked)

Svájci Szövetségi Archivum

WSzövetségi Meteorológiai és Klimatológiai Hivatal

Szövetségi Statisztikai Hivatal

Szövetségi Szociális Biztosítási Hivatal

Adminisztratívan a Belügyminisztériumhoz tartozik:

Svájci Ügynökség Gyógyászati Termékek

Svájci Nemzeti Múzeum

Pro Helvetia Alapitvány

Felügyelő Bizottság Foglalkoztatói Nyugdíj


Esküdttársi Igazságügyi és Rendőrségi Osztály (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Szövetségi Szerencsejáték Felügyelet

Szövetségi Döntőbizottság az a szerzői jogok értékesítése és hasonló védjogok

Felügyeleti Szolgálata Posta és Távközlés

A kínzás megakadályozásával foglalkozó Bizottság

Szövetségi Igazságügyi Hivatal

Szövetségi rendőrségi Hivatal

Migrációs Államtitkárság

Adminisztratívan a Belügyminisztériumhoz tartozik:

Svájci Összehasonlító Jogtudományi Intézet

Svájci Szövetségi Szellemi Tulajdon Intézet (STI: találmányi Hivatal)

Szövetségi Mérésügyi Hivatal

Szövetségi könyvvizsgálati felügyeleti hatóság

Kantonok útlevél irodái


Esküdttársi Honvédelmi, Lakosságvédelmi és Sport Osztály

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Főállamügyész

Szövetségi Hírszerző Szolgálat

Védelmi Csoport (hadsereg vezetője André Blattmann altábornagy)

Szárazföldi Vezérkar

Fegyveres erők egyesített vezérkar

Szárazföldi Fegyveres Erők

Fegyveres Légi erők

Magasabb szakmai képzés

A fegyveres erők logisztikája

A parancs Támogatási Bázis

Szövetségi polgári védelem Hivatal

Spiez laboratórium

Országos Katasztrófavédelmi Műveleti Központ

Szövetségi Sport Hivatal

Armasuisse Csoport

Szövetségi topográfiai Hivatal


Esküdttársi Pénzügyi Osztály (Eidgenössisches Finanzdepartement EFD)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

A Szövetség számítástechnika ellenőrző szerve

Államtitkárság Nemzetközi pénzügyi kérdésekben

Szövetségi Pénzügyi Hivatal

Központi Kompenzációs Hivatal (STI: A kantonok közötti egyenlőtlen fejlettséget kiegyensúlyozó hivatal)

A Svájci Államszövetség Hivatalos pénzverdéje

Szövetségi Hivatal Személyzeti

Szövetségi Adóhivatal

Szövetségi Vámhivatal

Határőrség

Svájci Alkohol Igazgatóság

Szövetségi Épületek és Logisztikai Hivatal

A Szövetség Közbeszerzési Bizottsága

Szövetségi számítástechnika és a távközlés Hivatal

Adminisztratívan az Esküdttársi Pénzügyi Osztályhoz tartozik:

Svájci Pénzpiaci Felügyelet

Szövetségi Pénzügyi Ellenőrzés

Szövetségi Nyugdíjpénztár


Esküdttársi Gazdasági, Képzési és Kutatási Osztály (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Ár felügyelő

Fogyasztóvédelmi Hivatal

Központi Civil Szolgálat Hivatal (STI: Azon fiataloknak, akik nem akarnak bevonulni a svájci hadseregbe fegyveres szolgálatra)

Államtitkárság Gazdasági

Államtitkárság oktatási, kutatási és innovációs

Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal

Szövetségi Kutatóintézetek

Szövetségi Nemzeti Gazdasági ellátási Hivatal

Szövetségi lakásügyi Hivatal

Közigazgatásilag a Esküdttársi Gazdasági, Képzési és Kutatási Osztályhoz rendelt :

ETH terület (tartomány) (STI: ETH Esküdttársi Műszaki magasiskola, vagyis a Műszaki Egyetem; a világ egyik legnagyobb kutató intézete; a világranglistán mindig előkelő helyen van elhelyezve)

A Innovációs és Technológiai Bizottság (ide kell benyújtani minden kutatási projekt pályázatot)

Verseny Bizottság (Wettbewerbskommission (WEKO))

Svájci Szövetségi Szakképzési Intézet


Esküdttársi Környezetvédelmi, Közlekedési, Energia és Kommunikáció Osztály (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Független Rádió és Televízió Panaszok Hatóság

Szövetségi Posta Bizottság

Svájci biztonsági vizsgálat hatóság

Svájci Nukleáris Biztonsági Felügyelőség

Döntőbírói Bizottság vasúti közlekedés

Szövetségi Elektromossági Bizottság

Szövetségi Hírközlési Tanács

Szövetségi Erősáramú Felügyelőség

Szövetségi csővezetékek Felügyelőség

Civil Légiközlekedési Biztonsági Hivatal

A svájci Szövetségi tanács tagjai 2016-ban. KözÉpen az elnök, és jobboldalt a kancellár, aki nem tartozik a kormány tagjai közé!
A svájci Szövetségi tanács tagjai 2016-ban. KözÉpen az elnök, és jobboldalt a kancellár, aki nem tartozik a kormány tagjai közé!

 
Források:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverwaltung_(Schweiz)#Siehe_auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesversammlung_(Schweiz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentsdienste
Fordította Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István
Magyarország kormányainak miniszteriális felépítése
Összeállította Takács András (TA), ÖMP-elnöke

Orbán-kormány
2016
Antall-kormány 1990 Horn-kormány
1994
Az általam javasolt
megoldás (T.A.)
       1.  
Miniszterelnök
Miniszterelnök Miniszterelnök Miniszterelnök
       2. Belügyminiszter Belügyminiszter Belügyminiszter
       3. Miniszterelnökséget vezető miniszter Külügyminiszter Külügyminiszter Külügyminiszter
       4. miniszterelnök kabinetfőnöke Pénzügyminiszter Pénzügyminiszter Pénzügyminiszter
       5. belügyminiszter Ipari és kereskedelmi miniszter Ipari és kereskedelmi miniszter Ipari és kereskedelmi miniszter
       6. emberi erőforrások minisztere Földművelésügyi miniszter Földművelésügyi miniszter Földművelésügyi miniszter
       7. földművelésügyi miniszter Igazságügy-miniszter Igazságügy-miniszter Igazságügyi miniszter
       8. nemzeti fejlesztési miniszter Népjóléti miniszter Népjóléti miniszter Népjóléti, szociális miniszter
       9. honvédelmi miniszter Művelődési és közoktatási miniszter Művelődési és közoktatási miniszter Művelődési és közoktatási miniszter
   10. külgazdasági és külügyminiszter Munkaügyi miniszter Munkaügyi miniszter Munkaügyi miniszter
   11. igazságügyi miniszter Honvédelmi miniszter Honvédelmi miniszter  
Honvédelmi miniszter
   12. nemzetgazdasági miniszter Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter  
 
Környezetvédelmi miniszter
   13.   Közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter Közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter  
Közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
   14.   Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere A titkosszolgálatokért felelős tárca nélküli miniszter Érdekvédelmi, társadalmi kontroll miniszter
   15. A titkosszolgálatokért felelős tárcanélküli miniszter Privatizációért felelős tárcanélküli miniszter (1995. március 1-jétől) Elszámoltatási miniszter.
   16. Kárpótlásért felelős tárcanélküli miniszter   Egészségügyi miniszter
   17. Privatizációért felelős tárcanélküli miniszter  
   18. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságot vezető tárcanélküli miniszter  
   19. Bankügyekért felelős tárcanélküli miniszter (a tisztség 1992. január 23-án megszűnt)  
   20. Az MTA és a tudománypolitika felügyeletéért felelős tárcanélküli miniszter (a tisztség 1993. február 22-én megszűnt)  
   21. A politikai foglyok szervezeteivel foglalkozó tárcanélküli miniszter (a tisztség 1991. január 16-án megszűnt)  
   22. Határon túli magyar ügyekben felelős tárcanélküli miniszter (a tisztség 1992. január 23-án megszűnt)  
   23. Az Országgyűléssel való kapcsolattartás és sportfelelős tárcanélküli miniszter (a tisztség 1993. február 22-én megszűnt)  

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

6 thoughts on “A leszalonnázott állam: A svájci szövetségi adminisztráció (közigazgatás)

 1. Takács András!
  Sajnos úgy áll a helyzet, hogy szinte minden európai rendszer jobb a magyarnál, de nem rosszabb annál. Svájc rendszerét nem ismerem, de nem követek el nagy hibát, ha értékelem. És azt is, ha valaki ismeri mifelénk, mert lehetnek benne elemek, amit átvehetünk. Némi fenntartásom azért van a svájci rendszerrel kapcsolatban.
  Az egyik, hogy szerintem Svájc gazdagsága nem a rendszeréből következik, hanem – nem túlzok, amikor ezt írom – megengedték neki, hogy jól éljen azzal, hogy nem estek neki az országnak szét rabolni, ahogyan Magyarországnak.
  A svájci valutát hiba lenne ajnározni, mivel az kizárólag a nemzetközi pénzoligarchia jóvoltából lehet stabil és erős. Különben enélkül nem nyúlhatták volna le a számos ország több ezer milliárdnyi erőforrását a nyugaton kieszelt frankhitel-politikával. Mert bármilyen csodás is a svájci gazdaság, egy 8 milliós ország gazdasága nem képes fenntartani olyan erős valutát fenntartani önerőből, mint a svájci frank. Ezt csak nemzetközi ,,segítséggel” lehet, amelyben bele van számítva az MNB is (ezt a segítséget a Btk. hazaárulásnak nevezi).
  Másik fenntartásom, hogy a svájci modell maradéktalanul nem húzható rá Magyarországra. És hozzá teszem, nem is kell. Minden ország rendszere az adott ország sajátosságait és főleg lehetőségeit vegye figyelembe.
  A minisztériumok számát nem látom döntőnek. Elvileg lehet akár egyetlen minisztérium is, mondjuk ,,Magyar Ügyek Minisztériuma” néven működve. Annyi minisztériumra érdemes a végrehajtói oldalt lebontani, amennyi kiemelt területe a végrehajtási oldalnak van. Ez megint csak vitat tárgya lehetne, egyéntől függ, ki mit tart kiemeltnek. Szerintem a svájci modell nekünk előnyös lehet, ha a magyar körülményekre alkalmazzák. Viszont ha a választónak lehetősége van a képviselő visszahívására, illetve ha joga van törvényt kezdeményezni, akkor azzal sok garancia valósul meg a jogrendszerben, ami feleslegesé teszi a svájci rendszer maradéktalan alkalmazását. Ilyen például a hatalom megosztása, vagy ahogyan a bejegyzés fogalmaz, decentralizálása is. Én ezt nagy ívben elkerülném, mert téves beidegződésen alapul. Ha a választási rendszernek köszönhetően a nép megkapja az önrendelkezés lehetőségét (tehát nem jogról, hanem lehetőségről beszélek), akkor megvalósulhat a nép általi kormányzás, amelyben az állam, vagyis a hatalom maga a nép. Amíg egy nyugati mintájú társadalmi rendszerben a hatalom megosztása garancia lehet a diktatúra kiküszöbölésére, a néphatalom megosztása egyenlő a nép hatalmának korlátozásával. Nem akarom az észt osztani, de jó lenne megérteni, az államhatalom az, ami kell. Minél erősebb egy demokratikus rendszerben az állam, annál stabilabb és biztosítani tudja az emberek biztonságát. Ha tehát a választási rendszer módosításával a nép kezébe kerül a hatalom, azt akár végzetes hiba lenne megosztani. Ennek a hatalomnak erősnek és centrikusnak kell lennie, hogy a polgárok érdekeit szolgálja tudja.
  Lehetőség van tehát válogatni az átvehető vagy az át nem vehető dolgok között. Ami működik, az jöhet, ami felesleges, azt minek átvenni.

  1. Kedves Hozzadzolok! Nem veletlen az, hogy Svajc a biztonsag es jolet szigete,mert a penzvilagnak kell egy nyugodt hely,ahol tartslekait biztonsagban tudja.Hogx pont Svajc egy ilyen hely,- amely telen bankokkal es bankarokkal – amig a szinte az ott elokkel szonos nepcsoportok a svajci hataron kivul mindeg haboruztak, pontosan azt bizonyitja, hogy a kartellt alkoto penzugyi halozat beavatkozik minden orszag bel es kulugyeibe, ahogy gazdagodasa erdeke kivanja, ugy manipulalva az orszagok donteshozoit. Ezek uzletei tevekenysege lett donteni -beavatkozni – mas nepek sorsarol, eleterol, halalarol. Vessuk ossze : Mikor volt utoljara Svajc erintett haboruban es mikor alakult meg az illuminati?

 2. Akadt hozzáfűzni valóm.
  Örülök, hogy folyik a háttérben a szervezkedés. Jó lenne 2018-ig az ÖMP minél több területen készülne, ha kormányozni kell. Nem akarok és nem fogok itt bő lére engedni a témát, de az energetika egy erős terület, ahol Orbánéknak előnyük van és a nyilvánosságnak is fontos.
  Az egyik csatát ezen a területen kell megnyerni a parlamentbe jutáshoz, netán a kormányzáshoz. Akármit is tudnak felmutatni, az jobb, mintha a kérdést megkerülnék.
  Tisztelettel: R.K.

 3. Tisztelt fldlakblogroka!
  A fenti észrevételeiddel egyetértek. A magam részéről, egy erős államban hiszek, amennyiben a társadalmi kontroll tud működni.
  A közvetlen demokrácia vagy direkt demokrácia lehetne az, ami felébresztené a polgárok felelősségtudatát az ország jövője iránt. Természetesen ehhez az kell, hogy az ország sorsát, jövőjét meghatározó kérdések eldöntése során hiteles információk legyenek és nem úgy, mint az EU csatlakozáskor. A parlament a Liszaboni-szerződést olvasatlanul szavazta meg.
  Én hiszek a népfelség elvében, de ehhez engedni kell őket felnőni a feladathoz. A másik. Vannak az állampolgárok és vannak a választópolgárok. A két csoport számszakilag nem azonos. Sajnos a választópolgárok között, kevesebb nemzeti érzelmű, mint az állampolgárok között.
  Másik. Vannak a kettősállampolgárok, és azon belül a magyar gyökerűek és a nem magyar származású. A magyar gyökerűekről feltételezhető, hogy az anyaország érdekeit tartják szem előtt. És a „gyütt-mentek”, a gazdasági és a politikai bevándoroltatottak?
  Más. Az államszerkezetnek a magyar hagyományokra, fogalmi rendszerére kell épülnie, mert ehhez vagyunk szokva. Itt a feladat és a jogkör határozza meg az adott intézmény fontosságát és a benne dolgozók tisztessége és szakmaisága. A magam részéről alaptörvényi szinten szabályoznám a politikai státuszok szintjét a minisztériumokban. A gazdaságban csak a tisztesség (értsd: a haza iránti elkötelezettség) és a szakmaiság lehetne a mérce. Tegyük világossá, a korrupció nagysága a döntéshozói pozíciót betöltő személy erkölcsi szintjének függvénye. Ezért, egy nemzeti kormánynak nagyon nehéz dolga lesz.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük