A HM vezetésének rövid (botrányos) röntgenképe, avagy az "állatorvosi katonaló" diagnózisa

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

(MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG LEVELESLÁDÁJA)

Bizottságunk már számos esetben szóvá tette, hogy a BKV ügy csupán a „jéghegy csúcsa”, és elvonja a figyelmet a hasonló cipőben járó intézmények „szőnyeg alá sepert” botrányos dolgairól. A HM gyanús ügyleteit többször is megszellőztettük, de az „agyonhallgatásban” konzekvensek voltak mind az érintettek, mind pedig a médiák.

A Czinege korszak botrányos dolgait követően, Göncz Árpád meleg szavak kíséretében, magas kitüntetéssel búcsúztatta el azt a Kárpáti Ferencet, aki a sereg fő-komisszárjaként mosta és mosatta a sereg állományának az agyát a marxista-leninista-sztalinista-rákosista-és kádárista maszlaggal.

Az első szabadon választott kormány honvédelmi minisztere,- a bárgyúnak mondható Für Lajos gyakorlatilag megerősítette pozíciójukban a régi banda tagjait, megjátszotta a mindentudó katonai vezetőt, és olyan személyeket is a helyén hagyott, akik már összepakolták a cókmókjukat, mert legszebb álmaikban sem számítottak arra, hogy nem lesznek páros lábbal kirúgva a HM-ből, amire alaposan rászolgáltak volna az előző érában végzett tevékenységükkel.

Für Lajos számos melléfogásainak és bűneinek egyike volt, hogy egykori politikai tisztet helyezett a Zrínyi Akadémia élére, bár sokan (szerény személyemet is beleértve) figyelmeztették, hogy nem lehet rendszerváltásról beszélni, ha a régi rendszer prominens párt-politikai vezetői az új rendszerben is vezető pozícióba kerülnek.

Fürnek nyugtalan álmai lehettek a légterünk semmilyen veszélyforrás elleni védelmének megerősítése miatt, és hallgatván HM-es „szakértőire” (minden magyarázatom ellenére) 830 millió dollárt dobott ki az ablakon 28 db MíG-29-es repülőgépért, amelyekre annyi szükség sem volt, mint eszkimóknak a hűtőszekrényekre. Ma már csak egy-két példányuk képes hosszas előkészítés után elszakadni a földről, döntő többségük roncstelepre való.

A Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői főparancsnokának magyarországi helyettesét (Mórocz Lajos generálist) kinevezték a Hadtudományi Szakbizottság elnökévé Kosáry Domokossal egyetértésben, majd a szakbizottságba 24 (azaz huszonnégy) hajdani pufajkást „delegáltak”, nehogy a jogfolytonosság csorbát szenvedjen.

Für Lajos és Raffay Ernő azt is (jóváhagyólag) tudomásul vették -, hogy a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum állományába, valamint a külföldön dolgozó diplomáciai szervezeteinkbe, egykori politikai tiszteket ejtőernyőztessenek át, sőt megnyugtatták az érintetteket, hogy nem lesznek „tisztogatások”.

Keleti György követte Für Lajost a honvédelmi tárca élén, és annak nyomdokán haladva, megerősítette a HM állományát politikai tisztekkel, valamint pártbizottsági tagokkal. Majd Für dollárherdálását megirigyelve, további 450 millió dollárt „pengetett le” Minszkben, elavult (használt) harckocsikért és gyenge minőségű páncélozott szállító járművekért. Ezek egy része szintén rozsda-falatokká változott, másik része pedig (feljavításukat követően) az új iraki hadseregnek lett ajándékozva!

Keleti hadügyérsége alatt Lányi Zsolt készült betelepedni a HM-be, szövetkezett Wachsler Tamással egy katonai káderképző tanfolyam beindítására, sebtében összeállítottak egy „fantom” személyekből álló névjegyzéket, mellékelve a költségvetést (jegyzetek, könyvek, utazási és szállási költségek, előadói díjak, stb.), majd Wachsler kiügyeskedte Szabó Jánosnál (a Zrínyi Akadémián tevékenykedő, egykori politikai tiszt segítségével), hogy mintegy 5,5 millió forintot utaljanak ki számára (mindennemű számla vagy bizonylat nélkül)!

A pénz meglett, a tanfolyam lezajlását titok borította, a névjegyzékben szereplők közül senki sem került a HM-be! Szabó János,- az új honvédelmi miniszter, nem felejtkezett el Wachsler szolgálatairól, őt neveztette ki közigazgatási államtitkárnak, a Zrínyin „robotoló” Szabó János ezredest (névrokonát) pedig helyettes államtitkári pozícióba tuszkolta.

Érdemes megemlíteni, hogy Szabó János miniszter első nyilatkozata is azt tartalmazta, hogy nem lesz „tisztogatás” a seregben! Talán ez volt az egyetlen ígérete, amit be is tartott, bár (Torgyán tévés nyilatkozata szerint) „olyan lusta volt”, hogy 100 megkérdezett ember közül egyetlenegy sem emlékszik a nevére vagy tetteire. Még azt is homály fedi, hogy miként jutott egy Gellért-hegyi lakáshoz röpke 4 év alatt, hiszen Budakeszin volt egy „takaros” családi rezidenciája.

Szabó Jánost Juhász Ferenc követte, akinek a katonai IQ-ja még elődeinél is alacsonyabb volt, ami már nem lebecsülhető teljesítménynek számít! Lakásszerzésről ő sem felejtkezett meg, nyilatkozataiban pedig permanensen emlegette a haderőreform szükségességét és végrehajtását. Ezzel ki is merült munkaköri tevékenysége.

Juhász helyét elfoglaló Szekeres Imre is hagyománytisztelő volt, 30 milliót költöttek szeszesitalokra (ő sem vetette meg a fogyasztását), Vadai Ágnes államtitkár 5.5 millióért utazgatott külföldre, és feltűnő érdeklődést mutatott a kazah fegyveres erők iránt, de a francia Riviérát sem hagyta ki az utazási programjaiból.

Most pedig, Szekeres hadügyérsége alatt pattant ki az a botrány, amelynek bekövetkezte elkerülhetetlen volt(!) olyan dilettáns miniszterek miatt, akiknél egy továbbszolgáló kiskatona és többet tudott a honvédségről, mint a HM első számú vezetői.

A botrány szálai tehát Für Lajosig vezethetők vissza, aki az ún. olajszőkítés miatt sem rendelt el hatékony vizsgálatot, elengedte a korrupt tábornokok és főtisztek (Számvevő Szék által kivizsgált), tételesen kimutatott vagyontárgyainak vagy jogtalan pénzfelvételeinek megtérítését, szemet hunyt az átejtőernyőztetett pártmunkások új pozícióba helyezésén, sőt arról sem felejtkezett meg, hogy a hazánkat megszálló, majd kivonulásra kényszerülő szovjet csapatok parancsnokának (Silov tábornoknak) egy aranytőrt adjon emlékbe, mert talán emlékezett arra az egykori gesztusukra, amikor 1956-ban, a Debreceni Forradalmi Bizottságot (amelynek ő is tagja volt az MDP delegáltjaként) november 4-én a szovjetek letartóztatták és egy részüket repülőgéppel Kárpátaljára vitték (köztük Für Lajost is), de Komócsin Zoltán elvtárs (az MDP megyei első titkára) kérésére szabadon bocsátották, és felelősségre sem vonták, miközben a DFB elnökére halált, a többi tagokra pedig életfogytiglani vagy több éves börtönbüntetést kért az ügyész.

Nem lehet véletlen tehát, hogy Für Lajos által a Zrínyi Akadémia parancsnokának (és rektorának) kinevezett Szabó Miklóst, nyugállományba helyezését követően Szabó János ezredes, majd dandártábornok követte, aki (talán) felbátorodva a rendszerváltozást követő felelősségre vonás elmaradása miatt, bűnbandába társult és bemocskolta a Zrínyi Nemzetvédelmi Akadémia nevét, valamint foltot ejtett a Magyar Honvédség tábornoki és tiszti karának becsületére.

Ami persze a tábornoki kart illeti, a rendfokozati előléptetések vagy kinevezések területén is ordító hibákat követtek el egyes honvédelmi miniszterek, kosárszámra osztogatták a dandártábornoki sarzsikat „boldognak-boldogtalannak”, előfordult, hogy a folyamatosan és radikálisan csökkenő „operett” hadseregünkben 32 (azaz harminc két) dandártábornok „feszített”, miközben egyetlenegy (úgy-ahogy) feltöltött dandárunk volt!

A Honvédelmi Bizottság elnökei (Mécs Imre, Lányi Zsolt vagy Simicskó István) nem álltak a helyzetük magaslatán, nem éltek a jogkörükkel és/vagy nem tudtak, illetve nem akartak tudni a jogsértő esetekről (előléptetésekről, objektumok eladásáról, „bevásárlásokról, „kéjutazásokról”, az esztelen vagy rosszul szervezett leépítésekről, az etikátlanságokról). Dupla gázsiért, látszattevékenységet és alacsony hatékonyságú munkát végeztek!

Lehetetlen, hogy ne látták volna a milliók és milliárdok elherdálását, a „bandatagoknak” semmitmondó tanulmányokért kiutalt (rendszeres járandóságok) jogosulatlanságát, az egyes tanácsadók (főtanácsadók) semmittevését, a külföldi „szakembereknek” (a sereg „átvilágításáért” ???) kifizetett milliókat, a honvédségi objektumok őrzésének és védelmének „leadását” polgári őrző-védő szervek számára, a darabonként egymillió HUF értékű számítógépek beszerzését, stb., stb.

Mécs Imre valamint Szabó Miklós tábornok tájékozatlanságára jellemző, hogy vörösre tapsolták a tenyerüket, amikor Király Béla a Minden Tudás Egyetemének keretében Münchhausen bárót meghazudtoló hazugságaival traktálta a hallgatóságát, majd a tévé csatornák révén a tévét nézők tömegét, – ’56-os „hőstetteivel”.

A fenti rövid felsorolás némi képet ad arról, hogy mire költötték az adófizetők pénzét a HM illetékesei, hogyan gondoskodtak hazánk védelméről és a haderő reform megvalósításáról. Dilettantizmusuknál csak az a bátorságuk volt nagyobb, hogy ilyen felelős beosztást elfogadtak és elhitették magukkal, valamint a közvéleménnyel, hogy hasznos munkát végeznek.

Szekeres még most sem érzi, hogy milyen felelősség terheli, és a fővárost tönkretevő, hazug, valamint vezetésre alkalmatlan Demszkyhez hasonlóan elvetette a lemondás gondolatát is. Lendvai pedig azt kárálja, hogy töretlen a bizalmuk a honvédelmi miniszterrel szemben. Anno dacumál Kovács, Medgyessy és Gyurcsány mellett is kiállt ez a hordószónok nőszemélyt, konzekvens, mint azok a betegek, akik pszichiátriai kezelésre szorulnak…

Április 11-én meg fogunk szabadulni ezektől a vérszívó, hazug, harácsoló és tehetségtelen személyektől! A választópolgárok többsége lefelé tartott hüvelykujjal dönti el megérdemelt sorsukat!

(Prof. Dr. Bokor Imre)

az MJB elnöke

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “A HM vezetésének rövid (botrányos) röntgenképe, avagy az "állatorvosi katonaló" diagnózisa

 1. Kedves Jó Bokor Úr!
  Egykor tegeződtünk, de a tisztelet szava inkább a magázódást kéri.
  Egykoron amikor kiskirályos könyvét kezünkbe vettük, azt gondoltuk, hé testvér van remény a változásokra. Aztán azt láttuk, hogy vitathatatlanul elindult valami, komoly OGY-határozat született, stb. de a végrehajtás már erőtlen volt, így pl. a tábornoki lakások kérdésében a HM megtagadta –mert megtehette- annak végrehajtását.
  A bűnügyi krónikában ennek a ma is kézzelfogható eredménye, hogy a gyanúba keveredett ddtbk-nk (41-évesen!!!) megvásárolta (mert megvásárolhatta??) több hasonszőrű társával –csak a névtáblákat kellene leolvasni kedves nyomozók- együtt, a felújított HM szolgálati luxus lakását, és ez már nem csak elszomorító, hanem felháborító is egyben.
  Mivel a társadalom és a hadsereg, mint előbbi leképeződése még nem volt felkészülve a komolyabb és valóban mélyreható változásokra, így az Ön hősi tette által indított tisztítótűz nem volt képes felszámolni a gazemberséget, a korrupciót és a pazarlást a hadseregben, de sokkal konkrétabban annak vízfejében a HM-ben.
  A periódikusan végrehajtott át- és leszervezésekkel folyamatos rettegésben, létbizonytalanságban tartották az állomány jó részét, ugyanakkor fenti intézkedések gyors és megnyugtató erdményt hoztak a „mi kutyánk kölyke” pártkáderek „helyzetben tartása” v. mondhatnók átmentése ügyében.
  A poltikai-munkás végzettséget szoc.pol. végzettségre honosították, vagy gyorstalpalón megszerezték azt, így a honvédség szerte utált pol.munkásból, párt- és kisz titkárból, neszop-os lett – a kis szamár csikó kapja bár a sanyi vagy a büszke nevet azért csak nagyszamár válik belőle- de maradt minden a régiben. Sőt ez az arcmosdatott állomány még arrogánsabb lett. Kárpáti idejében (???) az érintett személyek még „T” személyi adatgyűjtőiket is saját belátásuk szerint megtisztíthatták, (talán egyedül a NY-Maoi- Hadkieg pk Kovács S. vállalja múltját szakmai önéletrajzában : 1987 – 1990 Lenin Katonapolitikai Akadémia, Honi légvédelem) a levéltári archívumban a már lemosdatott pártkáderek fejezték (fejezik) be a nagy művet….
  A mszmp, seregből történt kiűzettetése időszakából sokan emlékezhetünk bizonyára párttitkár elvtársunk sunyi de akkor már könyörgő képére, hogy fizessük még be, ill. vajon hányan lesznek olyan bátrak és az utolsó egy-két havi tagdíjat már nem fizetik be. (voltak ebből konfliktusok, és feltételezhető, hogy valahol ennek még nyoma is maradhatott..?) Ezek az egykori díszhuszárok –hajlott koruk ellenére- már a „demokratikus hatalom” gyakorlás eredményeként (Kárpáti, Keleti …) ott terpeszkednek valamennyi honvédségi alapítvány kuratóriumaiban, intézetekben stb.
  A Grippen-Imre miniszter és hasonszőrű társa Vadai államtitkár által –sok-millióért megrendelt- és az elmúlt időszak ragyogó eredményeit felsoroló-bemutató kiadvány rossz időben került színre. Az elmúlt néhány esztendő „katonás eseményei” valószínűleg más érzeteket kelt a közvéleményben.
  De miért is lenne ez másként, hiszen olvashattunk: a czinegei-időkre hajazó pénzherdálásról, a nem kellőképpen átgondolt –első felindulásból- (az enyhén szólva bűzlő) tenderezésekről, a közbesz tv. Alóli felmentés-kérelmekről, (az évenkénti uniformis cserék, a műholdas telefon beszerzés, terepjárók beszerzése, a gépkarabély tender, ) és tudhattunk a matra rakéták ügyében franciákhoz, majd a grippen ügyben svédhonba már-már napi vendégként kiutazgató szakembereinkről.
  Az a hír járja, hogy a szakmai „rövidlátás” eredményeként – minden a mozgalom semmi a végcél- nem biztos, hogy a készségünknek és szükségeinknek legmegfelelőbb rendszereket vásároltuk meg. A légvédelem akkori szakgárdájából – amennyiben a régi információ valós- a valamikori főcsoportfőnök bár azóta már nemzetközi-biztonsági-szakemberré átképződött és közel egy fél tucat minisztert kiszolgált Bali úr biztosítja a szakmai töretlenséget. Ő már volt minden, valószínűleg csak azért mert a kedves papa már nem vállalta.
  Olvashattunk a közvélemény elől el nem titkolható dolgokról úgymint, a hiányos és rossz felszerelésben az életüket kockáztató hazafiainkról, akiket egyébként az ellátásukért felelős csoport tagjai sok millióval megkárosítottak, a pénzhiány miatt elmaradt, vagy csak részben végrehajtott gyakorlatokról, a vad és erdőkárok zsíros kártalanítási ügyeiről, a HM zavaros zárszámadása kapcsán megszólított Szekeres gyalázatos magyarázkodásáról, a gépjárművek eladásával kapcsolatos sikkasztásról, zsarolásról, a maffia jellegű bűncselekményekről, a milliós nagyságrendben beszerzett névtáblákról, nemes italokról, és protokoll ajándékokról, a Zrínyiről kiszervezett –és a beavatottak érdekeit jól szolgáló- oktatásokról, a . ….stb.,
  Érdekes ugyanakkor, hogy egyetlen hír sem érkezett pl. elhalasztott protokoll látogatásról, a protokollos tivornyázásokról, a vadásztatásokról, nem jelent meg felhívás a (a „mi kutyánk kölykei club” részére sok-sok millióért ) HM által támogatott ingyenes és az utánpótlást szolgáló pilótaképzésről; herendi porcelán beszerzéséről, vagy a még újabb és újabb –csalafinta módon beszerzett, vagy később hasonló módon értékesített (értsd belül megvásárolt)- luxus gépjárművek beszerzéséről.
  A hozzáférők nem követnek bűncselekményt, hiszen csak éltek a lehetőséggel….
  Képzeljük magunkat annak a katonának a helyzetébe, akinek a környezete nap mint nap kérdést szegez fentiekről, és nem tud nem adhat elfogadható választ, aki a remélt jobb anyagi lehetőség reményében és felkészültsége birtokában sokadmagával várja a külszolgálat lehetőségét, és azt tapasztalja ebben a nagy demokratikusan szerveződő mocsokban, hogy a jó helyekre a hm-s titkárnő hozzátartozója megelőzi őket, vagy a nyilvánvalóan egy felderített és eltussolt „nagy-nagy baki” ügyében felállított pénzügyi végzettségű (hites könyvelő)-Lévait megfelelő orosz nyelvtudás nélkül, az arra a posztra várakozók szembeköpése mellett diplomáciai munkát kap Moszkvában
  Elbizonytalanít állást foglalni a következőben – nem buta vagyok, csak keveset tudok- hogy a leköszönő VKF-ek részére esetenként adott nagyköveti poszt a megelőző és sikeres tevékenységért adott állami elismerés, avagy ugyanaz, mint Lévai tekintetes úr esetében. (???)
  Olvashattunk az állomány körében kóros módon elterjedt bajusz és oldalszakáll hossz azonnali és szigorú szabályozásáról.
  Egyszóval a két időszak következetes és mindenre kiterjedő ocsmány, az MSZMP hagyományaira minden erőfeszítés nélkül épülő és építő – hiszen a béke-zárolt készletekben lezsírozott, esetenként kikonzervált, átszabott majd helyzetbe hozott káderek biztosították a töretlen végrehajtást- maszop-os erőfeszítés meghozta az elvárt eredményt.
  A szoci vezetésű HM következetes munkájának eredménye nyilvánvaló: arcul csapták azt a sok ezer katona honfitársunkat, akik nap, mint nap a rossz körülmények ellenére a családjuk anyagi biztonsága érdekében legjobb tudásuk szerint teljesítik szakmai feladataikat.
  A honvéd-sereg vezetéséről felvázolt rendkívül aggályos és bonyolult kórkép megoldásért kiállt. Amennyiben a sok-sok pénzért megrendelt átvilágítások „T” minősítésű megállapításait és ajánlásait a mindig aktuális vezetés aprópénzre váltotta volna, majd következetesen meg is valósíthatta volna, akkor nem itt tartanánk. Higgyék el a feltételes mód használata tudatos és nem nyelvtani tévedés eredménye.
  „Mert bár felül a gálya és alul a víznek árja, azért mégis a víz az úr.” (remélem hibátlan idézet).
  Beszúrtam ezt azért, mert hiteles forrás megemlíti, hogy az egyik derék hadvezérünk emigyen nyilatkozott egy HM-es belső körben megtartott miniszteri eligazítás után: „… mi meg úgy csináljuk ahogyan azt elterveztük, ….”
  Nem példaként de megfontolásul álljon itt még egy beszúrás:
  Ugye ismert, hogy a II. világháborút pol.munkás. ezredesként záró Brezsnyev a nagy marsalli csillagig vitte. Vagy amikor a nagy Szovjetúnió agóniájának időszakában –kár-és kádermentőként- a HDS vezetésére egy poltikai vezetőt neveztek ki, akkor a sajtó megkérdezte Zsukov marsallt -a II. viágháborús katonai vezetés ismert (elismert) alakját- mi a véleménye a kinevezésről? Zsukov azt válaszolta, „én olyan Usztyinov nevű hadvezérről még nem hallottam, aki képes a szovjet hadsereg vezetésére.”
  És Kedves Bokor Úr zárszóként hadd idézzek az Ön tanulmányából:
  „Dilettantizmusuknál csak az a bátorságuk volt nagyobb, hogy ilyen felelős beosztást elfogadtak és elhitették magukkal, valamint a közvéleménnyel, hogy hasznos munkát végeznek.”
  Április 11-én meg fogunk szabadulni ezektől a vérszívó, hazug, harácsoló és tehetségtelen személyektől! A választópolgárok többsége lefelé tartott hüvelykujjal dönti el megérdemelt sorsukat!
  P.s.: reméljük így lesz

 2. Hát igen, vagy nem? nem is tudom!
  A felháborító ebben a nagy kusza trágyadombban mindösszesen az, hogy a különböző fórumokon sok olyan adat információ stb. olvasható, hogy abból már a KBH, a NNI Kfőügy stb munkatársai meríthetnének, és egy csomó dologban már régen rendet lehetett volna tenni. Miért nem lépnek….? Mert nem nekik szabad, vagy mert nem mernek, vagy mert ők is könyékig benne vannak, vagy mert -még- ők is félnek a regnáló hatalomtól…?
  Az utóbbi napok tv-s riportjaiban felismerhető volt a HM parkolója, ahol megszámlálhatatlan szolgálati autó parkol.
  Jogszabály rögzíti az állami vezetők járandóságait, amiben a munkaköri megnevezés alapján a lakástól a mobiltelefonig majd minden szabályozva van.
  Így pl. az államtitkári szint alatt már „törvényszegésnek” minősül a szolgálati lakás magánosítása, a sofőrös szolgálati autó stb.
  A HM-ben –és a gengszter szervezetnek titulált társaságainál- titkárságvezetőnek, főosztályvezetőnek, igazgatónak és még ki tudja kinek még….saját sofőrje van, pl. a vkf-nek több autója és ráadásul még segítője (legénye) is van közpénzen….de így volt ez régen is, csak akkor tiszti szolga volt a nevük és nem lettek magas rangú katonák…
  A NATO tagságra igennel szavazó magyar polgárok bizalmát élvezve és azzal visszaélve folyt a pénz mint a pelyva.
  A DHL-s rektorunk előzetesítése napján Szenes nyá.generális –hogy a polgárság érezze a mundér becsületét- az egy club-ba tartozás minden írott és íratlan szabályát sutba vetve a sajtóban nyilatkozott, miszerint: „…Szenes Zoltán, nyugállományú vezérezredes, a Magyar Honvédség exparancsnoka annyit fűzött a történethez, hogy sajnálatos lépés volt a szakmailag egyébként jól felkészült Szabó Jánost az egyetem vezetői székébe ültetni, hiszen már a szociológiai kutatócsoport vezetésére is alkalmatlan volt. Nem véletlen, hogy Nagy Kálmán ezredes lett az intézmény kancellárja, vagyis Szabó jobbkeze. Szenes szerint bármilyen kicsi vagy nagy ez a gazdasági bűncselekmény, hatalmas kárt tett a Nemzetvédelmi Egyetem jóhírének.” Hát ez valószínűleg igaz lehet, hiszen Szenes tbk. Annó még a NATO-ban is újítani tudott. Miért és hogyan?
  A NATO-ban Szenes tbk. vezette be, hogy a kat.képv-nek sofőrje van… Szalonnás István volt az első aki (megj. még a tbk rangú kat.attasénak sincs sofőrje….) tiszthelyettesként mintegy négy esztendőt tölthetett el –az ismerd meg a külvilágot mozgalomban- külszolgálatban a családjával együtt. Induláskor Brüsszelben, majd amikor a gazdáját az akkori vkf kezdeményezésére melegebb éghajlatra „Nápolyba küldték”, akkor oda is együtt költöztek, persze a HM által vásárolt a „méltóság”-nak megfelelő méretű járművel…. Később a Tömböl tábornok tiszti különítményének ellátói közé tartozott.
  Durva számvetéssel a HM által Szenes dr-nak nyújtott segítség az adófizetőknek –üzemanyag, fizetés (Ft+valuta), család-támogatás, lakás bérlet, szabadság, min. havi 1-1,5 Mft-jába került (szorozd meg kb 50 hónappal, és gondolkodj el….)
  Csak egy rosszindulatú megj. A Szenes gyerekek nagyon jó testvérek, hiszen a vkf rangra emelt Zoltán az ugyancsak tbk. Józsefet a HM EI Rt oszlopos tagjává avanzsáltatta….
  Nem biztos, hogy a legjobb választás, ha egy házaspár egy cégnél dolgozik. Mondjuk pl. összeférhetetlenség határát is súrolná, pl. ha a férj egy buszvezető és a feleség ugyanannál a társaságnál a járatellenőr lenne.
  Kis kerülő: A régi rendszerben a távoli helyőrségekben ahol a katona-feleség sok km-en belül nem talált munkát egyáltalán ott érthető és elfogadható volt a laktanyán belüli alkalmazás szüksége, adminisztrátor, ellátó, egészségügyi stb.
  Tolerálható amennyiben a katona civil párja az alakulatnál dolgozik, ellenben már megélhetési bűnözés szerény fokaként értelmezhető, és nem csak erkölcstelen, ha Őt még a maglévő kedvezmények érdekében még „hivatásos szolgálati állományba” is veszik.
  HM honlapon olvasható adatokból pl. tudható (csak a jelenleg a rendszerben lévőkre…) hogy Lakatos tbk. Párja nemrég disszabjával ezredesként vonult nyugdíjba, de Bali államtitkár neje is hivatásosként dolgozik a HM-ben… Persze nem csak Ők vannak így, hiszen pl. a Tömböl úr (rosszindulatú megj.) a párján keresztül – aki a hm személyügyén hivatásos katonaként őrnagyi rangban „tájékoztatóként” dolgozik- tájékoztatást kap (rálát) a pályatársak előmeneteléről…..
  Balgaság lenne azt hinni, hogy az Úniós pénzből is jót kanyarító vállalkozó tbk-nk cselekménye elszigetelt és fel nem ismerhető dolog lenne. Csak tessék végigolvasni a HM-s vállalkozások honlapjait, a tulajdonos jogával élve magas-rangú katonákat ültetett – igen tisztességes térítés mellett- a különböző bizottságokba. Kérdés hol voltak (vannak) ezek a jól felkészült és becsületes emberek, amikor a lebukottak a disznóságaikat megcsinálták….
  A köz, mi a polgárok – hiszen az Ő a mi adópénzeinkkel pénzükkel sáfárkodtak- joggal hiteles tájékoztatást vár a sikasztó ellátók, a hm-es járműveket saját zsebre értékesítők, a kiszervezett oktatások, a hm-es vezetők gyermekeinek ingyenes pilóta képzéséről, a kenőpénzt elfogadó és hm pénzen luxust élvező katonák, tbk-lakások értékesítése … ügyében.
  Valószínűleg jogos a tájékoztatás igénye, de nagyon ne bízzunk ebben, de különösen ne a rendtételben, hiszen láthatjuk, hogy az érvényes magasabb –a hon polgáraira egyformán kötelező rendű jogszabályokat a HM saját körben módosíthatja.
  Hullámokban, de az utóbbi néhány hétben különös lendülettel az átláthatóság –üvegzseb- szellemében látszat-problémák sokaságát zúdítják a hallgatókra, na tessék „mi v. ők ezt v. azt felfedték, megindult az eljárás, felfüggesztettük, menesztettük, átszerveztük, stb. , majd titkosítják az egészet.
  Belső –a szintnek megfelelő mértékben- (díszebéd, díszmenet, díszparancs) körökben pedig hivatalosan tájékoztatást adnak, pl. ekként:. Az xy (civil) biztonsági szolgálat vezetőjét-, a fekete mezőgazdasági fólia nem elég gyors kifeszítése, valamint a nyílászárók nem megfelelő zárása-, minek következtében ez a sajnálatos – a honvéd sereg presztizsét, az elmúlt időszakban elért sikerek megítélését károsan érintő kiszivárogtatás bekövetkezhetett- figyelmeztetésben részesítettük (nem túl keményen mert már jattolt és beszélhet …). Aztán szűk körben: Z elvtárs ejnye ejnye, hu. elvtárs intézd P. átminősítését, S. elvtárs szólj oda …. légy szíves Á-nak, hogy …. és, hogy saját hatáskörben mindent rendeztünk. Ámen.
  Kérdezhetnők, napjaink közéletében – a BKV, a MÁV, a MALÉV, a Fő-és számos más polgármesteri hivatal, a HM és más szervezetnél ahol majd az átadás átvétel során borul a bili, és lesz kellemetlen az illat, hogy még mennyi a sikkasztási, hűtlenkezelési és a jó ég tudja milyen kitudódott v. még a mélyben szunnyadó gazemberség létezik és kerül a felszínre..
  A polgárok közéletünkbe vetett hite lassan-lassan elillan. De akkor hogyan tovább…
  Na majd laci bá megmondja…

 3. Szép dolgokat írnak az urak itt csak sajnos változás nem lessz itt sosem, mivel a HM-ban szinte mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti. Nemrég hallottam hogy létrehoztak egy egészségügyi szervezetet amit viccesen csak Kiválósági Központnak hívnak. Annyira kiválóak hogy tavaly szeptemberben és ez év januárjában is több millió forintért építettek csapatot. Jó látni hogy ugyan lukas a gatya a hadseregben de egyeseknek van arra pénze hogy kajaktúrát és paintballt játszanak, vagy lerészegedjenek. Természetesen közpénzből! Ez pedig felháborító. Ez a cég a HM kabinetfőnök közvetlen irányítása alatt van és a szervezet vezetőjét a rossz hírek szerint még tábornoknak is elő akarják léptetni. a miniszterünk meg sikertörténetként emlegeti őket. De ugyanilyen esetek történnek más HM alakulatoknál is sajna.

 4. Óvakodj az Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központtól (MH KIAK)!
  Óvakodj a (gonosz) törpétől!
  Egyik ismerősömmel történt meg az esett, okuljatok belőle emberek!
  Az ismerősöm a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (HM KPÜ) állományában dolgozott, személyügyi főelőadóként. 2009 tavaszán az MH KIAK Központi Személyügyi Nyilvántartó Osztály osztályvezető-helyettese Varga Lívia őrnagy megkereste, hogy nem szeretne-e átmenni hozzájuk a humán HelpDesk üres tiszti helyére. Ismerősöm a megkeresésre igent mondott (bár ne tette volna). Hívták és nem ő jelentkezett, ez fontos momentum. Már az elején tisztázták, hogy az ismerősöm soha nem dolgozott még ilyen munkakörben és részletes önéletrajzot adott át, de szóban megígérték neki hogy ez nem gond, megtanítják neki, – csak az a fontos, hogy olyan ember kerüljön hozzájuk, akit ők választanak. A jóisten malmai lassan a HM-ben még lassabban őrölnek így közben 2010 lett, mire megjött a parancs. Már az első hét után azonban valami megváltozott. Úgy tűnt, hogy Varga Lívia őrnagy már egyáltalán nem akar az ismerősömmel együtt dolgozni. Kifogásolta, a kapott rendfokozatot, kritizálta az MH AVI vizsgálat eredményét és megjegyezte, hogy próbaidő alatt bármikor megszűnhet a jogviszony, akár azért is mert valakinek barna a szeme kék helyett. Közölte, hogy nagyon sok idő eltelt mire megjött a parancs és ez idő alatt természetesen megtalálták a megfelelő embert erre a beosztásra.
  Ímmel-ámmal vette kezdetét ismerősöm betanítása, de valami nem volt kerek már az elejétől látszott. Mellesleg a bizalmas adatok kezelése is érdekes volt, hiszen Varga Lívia őrnagy azt mondta ezt a kolléganő gyereke is megtanulta. (Ezt furcsa, hogy mit keres a HM KGIR HRMS bizalmas adatokat tartalmazó rendszerében arra illetéktelen személy, ráadásul egy kisgyerek.)
  Ismerősöm betanítása igazán 3 hétig tartott ezt követően felgyorsultak az események. Egyre inkább látszott, hogy ismerősömet mondvacsinált indokokkal ki akarják rúgni.
  A 2010. április 20-án aztán meg is történt a személyi beszélgetés és mint próbaidőst eltanácsolták mehet isten hírével keressen magának beosztást június 15-ig. Közben azért történt egy s más az országban is kormányváltás, miegymás így persze senki nem adott az ismerősömnek befogadó nyilatkozatot.
  Varga Lívia őrnagy elcsábította az ismerősömet a HM KPÜ-ről majd kirúgta. Gyakorlatilag becsapták. Szerette a HM KPÜ-t most meg nincs munkája.
  Igazi tiszthez méltó egyenes tett. Gratulálok érte. Sok ilyen tisztet a seregnek! Nem csak a feje büdös a hadseregnek, hanem az alja is gennyes. (Tisztelet a kivételnek!)
  A személyi beszélgetésen tudta meg ismerősöm, hogy Varga Lívia őrnagy készített róla egy feljegyzést, amelyben komplett idiótának állította be, mint aki még a word-höz sem ért. (A PTE-n végzett, nyelvvizsgája is van és nem pénzért vette a diplomáját.) Mellesleg az ismerősöm korábban tíz évig dolgozott közalkalmazottként.
  Legyen ez tanulság mindannyiunk számára, akik még élnek a Hold másik oldalán!
  Testvéreim, óvakodjatok a hamis prófétáktól, az MH KIAK-tól és Varga Líviától!
  ÁMEN

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük