„A kalandor – Zadravecz páter”… avagy a HírTV primitívsége

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A tudatlanság és a felületesség műsora volt január 11-én este 10 óra 05 perces kezdéssel a Hírtelevízió műsorán. Zadravecz István ferences tábori püspökről beszélgetett két történész és a műsorvezető „nem középiskolás fokon”. Annál sokkal alacsonyabb szinten. Fél órában, értelmetlenül.

A mai embernek Zadravecz neve többnyire semmit sem mond, hiszen amikor egy-egy kérdést feltesznek Budapest járókelőinek történelmünkről, látszik a válaszokból, hogy a primitívség hihetetlen mérteteket öltött. Csak egy példa, miszerint Petőfi 56-os hős, és a nemzeti dal írója a fiatalok előtt ismeretlen. De térjünk vissza Zadravecz Istvánhoz és a HírTv-hez…

Maga a címválasztás is meglepő, kissé aljas, és méltatlan, amely így még viccként sem megengedhető.  „Kalandornak” titulálni a 20. század egyik legnagyobb magyar püspökét -, aki egész életét a nemzet szolgálatában töltötte, meglehetősen nehéz, és kínokkal teli időszakokkal fűszerezve – nem vall komoly szerkesztői szellemi pallérozottságra.

Az egyébként nem ellenséges történészek által folytatott beszélgetésben voltaképpen végigszaladtak – pontatlanul és lényeges életrajzi adatokat, tényeket kihagyva, vagy a tényeket „átalakítva” – Zadravecz püspök életén, aminek ilyen módon semmi értelme nincs, nem volt. Nem bemutatták a püspököt, akit ma példaképként kellene tisztelnie a magyar társadalomnak, rendjének és a Katolikus Egyháznak, hanem felületesen és pontatlanul beszéltek róla. Lássuk a műsor Hírtévés programajánlóját a honlapról:

„- A kalandor – Zadravecz páter

A Nemzeti Hadsereg papja, titkos társaságok tagja, irredenta mozgalmak vezérszónoka, új Kapisztrán János. Katolikus szupremáciát hirdet, amikor református a kormányzó és protestáns a katonai felső vezetés. Évekig tábori püspök, várva várt lemondása után missziós körútra száműzik. 1947 – két év börtön után földalatti keresztény pártot vezet, illegális papszenteléseket végez. Kalandos történetek, tisztázásra szoruló szerepvállalások. Két szék között a pad alatt. Ki volt Zadravecz páter?”

Ez a műsorajánló – és sajnos utólag megállapítva a beszélgetés maga is – önmagában ostoba és történelmietlen:

1./ P. Zadravecz János István ofm. a nemzeti hadsereg püspöke (nem papja) volt, és soha, semmilyen titkos társaság tagja nem volt! Az irredenta mozgalmak megválasztották ugyan vezetőjüknek, de e mozgalmakat sorra felszámolta, mert olyan – ma is tapasztalható – ellenségeskedés lengte át a szervezeteket, amelyeket Zadravecz ellenzett, s amelyek komolytalanná, nevetségessé tették ezeknek a tömörüléseknek a munkáját.

2./ Nem „új Kapisztránnak”, hanem „szegedi Kapisztránnak” nevezték, utalva a bolsevik gyilkos ámokfutó forradalom ellenében való fellépésére, a Nemzeti Hadsereg megszervezésének érdekében. Szónoklataival erősítette az elkeseredett alföldi népet, mint a Szeged-Alsóvárosi ferencesek házfőnöke. Itt kötött barátságot Horthy Miklóssal, aki évekkel később is többször kért tanácsot a püspöktől.

3./ Nem hirdetett katolikus szupremáciát (felsőbbrendűséget), csupán a nemzeti hadsereg keresztény irányát igyekezett erősíteni, mint katolikus tábori püspök. Az ellenségeskedést rendre azok a protestáns egyházi vezetők kezdeményezték, akik féltették előmenetelüket, s vallási alapon igyekeztek a Kormányzó közelébe kerülni, őt a tábori lelkészség ügyeiben félrevezetve Zadravecz ellen hangolni. Meg kell még említeni azt a kommunista állítást is, amelyet – önmagát hiteltelenítve – mint sajátját mondott el Zakar történész úr: eszerint Zadravecz püspök a maga képére készíttette el Damkó Józseffel a várbeli Kapisztrán-szobrot. Ez épp olyan ostobaság, mint a Gellért-hegyi „halasasszony” szobrán Horthyné Edelsheim Ilona grófnő vonásait felfedezni, belemagyarázni…

4./ Lemondása nem volt várva-várt! Csak Csákynak szúrta a szemét, mert Zadravecz erőtlennek, és akaratgyengének tartotta a hadügyminisztert az ország-visszaszerzési  folyamatokat, és az e kérdéshez való hozzáállását illetően. Zadravecz tehát nem a frankhamisítási botrány miatt mondott le, hanem személyes oka volt meghozni e döntést. A két történész egybehangzóan azt állította, hogy Zadravecz elismerte részvételét a frankhamisítási perben. Azonban ez nem igaz! Ugyanis a bíróság felmentette őt e vád alól, és a korabeli zsidó sajtó a frankhamisítást illető rágalmakért busásan megfizetett Zadrvecznek, aki bírósági úton kért és kapott jóvátételt bizonyos sajtóorgánumoktól.

5./ Nem száműzték missziós körútra, hanem Amerikában meglátogatta két alkalommal az emigrációs magyarságot. (Erről az ottani ferences kolostorok historia domusaiban lehet bőséggel olvasni.)

6./ A börtön után nem szervez, és nem vezet FÖLDALATTI KERESZTÉNY PÁRTOT! Erre lehetősége sem lett volna, hiszen száműzetésben él Alsóvadászon, Homrogd községben, betegen, és beteg mostohaanyja ellátásával van elfoglalva, miközben a kommunista söpredék itt is üldözi. Súlyos pénzbüntetést kap például azért, mert a mosdóvizet az utcára önti egy lavórból… Mostohaanyja halála után plébániákon húzódik meg, míg Zsámbékon talál lakóhelyet, ahol a plébános befogadja. Innen jár Budapestről kitiltva Budapestre lakásokon papokat szentelni.

7./ Azokat a papokat szenteli pappá, akiket valamilyen politikai okból állami tiltás miatt a „hivatalos” egyház nem mer felszentelni. Pontos adattal a Magyarok Nagyasszonya Rendtartomány provinciálisa szolgálhat, mert ők adták ki a Zadravecz által felszentelt papoknak az igazolásokat a szentelésről a 1990-es változásokat követően.

A rendkívül hiányos ismertető arra enged következtetni, hogy felkészületlenül, ismét egy rövid műsorban kavarja össze az amúgy is zavart agyakat a szerkesztő egy olyan témában, amelyet nem lehet egyetlen műsor félórás keretében beszélgetve tisztázni. Nincs szó a zsidómentésekről, s arról sem, hogy nem azért maradt a Felsőház tagja, hogy Szálasit támogassa, hanem, mert az esztergomi érsek felkérte erre. Ugyanis a súlyos cukorbeteg hercegprímás, betegsége és a front miatt már nem juthatott el a budapesti Parlamentbe, így Zadravecz püspököt kérte meg arra, hogy tájékoztassa őt az ott történtekről.

Nem szólt a műsor és a műsor baharangozója arról sem, hogy önként vállalta az itthon maradást, noha egy szovjet tiszt többször kérte: távozzon az országból, mert a 19-es kommunisták már följelentették 1945 elején az NKVD-nél…. Nem esett szó Mindszentyvel való többszöri találkozásról (a börtönben és Máriagyüdön), kassai és a szentföldi püspöki kinevezéséről, Szentföldi látogatásáról, könyveiről, szentbeszédeiről, királyhűségéről(!), és Horthyval való viszonyáról… Az utolsó szó jogán, a népbíróságon elmondott beszédéről! Az ott megjelent ferencesekről és egyetemistákról…

És ezek csak szilánkok Zadraveczet illetően. Súlyos hiba volt egy rövid műsorban, ilyen felületes ismertetővel és műsorral jelentkeznie a Hírtévének.

A KI VOLT ZADRAVECZ „PÁTER” – KÉRDÉS AZ ISMERTETÉS VÉGÉN SÚLYOS, ÉS KISSÉ ALATTOMOS (KOMMUISTÁS) KÉRDÉS. UGYANIS NEM ZADRAVECZ „PÁTERT”, HANEM KUN (ANDRÁS) PÁTERT, A NYILAS ELMEBETEG, KÉSŐBB FELAKASZTOTT MINORITÁT SZOKTÁK ÍGY EMLEGETNI. EZ ÖNMAGÁBAN IS MEGKAVARJA A NÉZŐT, AZ OLVASÓT. ZADRAVECZET EGYSZERŰEN ZADRAVECZ PÜSPÖKKÉNT EMLEGETIK.

Summa summarum: – nem tudtam eldönteni mit is akar a hírtévé ezzel a műsorral, ezzel a parttalan és ostoba, tájékozatlanságról bizonyságot tevő beszélgetéssel. Kinek, és miért jutott eszébe pont most Zadraveczet felhozni, Róla beszélgetni, s milyen szándékkal került ez a műsor adásba. A két történész és a műsorvezető, mint a hatodikban a gyerekek a történelemleckét, úgy mondták fel az életrajzot, – legalább hármasra.

A beszélgetés végén a szokásos „gyenge gerincű”, és állást foglalni nem akaró tipikus magyar ember véleménye hangzott el: – akkor lehet a helyére tenni a „pátert”, ha azt a rengeteg iratot, újságcikket és egyéb adatot feldolgozzák…. stb… stb…

Nos, ez sem így van. Ahogyan Telekiről a „történészek” máig az öngyilkosságot hazudják, noha pontosan tudják, hogy az SS ölte meg az egykori miniszterelnököt, úgy Zadravecz püspök életútját sem merik a tényeknek megfelelően megítélni és elemezni a kommunista történelemoktatásban részesült „történészek”. Hiszen maga a Ferences Rend sem meri még felvállalni – pont az ilyen ostoba és pontatlan, felületes műsorok, és marxista ízű vélemények miatt – legnagyobb 20. századi püspökét, aki Mindszentyvel és Márton Áronnal egyenrangú hősiességről tett tanúbizonyságot nemzetéért, egyházáért, s hasonló szenvedéseket kellett elviselnie az ÁVH börtöneiben…

Ha hallgattál volna bölcs maradtál volna – mondhatnánk a hírtévé szerkesztőjének, műsorvezetőjének. Ugyanis egyik szemem sír, a másik nevet. Hiszen végre nem egyértelmű bolsevista rosszindulattal emlegették a nagy hitszónok és püspök nevét, ám jobb lett volna, ha ez a műsor nem kerül adásba, annak súlyos pontatlanságai és helytelen, igaztalan állításai miatt. Úgy érzem, többet ártott, mint használt ez a Zadraveczről szóló rövid és hányaveti „Ősök tere”.

Bízunk abban, hogy egyszer lesz olyan műsor, olyan sorozat – ha nem is a hírtévében… amelyet élvezettel és elégedetten nézhetünk végig a ferences Zadravecz püspökről, a kommunisták által felakasztott Vezér Ferenc pálos szerzetesről, Kálló Ferenc esperesről, akit a nyilasok öltek meg a zsidómentés miatt, Nagymányoki Gilbertről, Kiss Szalézról, a Kínai Ferences Misszióról, a Rongyos Gárdáról, amelynek tagjai (ideig-óráig sikerrel) megvédték Nyugat-Magyarország határait… a meggyilkolt Teleki Pálról, és sok más személyről, eseményről, akiket és amelyeket a szocialista söpredék igyekezett eltitkolni, de akik és amelyek máig példaképként és példaként élnek azokban, akik mégis megismerhették őket, illetve a titkolt, elhazudott történelmi eseményeket…

Stoffán György

a „Zadravecz-passió” címmel, 1995-ben, Budapesten megjelent Zadravecz-biográfia szerzője,

a Zadravecz Baráti Kör tb. elnöke

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó: A kalandor – Zadravecz páter – Ősök tere (videó)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük