A kormány a magyarság újabb megalázására készül: minaret épül Szigetváron a Zrínyi Emlékévben

“Makarisztán”: Az Európa elleni iszlám hódítás új jelképe és zarándokhelye jöhet létre

A Zrínyi Emlékévben török támogatással újjáépülhet a hódítók győzelmét hirdető dzsámi és minaret Szigetváron – értesült az index. Az avatásra a tervek szerint a városba érkezik Recep Tajjip Erdogan török elnök, akinek neoottomán programjához politikai példakép az itt elhunyt Nagy Szulejmán szultán. Ezzel Szigetvár a nemzet és keresztényellenes dzsiháddal szembeni hősi ellenállás helyett az iszlám hódítás magyarországi szimbólumává és muszlim zarándokhellyé válhat. Pontosan Zrínyi Miklós és katonái mártírhalálának 450. évfordulóján.

Hirdetés

Nem a szigetvári minaret az első nagyszabású vallási projekt, amelyet az Erdogan-kormány Magyarországon szeretne megvalósítani. Blogunkon számoltunk be először a Budapestre tervezett óriásmecset tervéről, amelytől végül a kormány végül elállt.

Az újabb terv szerint Szigetváron helyreállítanák a 300 éve leomlott, csonka minaretet és újjáépítenék a mellette lévő dzsámit is. (A városi önkormányzat üléséről készült jegyzőkönyv itt tekinthető meg. A projekttel kapcsolatban Szigetvári Emberekért Egyesület elnöke, Varga Zoltán írt tiltakozó levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek).

A szigeti várat 450 éve, 1566-ban egy hónapon át védte a sokszoros oszmán túlerővel szemben Zrínyi Miklós. Hősi kitartásuknak azonos nevű dédunokája állított irodalmi emléket a Szigeti veszedelemben. Zrínyi Miklós gróf egy másik munkájában (A török áfium ellen való orvosság) a magyar nemzeti szuverenitás védelmének máig érvényes elemzését fogalmazta meg. Ebből korábban itt közöltünk részleteket.

A szigetvári csonka minaret mai állapotában

Az előkészületekről a Hetek számolt be, 2015. májusában. Mint írják, már 1980-as évektől újra és újra felmerült török részről a dzsámi Szulejmán-emlékhellyé alakításának gondolata, majd 2007-ben egy török szervezet oktatási központot hozott volna létre a vár területén. 2012-től párbeszéd kezdődött Szigetvár önkormányzata és a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) között annak érdekében, hogy az egykori nagymecsetet török állami támogatással felújítsák. A szigetvári polgármester Ankarában is járt, ahol aláírtak egy nyilatkozatot arról, hogy „védelmezni fogják a két ország közös történelmét”. Recep Tayyip Erdogan akkori török miniszterelnök (ma már államfő) 2013-as magyarországi látogatása során Magyarország és Törökország szándéknyilatkozatot is aláírt a két ország kulturális örökségének megőrzéséről. Ennek részeként kezelik a szigetvári Szulejmán-dzsámit is, amelynek felújítására a török állam 2 millió eurónyi támogatást helyezett kilátásba.

A TIKA hivatalos oldalán a szigetvári Szulejmán-dzsámi felújítását a török állam nemzetközi mecsetprogramjának részeként tüntetik fel. Törökország a világ különböző országaiban már számos muszlim imahelyet újított fel és tett látogathatóvá a hívők számára. A régi mecsetek, dzsámik helyrehozatalával a TIKA célja, hogy „megőrizze a török iszlám civilizáció kulturális örökségét”. A hivatalos közlemény alapján a szigetvári dzsámit nem csupán mint műemléket szeretnék megóvni, hanem eredeti formájában kívánják helyreállítani annak érdekében, hogy újra imahelyként működjön.

A nagyszabású átépítések során a tervek szerint három szakaszban alakítanák át a dzsámit és környékét. A cél az imahely kibontása a hozzá csatolt épületek közül, ami által visszanyerné eredeti formáját. A már publikus látványtervek alapján az elképzelés része a nagymecsetet több száz éve csonka, egykor 25 méter magas minaretjének újjáépítése is – ez utóbbiról szól az index most megjelent információja.

Szigetvár a török hódítás következtében három részre szakadt Magyarország legfontosabb végvári erőssége lett, Eger mellett. Szulejmán szultán Bécs ellen indított (mint később kiderült: utolsó) hadjárata során támadta meg Szigetvárat azért, hogy biztosítani tudja uralmát a Balaton, a Dráva és a Duna háromszögében. Mintegy 100 ezer fős oszmán hadsereg vette körbe a jól megerősített várat, amelyet mindössze 2300 magyar és horvát harcos védett Zrínyi Miklós vezetésével.

Zrínyi Miklós hősi kirohanása

Több mint egy hétbe telt, míg a vár körüli mocsaras ártéri területet átjárhatóvá tették az ostromlók több tízezer kivágott fa, gyapjúlepedő, trágyászsák és fagally segítségével, majd megkezdődött az ostrom, amelynek során a kitartó, de egyre fogyatkozó várvédők több mint egy hónapig tartották a várat.

AZ OSTROMLÓK GYAKRAN „ALLAH, ALLAH” KIÁLTÁSSAL INDULTAK ROHAMRA, A VÁRBÓL „JÉZUS, JÉZUS” KIÁLTÁS FELELT RÁ.

Zrínyit és társait végül a várban kiütött tűzvész hozta reménytelen helyzetbe, ekkor döntött úgy a vár kapitánya, hogy egy utolsó rohammal rátámad az ellenségre. Ebbe a hősies kitörésbe halt bele Zrínyi és megmaradt társainak nagy része.

A kitörés elhatározásakor Zrínyi és társai nem tudhatták, hogy az oszmánok hódító uralkodója két nappal korábban meghalt. De a török katonák sem tudták, csak a nagyvezír és egy-két közeli szolga, ezért az ostrom után minden úgy zajlott, mintha az uralkodó még élne. Minden ceremóniát levezényeltek,

ZRÍNYI FEJÉT LEVÁGVA A SZULTÁN SÁTORA ELŐTT ÁLLÍTOTTÁK KI, AHOL A KÖVETKEZŐ NAPOKBAN A KATONÁK JÓ RÉSZE MEGTEKINTETTE.

Azok a harcosok, akik a csata utáni napokban a szultán vagy a vezír sátrához elvitték egy-egy szigetvári várvédő levágott fejét, tíz arany dukátot kaptak jutalmul.

Az ostrom után a törökök egy dzsámi (pénteki ima helyszínére alkalmas nagymecset) építésébe kezdtek a váron belül. A fából készült első mecsetet később lebontották, és ennek helyére épült fel az a dzsámi, amely ma is látható a szigetvári várban. Ennek a felújítását tervezi most a török állam. Ez volt az első muszlim imahely Szigetváron, ebben hangzott fel a hálaadó ima Allahnak Szigetvár elfoglalásáért, valamint itt mondták el a hódításoknál kulcsfontosságú muszlim imát, a hutbét Szigetvárral kapcsolatban. Ezzel az imával politikai és vallási tekintetben is végérvényessé kívánták tenni a terület fennhatóságát, ez jelezte, hogy Szigetvár az Oszmán Birodalom alá tartozik, valamint azt is, hogy a település az iszlám világ, a dár al-iszlámrészévé vált. A hutbe elmondása felelősséget is rótt a muszlimokra, mivel ezzel elkötelezték magukat arra, hogy a területet soha többé nem engedik át hitetleneknek. A Nagy Szulejmánról elnevezett dzsámi természetesen az uralkodóra is emlékeztetett, aki nem „csupán” az Oszmán Birodalom szultánja, de kalifa, azaz a világ muszlimjainak vezére is volt, és aki a „hitetlenek” elleni hadjárat során halt meg.

A dzsámi a török hódoltság ideje alatt 123 éven át működött imahelyként, Evlia Cselebi török történetíró korabeli leírása szerint mindig nagy sokaság imádkozott benne. Szigetvár felszabadítása után a bevonuló császári csapatok parancsnoka itt rendezte be lakását, később katonai szertárrá alakították. Funkcionált kórházi épületként, majd egy ideig a helyőrség kápolnája volt. Ezután földesúri birtokba került és a 18. században a Festetics család magtárrá alakította, később pedig az Andrássy család lovagtermet épített ki benne és teljesen beépítette a régi épületet az új kastélyba. A II. világháború után műemlékké nyilvánították és múzeumot nyitottak benne.

Forrás: írta eisen64, http://vigyazo.blog.hu/

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


12 thoughts on “A kormány a magyarság újabb megalázására készül: minaret épül Szigetváron a Zrínyi Emlékévben

 1. A magyar és horvát hősökre emlékezve katolikus kápolnává kellene alakítani az épületet, Ugyanis szeretett törökjeink anno a Budavári Nagyboldogasszony Templomot a vár elfoglalása után azonnal dzsámivá alakították, két hatalmas gyertyatartóját, amelyek a szentélyben voltak, ma a Hagia Sophiában láthatjuk és eszük ágában sincs visszaadni… Miért mi vagyunk mindig a megalkuvók?..
  .

  1. Többször hangoztatott véleményem szerint azért, mert nem magyarok a kormánytagjaink, nem magyar a “magyar” “politikai elit”! A leendő kormányokat a PT jelöli ki számunkra. Mi csak leadjuk a szavazatunkat! Mert rég az előrehaladott kétoldali vakság jellemez bennünket. Hóhérainkba beleszerettünk, ez a Stockholm szindróma, vagyis ez másokkal is néha megesik, amennyiben a megkínzott beleszeret, és tiszteli a kínzóját, hóhérját! Ugyanakkor beleuntunk már az örökösen kilátástalan lázadásba is! Más népek soha el se kezdték. Lásd a románokat: A Puliszka nem robban!!! -jelszó alatt, hallgatnak, tűrnek és szaporodnak!

    1. Ismerem én is Stoffánt még 1989-böl. De a bizonyítékot is felírtam: a jobbikos email címét!
     Stoffánt nem szeretném megsérteni, de a Jobbikban vannak mellette sokkal súlyosabb oda-nem-való alakok. Ne beszéljünk Vona huzavona viselkedéséről: lerúgott magáról minden szervezetet, akiknek a segítségével a Jobbik bekerült az akolnak nevezhető parlamentbe. Aztán Vona egyszer-kétszer, nemis-egyszer kapott “hasznos” tanácsokat OV-tól, és elkezdte követni a fidesz-genézist: néppártosodnak a jobbikosok. Sajnálatos módon kényszerültek megválni Csanádkátol, mielőtt az out-olhatott volna, és nyilvánosan is a Jobbik disz-zsidaja lehetett volna. De prábálják behozni ezt a nagy csapást és töltik fel a Jobbikot disz-zsidókkal. S közben dübörögve néppártosodnak.
     Ez a portál megpróbál pontosan a néppártosodási hajsza miatt semleges maradni és ugyanúgy kritizálni próbálja a Jobbikot, mint a Fideszt. Egyelőre, mivel a Jobbik nincs hatalmon, ami azt jelenti, hogy nincs a kondér közvetlen közelében, így kevesebb rajtuk a kritizálni való!

  2. ” Miért mi vagyunk mindig a megalkuvók?.. ”
   A magyarság nem megalkuvó az idegenszívű vezetők annál inkább – nekik semmi sem drága ebben az országban.
   H.B.
   „Nem mások, mint tolvajok és rablók, akik egyetlen morzsát sem esznek, és a ruhájukból egyetlen szálat sem viselnek, amit ne úgy loptak volna tőlünk … Így élnek, feleségeikkel és gyerekeikkel, lopásból és rablásból, mint főtolvajok és rablók, zavartalan biztonságban”
   (Luther Márton)
   .

  3. A hetek c lap hit gyülekezetes újság ők inkább Azt serelmezik hogy nem zsinagógát építenek oda

 2. “perszóna. Ó görögül,álarc mögül jövő hang!
  “sokan beszélnek a te nyelveden,akár hízelegnek is,hogy kilessék a szavaidat,gondolataidat,de ellened ármánykodnak. Akárki is beszéli a te nyelvedet, ne higgy neki,még ha adni akar,akkor sem! Minden fortélyt bevetnek,hogy összegyűjtsenek bennetek,s lesújtsanak,rátok.

 3. Helyesnek tartom és elítélem azokat, akik ezt félreértelmezik.
  A török nép az összes szabadságharcos hősünket, mint saját fiait fogadta be magához és tartotta életbe emlékét!
  http://i.imgur.com/Py9fp.jpg
  KÉREM!
  Ne keverjük össze az ura-altáji -turáni népek, rokon népeink által kényszerrel átvett és megszelídült iszlamizmust, a primitív semita-arab -iszlamisták saját törzsi iszlamizmusával!

 4. A janicsárokká nevelteket különösen… Szerencsére az erdélyi rokonsággal bíró Medgyessy is csak egyszer (az is sok és szégyenteljes volt) ünnepelte december elsejét az akkori román elnökkel. Budán is egyszer volt kutyavásár. Itt, még Göncz-segédletével felavatták Szulejmán szobrát. Aki tiszteli, megteheti, de ennyi elég. A török fürdőket felújíthatják, az semleges, senkit sem sért és hasznos. Erdogán pedig nem sokáig írogat már.

 5. Csak épitgessék a tornyaikat.lesz majd mi lerombolni,ha eljön az idő..De előtte bele kellene terelni az összes Magyar hazaáruló gazember.”9-orbán” pedig celebrálhatna magának meg a rabló hordájának akár egy misét is a törökök megsegitésére.MMM.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Exkluzív: Rejtett kamerával az európai ISIS-sejtekben
Szexuális dzsihád: így toborozzák az európai lányokat
A milliárdosok könnyű lebuktatásáról vélekedik Sándor István “Papa” főnyomozó
Close