Hirdetés

A lelkünk örök

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az emberi agy képtelen felfogni a végtelent
„mi sokat tudunk, ám keveset értünk”(Albert Einstein)

Az elme, a tudat, a szerzett tudás – az agy működésének terméke. „Cogito ergo sum” = gondolkodom, tehát  vagyok.   A gondolkodáshoz szükséges energiát az agy szolgálja, amit a lelkünk vezényel. Tehát a lelkünk anyagi jellegű, ill. a matéria, általunk nem ismert, különleges formája/állapota. Köztudott, hogy az anyag(matéria), mint az Univerzum is  örök: nincs eleje és nincs vége, vagyis a lélek is, ami voltaképpen az ember meghatározója, nem vész el, csak különböző formákban alakulhat át, és valahol tárolódik.  Az anyagian kívül létezik egy titokzatos dimenzió, amelyet érzékszerveink, sem  műszereink nem észlelnek,  de szoros kapcsolatban áll a mi anyagi világunkkal. Ezt a szuper intelligens, értelmes valamit a TEREMTŐ – MINDENHATÓ (mi Istennek nevezzük) irányítja, ahonnan születésünk pillanatában belénk telepit egy részecske elmét, tudatot, vagyis LELKET ÖNT belénk.  A „szülő otthonába” visszatért lelkünk világát, elménk összességének fejlődését szüntelenül analizálva, a világelme irányítja a betáplált haladási programnak megfelelően.

Az emberiség  fejlődése folyamán tökéletesedik.  A tudomány, a technika, a művészet is hihetetlen eredményeket  ér el, ami a szemléletünk, viselkedésünk gyökeres változásához vezet.  Ezt az elme (a lélek) irányítja – a mind fejlettebb agy működésének az eredménye.

A biológiai élet rendeltetése – hogy a szuper intelligens  elme által , amely uralja a világ mindenséget, tökéletesedjen. A tökély határa végtelen. Mintha a mi civilizációnk egy előre beprogramozott kísérleti egység lenne. Hisz nem vitatott, hogy a megszámlálhatatlan galaktikákban sok a miénkhez hasonló naprendszer, s ezeken belül az életre alkalmas bolygó. Ezeken bizonyára elképzelhetetlen magas fejlettségű, tökéletes civilizációk jöhettek létre, de talán nem kevés azok száma sem, ahol az értelmes élet kezdeti stádiumban van.

Éppen ez a világelme szüli kellő időben a kellő helyen az élet különböző terén a zseniket – a változások, a haladás elősegítőit. Szabályozza a szükséges jót és  rosszat,  és azok arányát. Nem vitatott, hogy minden embernek a temperamentuma, hajlama, a szellemi tulajdonságai – okos vagy buta, adakozó vagy fukarkodó, erős vagy gyenge stb. független a származásától, már eleve meg van határozva.

Vajon milyen alapon, mi késztet bennünket szakmát, foglalkozást  választani,  a hivatásunknak eleget tenni. A gének, az öröklés?  Aligha. Hisz egy családban az édestestvérek (sőt ikrek) között is előfordul nagy eltérés. Sokan azok közül, akik felvezetik családfájukat több tíz generációra visszamenőleg, nem találnak őseik közt a sajátjaikhoz nem hogy azonos, de közeli tulajdonságokat sem.

Tehát, ez is előre  belénk van táplálva  már a születésünkkor, amikor a Teremtő lelket önt belénk, ill. magunkba szippantunk egy leheletnyit a világelmében felgyülemlett  tulajdonságokból.

A Teremtő dönti el, hogy mikor kire, milyen tulajdonságokkal rendelkező, milyen fejlettségű  elmékre van szüksége a világelmének, és annak a függvényébe rendeli magához  a  megfelelő személyeket. Ugyancsak  a születési pillanatában  be van programozva, hogy mikor érik meg a szülő otthonába/világelmébe  való visszatérésre, hogy hozzájáruljon annak fejlődéséhez. Különben mivel magyarázható a makkegészséges emberek megmagyarázhatatlan hirtelen halála? Ugyancsak  mivel magyarázható az a nem ritka egyek megmenekülése: utazás lemondása  pont arról a járatról ami katasztrófát szenvedett,  vagy az a néhány életben maradt a sok száz  egyidejűleg  elesettek közül.  Bizonyára még nem érettek meg, hogy „vissza térjenek haza”, még nem jött el  az idejük.

Több intézetben végzett kísérletek  rendkívül érzékeny szerkezettel állítólag megállapították, hogy az agyhalál pillanatában a test valamivel könnyebb lett,  és különleges e célra kifejlesztett kamera segítségével sikerült felvételt is készíteni valami légnemű  anyagról  ami előbb a test formájában lebegett a test felett, majd összezsugorodva elszállt. E kísérletek leállítását (mint szentségtörést) követelte az egyház, de sok  neves vallásos tudós is.

Minden élőlénynek  van  individuális  csak rá jellemző bio-elektromágneses kisugárzása (aurája), ami megfelelő műszerek segítségével már kimutatható.  Talán ez az Istennel való szüntelen kapcsolatot szolgálja?

Az emberek egymás  iránti megmagyarázhatatlan szimpátiát, vonzalmat, de az ellenszenvet is  éppen a kisugárzás  hullámhossza, frekvencia közelsége, rezonálása („egy húron pendülése”) ill. távolsága, ellentéte határozza meg.  Vagyis a lelkek egymásra találnak, vagy nem…                                                                                                                

 

Kiokoskodta : v. ing. Kövér György           

 Summa Summarum: az embernek csak a lelke  ideiglenes tárolója – a teste pusztul el. Maga az ÉNJE az-az a LELKE, ami voltaképpen az  EMBER , nem hal meg, nem vész el – ÖRÖK ÉLETŰ!

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


12 thoughts on “A lelkünk örök

 1. Hogy mekkora tévedésben van ez a cikkíró, aki vitézként az emberiség szócsöve próbál lenni.
  Idézet az írásból: “Az emberiség fejlődése folyamán tökéletesedik.”

  Még hogy tökéletesedig? Hiszen épp most, a világunk legkárosabb ideológiájával, a totálisan hamis fenntartható fejlődéssel önmagára szabadított környezeti katasztrófával akarja kipusztítani önmagát a bioszférából. Értik ezt?

  Nem hogy tökéletesedne, hanem épp a végletes elbutulása időszakát éljük. Ha azonnal nem történik valami csoda, akkor a közeljövőből a fajunk temetetlen csonthalmai lesz azaz egyetlen dolog, ami marad utánunk. Lelke csak annak van, aki részt vesz a teremtésben, és cselekedeteivel a jövőt szolgálja.

  Még hogy a lélek örök életű! Na ne már, föleg az ilyen megtévesztőké-é?

  1. “Nem hogy tökéletesedne, hanem épp a végletes elbutulása időszakát éljük.
   Igazat adok T.Istvánnak!
   Jelenleg olyan emberkinézetű faj kezében van a hatalom akik a maguk szintjére húzzák le az emberiséget, mert hozzájuk felemelkedni nem képesek.
   Olyanok mint egy áttétes rák amelyik mindenáron el akarja pusztítani a gazdatestet,pedig akkor ő is elpusztul.
   H.B.
   “Évezredek óta a pénz az ö becsületük, az uzsora a fegyverük, és az utálat az értéket előállító népekkel szemben, a vezér csillaguk”

 2. A lélek,ahol élek!
  Örök vita “okosok és még okosabbak között,hogy létezik e,s ha igen,hol és mi mozgatja,hová lesz a test elmúlása után. Természetesen az Ősi Írások részletesen elmondják a vele kapcsolatos Tudást,de a tudomány(?) nem mindig veszi ezt kellő komolysággal. Amiről itt is szó esik,az nagyságrendileg a hajszál végének a tíz ezred része. Ami a testet mozgatja az a lélek, de mi mozgatja a lelket? Ő Ön magát mozgatja,ezért nem múlik el soha. Energiáját az éjszakai alvás alatt az univerzumba való utazása során nyeri, de a kapcsolatát jelenlegi testével fenntartja. A lélek volt a világ kezdete előtt is,és a világ elmúlása után is létezni fog. A lelket egy vékony ezüst szál köti össze a Teremtővel,ha ez elszakad,a földi életnek is vége. Minden ember egy adott léle(k)zet számmal születik, ezért érdemes figyelni,hogy mire pazarolja az ember. A lélek minőségét az elmén keresztül lehet,s kell is finomabbá munkálni. Erre a legjobb módszer,az erény, etika, filozófia. Hiszen ezek elsajátítása teszi az embert,Emberré,amin keresztül saját és Ember társai életében minőségi előrehaladást eredményez. Ha ezzel a lélek jelenlegi tulajdonosa tisztában van,nem fog magának és embertársainak ártani,hiszen tudatában van,hogy egy Isteni terv része és mint olyannak,összhangban “kell lennie a létezés valamennyi szereplőjével. Továbbá,hogy cselekedeteivel következményeket teremt,mely következményekből új tettek lesznek a világ végezetéig,melyek meghatározzák következő életének állomásait. Több milliárd élettel és annak tapasztalatával a háta mögött,minden tudás birtokában van és ezt “visszaemlékezéssel felszínre lehet hozni. Már akinek van mersze,akarata,tehetsége hozzá.
  Ami a szimpátiát illeti. ” Meglátom szembe jönni velem az utcán,nem ismerem,nem is találkoztam vele soha,de valami még is megfogott. Valami felsejlik,átjön inkarnációk múlva is. Egy ismerős érzés.
  Valamikor Szerettem! (TF)

 3. ui: Természetesen Platón élethűbben tolmácsolja Szókratész,a lélekről szóló írását.

 4. Sok ilyesféle irás van. Sajnos, ezek mind olyan vélemények, amit nem lehet se bizonyitani, se megcáfolni (pont ugy, mint Isten létezését). Tehát minden ilyen iromány az iró fantizájátol függ. A tehetségesebbek egész regényeket irnak erre a témára, mellesleg javitva az anyagi helyzetüket. Tehát it nincs mit megvitatni, nincs min vitatkozni. Ha valakinek más a véleménye, vagy más az elképzelése a lélekröl és a tulvilágrol, hát az az ő dolga addig, amig nem próbálja másokra erőszakolni. Viszont mindenkinek jogában áll szabadon közölni a saját gondolatait, ha ugy itéli, hogy hasznos lehet másoknak is.

  1. De azért hazudni, hazugságokat nem lenne szabad közvetíteni!

   A legnagyobb baj, hogy az immár kétezer éves hazug világunkban mégis ha valaki próbál is igazságot közvetíteni, akkor az ilyent kinézik a sorból, és melegebb éghajlatokba kívánják. Vagyis a nép már nem fogékony a társadalmi igazságokra sem, csak a kegyes hazugságokra.

   Ezért sem háborodnak fel, mégha az ő jövőjük elvétele is a tét.

 5. Egyet értek Kövér Jenővel, az ember vagy hisz, vagy nem, mert a hit az hit, minden egzakt bizonyíték nélkül is elfogadom azt, amiben hiszek.
  Kövér György senkit nem bántott ezzel az írással, különösen értékelem, hogy a végén kis “öngúnnyal” azt írja, hogy “kiokoskodta”, ez is jelzi, hogy úgy írta le, mintha hangosan gondolkozna, minden sértő szándék nélkül.
  Ezért aztánl T. István kommentje kissé civilizálatlan, hogy finom legyek. persze mindenkinek joga van a véleményéhez, de mások sértegetéséhez, nincs. Vitatkozni ajánlott, de illő keretek között.

  Hogy a világ meg így elgonoszodott, az talán pont a lélek elutasítása miatt van. Ha nincs lélek, nincs számonkérés, ergo bármit meg lehet tenni, lásd ” a csecsemők megölése indokolt, ha úgy véljük később ártani fognak nekünk”, nem pontos idézet egy itt megjelent cikkből.
  Hogy létezik e Isten, azt nem szükséges bizonyítani, hiszen a világot mindenképpen egy magasrendű, szigorú szabályszerűség igazgatja, a természetnek áthághatatlan törvényei vannak, amelyek nem tűrik a beavatkozást, s azonnal büntetnek, végső soron eltakartítanak minket, embereket a világból, mint valami súlyos fertőzést.

 6. Az emberiséget ősidők óta foglalkoztatja e téma, amire sohasem található válasz. Én is érdeklődéssel olvastam. Nem értem T. István hozzászólását, aki rögtön felháborodik, mert a cikk írója le merte írni a saját gondolatmenetét. Vajon miért zavarja? Bárki megteheti, persze, ha képes rá.

 7. Amiről T István is beszél az a “hamis ego.
  Vannak akik eszerint élnek,gondolkoznak. Szerintük nincs Isten,se lélek. Ők ebben az életben és ebből akarják kihozni ,amit csak lehet. Abból az ötven,hetven ,vagy valahány évből. Szerintük csak egy élet van. Saját testével azonosítja magát,csinosítja,ápolgatja,s büszke rá,akárcsak a műveltségére,amit ugyanúgy vissza kell majd adnia ,akár csak a testét, ha elérkezett az ideje. Nekik pl. Püthagorasz, a Görög filozófia semmit nem jelent,vagy mond. ” tengerek mélyén,vagy a házi állatokban emberi lelkek vannak,ha elhiszitek,ha nem” De lehetne folytatni a sort nap estig, Akik ugyan erről beszélnek. Bhagavad -Gitá, vagy tudományos oldalról Raymond Moody,aki az életét töltötte betegek halálos ágyánál. Az olyan megnyilvánulások melyek a lélek nem létét igyekeznek bizonygatni, az ma inkább finoman fogalmazva,tájékozatlanságnak mondható. Ha valamit nem tud az ember,az attól még létezik. Ugyan ezt a sémát igyekszik a hatalom(?) is erősíteni,hiszen ha tudatában vagy Isteni mivoltodnak,halhatatlanságodnak,nem engeded,hogy rabszolgaként kezeljenek. Persze ezért a “minőségért tenni is kell ! Sajnos ma a tudomány(?) tisztelet a kivételnek,de a hatalmat szolgálja,hiszen onnan jön az arany,a hatalom pedig a halált. Körül kell nézni a világban,hogy mit hoztak létre közösen. Hol van a helye ebben az Embernek, mivé degradálták.
  És mivé lettek az írástudók?!

 8. Kedvelem v. ing. Kövér György írásait, mert üdítő, jóravaló, megpróbál kicsit előremutatni a jó irányba, bárhonnan is közelíti meg az adott, választott témáit. Köszönet érte!

 9. “hogy létezik e Isten,
  Csodálkozom,hogy ma, értelemmel bíró embernek,embereknek egyáltalán kérdés formájában felmerülhet !
  Amilyen a mikrokozmosz,olyan a makrokozmosz és fordítva is. Ha az ember testének legmagasabb pontján áll a feje, ahol minden a gondolattal kezdődik, ami elindítója a majdani történéseknek, cselekvéseknek, akkor elfogadhatjuk,hogy ez nincs másképpen a makrokozmoszban sem. Az emberi test összetétele megegyezik az univerzum összetételével is, ahogy kicsiben,úgy a nagyban is. Ami megtalálható a tengerben,ugyanaz egy cseppjében is. Az ember számára nélkülözhetetlen fehérje összetétele 53 %-ban szén, 16% kén,foszfor, a többi víz.
  ” én ott vagyok mindenhol,akár a víz ízében,vagy a tűz hőjében. Hogy ki vagyok? Az idő vagyok,hatalmas univerzumok elpusztítója (Bhagavad-Gitá)

 10. “olyanok mint egy áttétes rák,
  Az “áttétes rák fogalma, megnevezése csak a retardált orvosi(?) elmében jelenik meg, mert nem létezik. Több szervben egyidejűleg létrejövő sejt burjánzás igen, de annak semmi köze ahhoz a megnevezéshez,hogy “áttét. Ez is “csak egy átverés a ma emberének!

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Ukrán munkavállalókat hozna a kormány az elvándorolt miskolci lakosság helyére
Újabb tíz gárdistának ítéltek kártérítést a Bajtársiasság Napi rendőri brutalitás miatt

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (3. tétel)

Close