KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A hatalomnak nem a Gárdával, hanem az elszámoltatással kell foglalkoznia

Reiner Péter nyílt levele Vona Gábornak

Tisztelt Elnök úr, kedves Gábor!

Tudom, hogy nincs szükséged munícióra, mert eddigi tevékenységed bizonyítja a Magyar Gárdához, igazi alapítókénti hűséged. Mégis engedd meg, hogy nyilvánosan ismét fejet hajtsak a hazai politikai gyakorlatban szinte ismeretlen kiállásod és következetességed előtt! Én, mint a Gárdához 2007 augusztusában az első 56 eskütételekor azonnal csatlakozott pártolója és a Gárda ellen indított politikai koncepciós per miatti felháborodásomban a per bíróság általi egyedül megengedett beavatkozója a Gárda pernyertessége érdekében, értem és feltétlenül támogatom a Gárda érdekében eddig megtett politikai lépéseid.


Nagyon fontos a magyar és a világ közvéleményének megtudnia a „hivatalos közmegegyezéssel„ szemben a tudatosan elhallgatott valóságot. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a most már a választók megkerülhetetlen részének akaratából az ország gyűlésének szerves részévé vált Jobbik és a mögötte álló egységes választói akarat kiegészítve a minden eddigi felmérés szerint szándékosan eltakart politikai súlyát messze megalapozottan meghaladó bűntelen Magyar Gárda milyen valódi szerepet játszik politikai közéletünkben.

Ezt érzi az a kétharmados felhatalmazással a törvényhozásba bekerült politikai szabadelvű párt is, amelynek jól jött az általa megörökölt politikai látszatellenfelei által az utóbbi három évben tetten érhetően meghozott, a jogot és az igazságosságot lábbal tipró Magyar Gárdával kapcsolatos döntései, aminek végrehajtását az általa kézivezérelt rendőrségére, ügyészségére és bíróságára bízta.

Ezért megtapasztalhattuk, hogyan él vissza felhatalmazásával az új hatalom, amikor miniszterelnöke és belügyére tudatos politikai döntésével, a bolsevik gyakorlatot folytatva fellép a korábbi elődjével nem azonos, de továbbra is páratlanul népszerű Magyar Nemzeti Gárdával szemben.

Ezt a fellépést mélyen elítéljük, mi a Gárda széleskörű pártoló tagsága, a Gárdával bizonyítottan szimpatizáló közvélemény, melynek egy jelentős része nemcsak a Jobbikra, hanem bizonyítottan a kormánykoalícióra szavazókból kerül ki. A Gárda jelene és jövője megalapozott és szükségessége pedig politikailag is ezerszeresen alátámasztott, ezt nem szükséges bizonygatni. Politikai tévedésnek és bűnnek tartom a továbbra is ellene történő fellépés bármilyen formáját, ami méltatlanul idő előtti bukását okozhatja a gyurcsányi hatalom megbuktatása után az ország irányítására jelentkező új politikai hatalomnak.

A miniszterelnök alapvetően hibás  politikai víziója, amely az állam kizárólagos erőszak monopóliumára hivatkozva vette át a bolsevikoktól a Gárda üldözését, egyrészt nyilvánvaló megfelelési kényszeréből adódik, másrészt tanácsadóira vet egyértelműen rossz fényt. Nem lehet eléggé hangsúlyozni,hogy a trianoni utódállamokban létrejöttek és egyre növekvő módon működnek azon nemzeti civil gárdák az ott működő államhatalmak által nyíltan vagy burkoltan támogatva, melyeket bizonyítottan az ott és jelenlegi határaink között élő magyarság ellen hoztak létre.

Ugyancsak nem lehet a Gárda elleni jelenlegi hatalmi fellépés ellenében eléggé hangsúlyozni annak a hazánk integritására valódi végveszélyként leselkedő többnyire felfegyverzett idegen kézben /leginkább izraeli!/ lévő őrző-védő ármádiák fedett és valódi tevékenységét, melyek sokszor állami működés helyett és nevében lépnek fel nem tudni kiknek a megbízásából, kiknek a felhatalmazásával. Okvetlenül és azonnal meg kell kezdeni ezek jelenlegi és múltbeli tevékenysége felülvizsgálatát és elszámoltatását!

Két dolgot tehet a jelenlegi politikai hatalom:

Politikailag olyan törvényi feltételeket teremt kétharmados többsége birtokában, mellyel folyamatosan tűri a feltartozhatatlanul fejlődő és folyamatosan újraintegráló Gárdát, vagy törvényeivel beintegrálja a leendő nemzeti alapintézményei közé. Nem lehet tekintettel a hatalom a nemzeti érdekek folyamatos képviselete ellenében semmilyen háttérhatalmi vélt vagy valós elvárásokra, mert választóik most már nagyon figyelnek. Szoros összefüggésben van a jogosan elsőszámú választói elvárás, a bűnelkövetők folyamatos következetes felelősségre vonása és a Gárda elleni politikai fellépés figyelemelterelő, eleve sikertelenségre ítéltetett tevékenysége.

A Jobbik további politikai mozgása, ellenzéki mivolta ellenére szorosan következik a fenti tényekből. Helyesen tette, hogy kiállt az általa minden szempontból indokoltan létrehozott Gárda mellett, melynek időszerűsége még fokozottabban indokolt jelenleg, mint korábban létrehozásakor volt. A jelenlegi hatalom új belügyére által irányított rendőrség helyzeténél és beidegződött neveltetéséből adódó tehetetlensége okán bizonyítottan képtelen megfékezni a majd mindenkit érintő országunk lakóit folyamatosan sújtó bűncselekmény hullámot. Ezt sajnos látják a választók is minden ezt eltakarni igyekvő kommunikációs trükk ellenében. A Gárda sokezres önzetlenül nemzetét szerető tagsága segítsége nélkül  nem sikerülhet a bűncselekmények megakasztása,ezt talán márt ők is tudják,érzékelik.

Nem lehet a politika tárgya és eszköze az irigység, mellyel minden eddigi politikai hatalom sikertelenül kísérelte meg bizonyíthatóan létrehozni a maga gárdáját. Tehát törekednie kell a Jobbiknak folyamatosan ellenzéki pártként olyan törvényjavaslatok benyújtására, melyek egyrészt megalapozottan, jogilag fogalmazzák meg a Gárda jelenlegi és jövőbeni jogi státuszát, másrészt jogilag alátámasztottan mutatják meg a jelenlegi hatalom Gárda elleni fellépésének tarthatatlanságát. Egyidejűleg folytatni, kell a kormánypártok szembesítését korábbi ígéreteikkel, a bűnözők felelősségre vonásának végigvitelével.

Kemény harc ez, és aki ebben nem képes helyt állni,annak bizony félre kell állni magától vagy erre kényszerítve.

Én magam, aki sértettként vádlom a gyurcsányi bolsevizmust az 56-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóján és azt megelőzően és az azóta történtekért, következetesen és konokul végigviszem a Gárda és a Jobbik feltétlen támogatójaként és civilként a politikai és gazdasági bűnök elkövetőinek utolérését  és bíróság elé állítását és bűnösségük bebizonyosodása esetén teljes vagyonuk elkobzását.

Ha másként ez nem lehetséges, civil szervezetet alapítok érintett társaimmal a politikai és gazdasági bűnelkövetők elkapására és bíróság elé állítására, pont úgy, mint a valamikori Wiesenthal Bizottság, de nálam a célkeresztben a bolsevizmus képviselői állnak.

A Jobbik egyik továbbra is elidegeníthetetlen kötelessége az Országgyűlés ellenzéki pártjaként, hogy választói akaratából ennek rá háruló törvényi és politikai feltételeit megteremtse és ebben maga mögött tudhatja  én és  társaim feltétlen támogatását.

Adjon az Isten Szebb Jövőt Drága Magyar Hazánknak, Nemzetünknek!

Reiner Péter, a Magyar Nemzeti Gárda pártoló tagja

Bp. 2010. július 20.

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

3 thoughts on “A hatalomnak nem a Gárdával, hanem az elszámoltatással kell foglalkoznia

 1. Tisztelt Reiner úr,a baj az miszerint az elszámoltatást magukon is el kellene végezni.Ezért inkább jön a Pathó Pál módszer.
  Csak a felszínt fogják”kapargatni”semmi több,a médiájuk úgyis eladja majd a népnek.
  Viszont a szövetségesei kívánságára a Magyar Nemzeti Gárdát mindenben akadályozni fogják,és talán enyhén is fogalmaztam ez ügyben.
  Szebb jövőt!

 2. Bizony így lehet halogatni a valós problémát. Sajnos nem hiszem el, hogy lesz igazi elszámoltatás.
  Éljen a GÁRDA!
  Szebb jövőt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük