KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A Kárpáti Harsona kommentárja az EU-dokumentum a globalizálók és … című írásunkhoz

Ezúton közöljük a Kárpáti Harsona érdekes kiegészítését Vajta Dénes „EU-dokumentum a globalizálók és a lokalizálók konfliktusáról” című írásához, melyet lapunkban közöltünk nemrég, mivel fontos, értékes és megszívlelendő gondolatokat tartalmaz – a NIF szerkesztői. Íme a kommentár:

Az áttekinthetőség kedvéért érdemes még egyszer sorra venni a kategóriákat:

TNC (Transnational Corporations), azaz a multik

PMC (Postmodern Community) országok állnak, azaz a Nyugat

RTS (Rapid Transition Societies) azaz a Gyorsan Fejlődő Országok, Kína  India és Brazília

SMS (Struggling Modern States) azaz a Törekvő Modern Államok következnek, amelyek főleg az arab országokból tevődnek össze

AMS (Alienated Modern States) azaz az Elidegenedett Modern Államok: Észak Korea, Burma, Irán és Oroszország

PMS azaz Premodern Societies állnak, a világ népességének 65%-ával, akikkel a szerző nem is foglalkozik

Két érdemleges gondolatot feltétlenül meg kell említeni a cikk kapcsán:

1. Sokat elmond a megrajzolt szisztémáról, hogy ez a militáns imperializmus egyáltalán nem számol a világ népességének 65 %-ával. Ezt az én kis fatornyos falucskámban úgy mondják, hogy a törpe kisebbség uralma, elnyomása a többség felett!

2. A Nyugat definíciójaként használt PMC (Postmodern Community) a modern utáni közösségeket jelenti! Ez mintha egy kicsit túl lenne bonyolítva! Továbbá saját magának mond ellent a meghatározás, mert értelmetlen. Modern alatt ugyanis a jelenkorban szokásos módot értjük. De mit értsünk a jelenkor utáni koron? Ezt a formulát egykor a Római Birodalom bukása utáni kor megjelölésére használták, mint posztrómai. De a „posztmodern” kifejezés értelmetlen, mert előremutatónak szeretne feltűnni, de csak egy buta, hivalkodó kifejezés csupán, ami nem mond semmit, és értelmetlen, hiszen a jelenkor után már a jövő van csak.

Lényegében semmi előremutató dolgot nem tudott a tanulmány felmutatni, azon kívül, hogy drasztikusan elnyomja a többséget néhány kis csoportocska, de ez nem előremutató – ilyen már volt bőven a történelemben – viszont ezt igyekszik elkenni az értelmezhetetlen „postmodern” üres frázisával.

Nekünk magyaroknak ezzel szemben van elképzelésünk a jövőről, ami minőségében más, mint az eddigi társadalmi-gazdasági rendszerek, ez pedig a TERMÉSZETTISZTELŐ TÁRSADALOM .

A természettisztelő társadalom, pedig nem más, mint őseink táltos-tudására alapozott társadalmi-gazdasági szisztéma modern változata, ami a fenntartható fejlődést, a minimalizált beavatkozást a természeti viszonyokba, és a társadalom tagjainak egyenjogúságát, és más népek tiszteletét jelenti. Csak tessenek utána nézni a magyar népdalokban, népmesékben, mondákban, a Szent Korona Tan irodalmában, és nem utolsó sorban a magyar elhazudott történelemben. Őseink módszere igenis alkalmazható ma is – korszerűsítve, csak el kell magyaráznunk a „Nyugat”-nak, és el kell kezdeni a kulturális offenzívát!

Ne feledjük a dalai láma szavait, melyeket akkor mondott, mikor Dobogókőn járt: „A Föld szívcsakrája a Kárpát-medencében van, pontosan itt Dobogókőn! A Kárpát-medencéből fog kiindulni az egész világot befolyásoló pozitív gondolat!” Úgy legyen!

Azt se feledjük, hogy a TNC embereinek ez nagyon nem fog tetszeni, sőt! Mindent meg fognak tenni ellene! A militáns imperializmus kezet, és fegyvert fog emelni ellene! Ezt egy módon lehet megelőzni, hogy ha azonnal elindul a kulturális offenzíva. Talán mindjárt ki kellene egészíteni egy hetedik kategóriával a tanulmány osztályozását a TERMÉSZETTISZTELŐ TÁRSADALOM fogalmával. Ennek sem ártana egy hárombetűs rövidítés, de miért legyen ez angol nyelvű? Legyen magyar! Mondjuk: TTT.

Szóljanak a táltosdobok, induljon a kulturális offenzíva! De ezt is mondhatnók magyarul: A ősi tudás szétáramlása a világban!

Kezdődjék a tánc!

Dr Kollár Lajos

büntetőjogász,

a Kárpáti Harsona főszerkesztő-helyettese

a Sajtóiroda igazgatója

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

2 thoughts on “A Kárpáti Harsona kommentárja az EU-dokumentum a globalizálók és … című írásunkhoz

  1. Kedves Kollár Lajos!
    Nagyon örülök kritikusan biztató válaszírásának. Természetesen én is a természettisztelő társadalom híve vagyok, és ezt próbáltam más írásaimban is propagálni, de minden alkalommal nem lehet a részletekbe menni. Annyit azonban még hozzáfűznék a kulturális offenzíva gondolatához – különösen, mert úgy látom, Ön is egyetért vele – hogy ehhez nem kell megvárnunk a politikai arénában remélhetőleg hamarosan bekövetkező változásokat, bármennyire is fontosak ezek, hanem egyénileg is, már most sokat tehetünk. Mindazokon a területeken, amit Ön felsorolt a természettisztelő társadalom ismérveként, remek magyar munkák (gondolatok, könyvek) állnak rendelkezésünkre, csak meg kell találnunk a módját, hogyan lehessen őket Nyugaton is hatékonyan terjeszteni. A Kárpát-medencei magyar EU-parlamenti képviselők például nagyon hatékonyan segíthetnének, ha melléállnak az ötletnek. Jómagam minden energiámat Varga Csaba rendkívüli műveinek – Jel jel jel, A kőkor élő nyelve, Az elme eredete -,a német nyelvre való átültetésére fordítom, mivel úgy gondolom, hogy kulturális elszigeteltségünkből (mi több megvetett állapotunkból) ezek segítségével törhetünk ki a legkönnyebben. Ezek a könyvek fejtik ki a legkoncentráltabban a magyarság teljesítményét az írás kialakulása és az ősnyelv megteremtése területén. Ha ezek ismertek lennének, nem lenne lehetséges pl. a szlovák nyelvtörvény. Nehezen, de végre sikerült német kiadót is találnom, bár eddig csak az első könyvre. Azért is közlöm ezt itt, mert talán mások is hozzásegíthetnek az említett könyvek terjesztéséhez, sikeréhez. Egy barátom ugyanezeket a műveket angolra fordította le. Más nyelvekre is keresünk fordítókat. És természetesen vannak más fontos alkotók, művek is. Nincs idő, azonnal cselekednünk kell. Nekünk egyelőre puszta hazaszeretetből kell azt megtenni, amit az utódállamok nagy pénzekkel támogatnak, ellenünk.
    Vajta Dénes

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük