A felhívás érvényes és sürgető: Geri alezredes nyílt levele a Rendőrökhöz!

Tisztelt Főkapitány Úr,

Egykori Kollégák, Tanítványok, Rendőrök!

Az állampolgárok mellett a rendőröknek is fontos, hogy ismerjék a magyar alkotmányos rendet, megértsék a politikusok alkotmánysértését, alkotmányellenes puccsát, és hazaárulásuk következtében előállt Alkotmányos Válságot, a kettős állam helyzetét. Azt a helyzetet, amiben az ország van, és ami miatt a rendőrök is kiszolgáltatottak, megalázhatók, zsarolhatók és kényszeríthetők. A helyzet pontos megértése és a megoldást adó jogszabályok ismerete a diktatúrát elszenvedő nép és az esetlegesen bűncselekmény elkövetésére kényszerített rendőrök számára egyaránt megmutatja a kivezető utat. Ezt egykori kiképzőként, volt tanárként kötelességem leírni a magyar nép és a rendőrök segítése érdekében.

Hirdetés
A magyar rendőrök a magyar nép védelmére és szolgálatára esküsznek fel!
A magyar rendőrök a magyar nép védelmére és szolgálatára esküsznek fel!

A rendőrség és a rendőr az ÁLLAM szolgája. Feladatait és jogait az állam alkotmánya és a rá vonatkozó törvények határozzák meg. A rendőrnek mindig pontosan TUDNI KELL, hogy mely állam alkotmánya és törvényei azok, amelyeket be kell tartson, amelyek alapján JOGSZERŰ eljárást folytathat vagy kell folytasson. A rendőr akkor lesz „népének szolgája és védelmezője”, ha az államot a területen élő (szerk.: őshonos) nép, a magyar nép hozza létre. Jelenleg NEM EZ a HELYZET!

Magyarország 2011 óta Alkotmányos Válságot él meg, mert területén jelenleg 2 (kettő) állam és annak jogrendszere EGYSZERRE létezik. És a rendőrre MINDKÉT ÁLLAM JOGRENDJE VONATKOZIK! Létezik egy érvényes, az állam minden szükséges kellékével rendelkező állam. Ez a magyar nép ezer évnél régebbi alkotmányos rendje és ideiglenes alkotmánya alapján az ezer éves Magyar Állam (ideiglenes nevén Magyar Köztársaság). Azért létezik még, mert a magyar állam országgyűlési képviselőinek 1989 óta NINCS JOGA a magyar alkotmányos rendet meghatározó ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni, és NINCS JOGA ezzel az ezer éves magyar államot megszüntetni. Ezért az ezer éves magyar állam JOGILAG ma is létezik, jogrendje ÉRVÉNYES és megsértőivel szemben ALKALMAZHATÓ. És ezt a jogrendet alkalmazni is fogja a magyar nép, amikor az általa újjáépített jogfolytonos magyar állam újra működik.

És létezik a magyar állam MELLETT egy másik „állam”, a politikai „elit” által, a magyar állam joga szerint közjogilag ÉRVÉNYTELEN Alaptörvénnyel létrehozott és működtetett, terület és legfőbb államhatalmi szervezet nélküli Magyarország nevű DIKTATÚRA, mely NEM a MAGYAR ÁLLAM!!! Ez az állam a hazaáruló országgyűlési képviselők segítségével 2012. január 1-től elfoglalta a magyar államot, és azóta ÚGY TESZ, mintha ő volna a magyar állam. A képviselők esküszegése, alkotmánysértése és hazaárulása abban nyilvánult meg, hogy megalkottak egy alkotmányellenes (jogilag érvénytelen) Alaptörvényt. Majd a Magyarország nevű állam létrehozásával KÍSÉRLETET TETTEK az ALKOTMÁNYOS REND MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, ezzel az évezredes magyar állam megszüntetésére. Miközben a MAGYAR ÁLLAM JOGA (az ideiglenes alkotmány) NEM TESZI LEHETŐVÉ a képviselőnek olyan ÚJ ALKOTMÁNY megalkotását, amivel hatályon kívül helyezhetnék az ideiglenes alkotmányt. (Mert azt csak a nép teheti meg.) A képviselők ezzel – és az alaptörvényben a magyarországi nép önrendelkezési jogának elvételével – mégis MEGTETTÉK.

Ebben az alkotmányellenes helyzetben a rendőr is kiszolgáltatottá vált. A diktatúra a Rendőrség szervezete fölött is megszerezte az uralmat, és rá kényszerítette az érvénytelen alaptörvény szerinti állam jogrendjét, joga szerinti működést.

A RENDŐRSÉG MA NEM a MAGYAR NÉP, nem a Magyar Állam rendőrsége, és nem a nép hatalmának, államának fenntartása érdekében működik. Hanem egy magyar államot megszálló, a hazaáruló politikai „elit” által irányított, a magyarországi nép felett diktatúrát gyakorló IDEGEN ÁLLAM erőszak szervezete, az egyes rendőr meg a DIKTATÚRA ZSOLDOSA, aki így semmi tiszteletre nem számíthat a magyar néptől. Mert a rendőr jelenleg a nép feletti diktatúra egyik fenntartója és kiszolgálója.

Tehát a hazaáruló politikai „elit” a Magyarország nevű diktatúra létrehozásával befejezett kísérletet tett az ALKOTMÁNYOS REND megváltoztatására. Ez eddig a legsúlyosabb alkotmánysértés, de még NEM BŰNCSELEKMÉNY. Ez a cselekmény két feltétel együttes teljesülése esetén válik bűncselekménnyé: 1. Ha a magyar nép (vagy annak egy része) – az ezer éves alkotmányos rendje alapján, egy jogszerű Alkotmányos Ellenállás keretén belül – úgy DÖNT, hogy BÉKÉS módon VISSZAÁLLÍTJA az évezredes magyar alkotmányos rendet, és a jog eszközével FELSZÁMOLJA a politikai „elit” alkotmányellenes államát. 2. A diktatúra a befejezett kísérlete, a jogellenesen megváltoztatott alkotmányos rend védelme, annak véglegessé tétele érdekében a rendőrség segítségével (erőszakot alkalmazva vagy azzal fenyegetve) lép fel Magyarország alkotmányos rendjének HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT fellépő tüntetők ellen. Mert AKKOR a rendőrség fellépése BŰNCSELEKMÉNY LESZ, „Alkotmányos rend ERŐSZAKOS megváltoztatása”. Mert onnan kezdve a diktatúra (az alkotmányos rend jogellenes megváltoztatása) ERŐSZAKKAL történik. Mert a tüntetőt NEM LEHET azzal vádolni, hogy tettével a diktatúra alkotmányos rendjét akarta felszámolni. Egyrészt a Magyarország nevű államnak nincs alkotmánya (csak alaptörvénye), tehát alkotmányos rendje sincs (csak alaptörvényi rendje). Másrészt a tüntetők nem akarják megváltoztatni a Magyarország nevű állam „alkotmányos” rendjét. Ők a magyar állam alkotmányos rendjét akarják HELYREÁLLÍTANI. BÉKÉSEN, az alaptörvény hatályon kívül helyezésével, és a Magyarország nevű állam felszámolásával. Tehát a tüntetők cselekménye NEM MERÍTI KI a törvényi tényállást, a rendőrök ALKALMAZÁSA viszont IGEN! Egy alkotmánysértés az súlyos, elítélendő cselekedet és politikai következménye kell legyen, de a rendőrség fellépéséig NEM BŰNCSELEKMÉNY. Bűncselekménnyé a rendőri fellépés teszi!

Ezzel, a politikai „elit” által ALKOTMÁNYELLENESEN létrehozott diktatúrával, a Magyarország nevű, de NEM MAGYAR állammal szemben a magyar népnek évezredes ALKOTMÁNYOS JOGA a büntetlen ellenállás, és a HATÁLYOS ideiglenes alkotmány alapján ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉGE a jogszerű fellépés az alkotmányos rendjének megvédése, az ezer éves magyar állam alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében! Tehát amikor a nép nem a kormány ellen tűntet, hanem Magyarország ALKOTMÁNYOS RENDJÉNEK helyreállítását követeli, akkor a nép az alkotmányos KÖTELEZETTSÉGÉT teljesíti, ezért a jog a népet védi, és aki fellép ellene a diktatúra védelmében, az a legsúlyosabb bűncselekményt követi el! Mert a nemzetközi jog 1967, az ideiglenes alkotmány 1989 óta a NÉPET védi!

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 2.§ (2) bekezdése 25 éve (!) ’89. október 23 óta kimondja: „MINDEN HATALOM A NÉPÉ”. És az alkotmány nem csak a néphatalom elvét mondja ki, és nem csak a nép hatalmának megvédéséhez ad jogot a népnek, hanem a megvédésének kötelezettségét is kimondja. (ugyanott (3) bekezdés: „Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom … kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben … mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.” ) Márpedig a Magyarország nevű állam Országgyűlése KIZÁRÓLAGOS HATALMAT gyakorol, már az érvénytelen állama létrehozásával is, amivel megfosztotta a népet az önrendelkezés, a beleszólás jogától. Ezt erősíti meg az Alaptörvény módosítása felett önmaguknak adott (!) KIZÁRÓLAGOS hatalmuk. „Alaptörvény 1. cikk (2) Az Országgyűlés

 1. a) megalkotja és módosítja Magyarország Alaptörvényét; illetve 8. cikk (3) Nem lehet országos népszavazást tartani
 2. a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről…”

Tehát a magyar állam joga egyértelműen KÖTELEZI a magyar népet a kizárólagos hatalmat megvalósító politikai elit és annak diktatúrája elleni fellépésre. Márpedig ami alkotmányos kötelezettség, az nem büntethető!

Összegezve: A magyar alkotmányos rend MÉG NINCS megváltoztatva, csak súlyos KÍSÉRLET történt erre a politikai „elit” részéről. Ha a magyar nép (vagy annak akár egy tagja is) a magyar alkotmányra hivatkozó Alkotmányos Ellenállás keretén BELÜL, Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítását követeli, a Magyarország nevű diktatúra (és annak egyetlen erőszak szerve, egyetlen „zsoldosa” se) NEM NYÚLHAT HOZZÁ!!! Mert ha megteszik, azzal nem csak a magyar állam, hanem még a diktatúra jogrendje szerint is BŰNCSELEKMÉNYT KÖVETNEK EL. Nem csak az egyes rendőr követi el, hanem annak minden felettese a főkapitányig bezárólag. A rendőrség felhasználása (fellépése) miatt pedig a teljes politikai elit elköveti ezt a bűncselekményt, a miniszterelnökig bezárólag. Mert a diktatúrájuk onnan kezdve ERŐSZAKRA épül, és az már életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető.

„Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása

 1. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.”

A fentiekre tekintettel a magyar nép feletti alkotmányellenes diktatúra BÉKÉS felszámolásában a rendőrség (és minden egyes rendőr) KULCSSZEREPET tölt be. Mert a magyar nép ezt a diktatúrát mindenképp fel fogja számolni, és az egyes rendőr és a rendőrség hozzáállásán múlik, hogy ezt a rendőrök segítségével BÉKÉSEN teszi meg, vagy az alkotmánysértő politikai „elit” ellen indított 4. magyar szabadságharcával. A rendőr és a rendőrség jogszerű magatartásával ezt a szabadságharcot, a szabadság fegyverrel, véráldozattal és gazdasági pusztítással járó kivívását lehet megelőzni, és a folyamatot BÉKÉS RENDSZERVÁLTÁS keretén belül tartani. Ahol a rendőrség jogszerű és BÉKÉS fellépése a garancia a diktatúra felszámolására, a magyar állam alkotmányos rendjének helyreállítására.

Tájékoztató a rendőrség és annak személyi állománya részére:

Mi a rendőrség és a rendőr feladata egy Alkotmányos Válság idején?

Amit a rendőrnek TUDNI KELL: – A Magyarország nevű állam NEM a MAGYAR ÁLLAM, nem a magyar nép állama. Hanem egy külső, megszálló állam diktatúrája a magyar nép felett, aminek megszüntetése a magyar nép alkotmányos JOGA és KÖTELESSÉGE. – Az alkotmányos rend helyreállítása után a magyar nép államának szüksége lesz az átmenet BÉKÉS végrehajtását lehetővé tevő minden egyes rendőrre, és a nép el fog járni minden bűncselekményt elkövető rendőrrel szemben. – Az Alkotmányos Ellenállásban részt vevő személyek a magyar állam HATÁLYOS JOGA szerint, Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében lépnek fel, a Magyarország nevű érvénytelen államot békésen és jogszerűen MEGSZÜNTETNI akarják, és nem annak alaptörvényi rendjét akarják megváltoztatni – Az Alkotmányos Ellenállás nyilvános meghirdetése 2013.11.22-én megtörtént, ezért lehetőség van az Alkotmányos Ellenállás jogi védelme alatt a diktatúra ellen fellépni. És a két legfontosabb tudnivaló: – Aki az Alkotmányos Ellenállás keretében fellépő személyek ellen erőszakot alkalmaz, az életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtható bűncselekményt követ el. – A rendőrségi törvény 12.§ (1) bekezdése alapján a rendőrnek „Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el.”

Amit a rendőrnek TENNI KELL:

– Értelmeznie kell, majd tevékenysége során figyelembe kell vegye a fent leírtakat.

– A rendőrség a nép és a diktatúra politikai harcában nem léphet fel erőszakosan a diktatúra védelmében, a nép ellen, mert azzal a legsúlyosabb bűncselekményt követi el. A rendőrség feladata a diktatúra BÉKÉS felszámolásának, a magyar alkotmányos rend helyreállításának biztosítása.

– A rendőrnek saját törvénye előírásának megfelelően meg kell tagadnia a bűncselekmény elkövetésére adott utasítást, nem léphet fel erőszakkal az Alkotmányos Ellenállás keretében fellépő magyar állampolgárok ellen.

És mielőtt a diktatúra hazugságokkal támadásba lendülne: Ez a levél és a végén levő tudnivalók a rendőrség és a rendőrök TÁJÉKOZTATÁSÁRA, a diktatúra jogi helyzetének bemutatására szolgál. Abban segíti a rendőrt és a rendőrség vezetőit, hogy JÓ DÖNTÉST hozzanak. Nem minősül utasításnak, felhívásnak, bujtogatásnak, kényszerítésnek vagy zsarolásnak. Csak egy nyugdíjas rendőr tudásának és tapasztalatának, helyzetéből adódó új ismereteinek átadása volt kollégái részére. Azért, hogy miközben segít a magyar népnek az önrendelkezése visszaszerzésében, megóvja volt kollégái életét, megszüntesse kiszolgáltatottságukat, értelmet adjon hivatásuknak és megmutassa, hogy milyen szerepet tölthetnek be a magyar nép szabadságának kivívásában.

56-ban se a tiszteknek, se AVH-s sorkatonáknak nem volt lehetősége megtagadni a bűncselekményre utasító parancsot. Csak az azonnali vagy a későbbi felelősségre vonás közül választhattak. Ma a nemzetközi jog is a nép mellett áll, és a rendőr is megtagadhatja a bűncselekményre adott utasítást. Ma a rendőrnek van választási lehetősége.

Választhatja a népet, választhatja a BÉKÉT!

Geri Tibor ny. alezredes

Budapest. 2014. október 19.

Rendőr Eskü
Rendőr Eskühöz légy hü! Védd és szolgáld a népet és ne a kizsákmányolóit!!

Facebook hozzászólások


9 thoughts on “A felhívás érvényes és sürgető: Geri alezredes nyílt levele a Rendőrökhöz!

 1. Örülök annak hogy,ezt a felhívást most olvashattam ! Kérek elnézést Gerri Tibortól,hogy tájékozatlanságom miatt. a születésnapi köszöntőm után erre kértem: Tájékoztassa az állományt a valós jogi helyzetről !
  Ezek után én kérek tájékoztatást az alkotmányos ellenállás időpontjáról ! Vállalok szórólap szétosztást is ! Üdvözletem.

 2. Most viszont a legidőszerűbb, hogy a rendőrséget ne terheljék tovább, és ne fizettessék velük vissza azt a kevés pénzt is, amikért kőkeményen megdolgoztak a határon. Ez nem kölcsön volt, amit kamatostól lehet visszakérni! Ha rosszul számoltak(?) pótolják más forrásból. Naponta láttam a rendőröket, rendőrnőket, milyen állapotban jöttek haza (fővárosba) hajnalban, s este vissza. Az egyik fiatalember például halkan mondta, hogy aznap egy kiflibe bújtatott virslit evett egész nap 200 forintért. A másik az érzékelő lámpa alatt billegtette magát egy vasvázas széken, bal majd a jobb kezével felváltva simítva a fejét, hogy ne aludjon el, illetve ne essen le a székről a kimerültségtől. Azt is láttam, hogy a migráns özönnel mit kínlódtak. A rendőrség udvara tele volt velük, az autóközlekedés is nehézkessé vált, mert az útba feküdtek az elfáradt “menekültek”. Teljes kiszolgálásban részesültek, a lányok még bébiételt is vittek a kisgyerekeseknek.
  Voltam a határvidéken, láttam mit műveltek a nem hívottak. A magyar rendőrség a horvátokhoz képest például a legnormálisabban viselkedett e nehéz, s idáig egyedülálló feladat megoldásában, hiszen szomszédaink verték, mint a répát a migránsokat, akik zokszó nélkül özönlöttek – akkor még – hazánkba. Itt viszont (milyen érdekes!) nekiláttak balhézni, s a rendőreinket bántalmazni. Igen csak nagy önfegyelemre lehetett szükségük!!!
  Tehát, akinek módjában áll, ezt a szerencsétlen helyzetet próbálja elsimítani, aztán pénzbeli jutalommal, kitüntetéssel helyrehozni. Nem ártana a védőfelszerelésük, a fegyvereik, beleértve a tokot is, sisakot stb. olyanra cserélni ami a mai viszonyoknak megfelel, védi őket, hogy védeni tudjanak bennünket.

   1. Ez a huppa.hu cikk is egy merő kitaláció szagú cikk. Miért nincs ott a pontos cím, ha a cikkíró ismeri ezt a Jakab családot, akiknek a nevét ki is írja. Így senki sem tudja ellenőrözni a történet valódiságát.

   2. T. Kiss László! Mivel hoztam zavarba? A TEK teljesen különálló egység, viszonylag jó felszereléssel, fizetéssel, alapos és speciális kiképzéssel. Azt nem tudom, hogy az utóbbi időben történt esetek miért és hogyan történtek részükről, vagy csak lejártó kampány része, irígykedés stb. Amit én irtam le, azt nap mint nap látom, mivel a legzajosabb szomszédom az egyik kerületi rendőrség. Emiatt mérgelődöm is eleget, de az más, hogy elismerem a rendeseket, s megmondom a magamét a többiekről. Kérdés? Üdv.

 3. Kedves transyadmin!
  Úgy értékeltem én is – csak azt nem értem, hogy hivatalból miért nem reagálnak rá – amikor már nyíltan elismerték – mi már a tempo oldal közlése óta, én a múltamból – hogy kötelessége a feljelentést megtennie ha BCS-ét észlel – jut tudomására – hallgasd csak:
  https://kuruc.info/r/34/152811/

  szóval komoly dolgokkal nem szabad blöffölni téves információt közölni rém hírt terjeszteni – annál inkább sem mert megtapasztaltam, hogy egy jó ismerősöm örök-vidám és vicces – egy játékpisztollyal megtréfálta Letenyén az OTP. fiókot – és még ma is börtönben van elítélték bankrablásért – vagy azt is tévesen zárták be? ÉRTHETŐ AMIT ÍRTAM? ISMÉTLEM – VAGY MINDENKIRE EGYFORMÁN VONATKOZNAK A TÖRVÉNYEIK, VAGY SENKIRE!

  TISZTELETTEL:
  ID. kISS lÁSZLÓ

  1. Egyezzünk meg: Ha javasol elolvasásra egy cikket, akkor annak legyen valóban megbízható információ értéke. Az a bizonyos cikk, olyan összeesküvés Szagú. Jakab úrék mellett ki kellene álljon az újság egész szerkesztősége, fizessenek egy ügyvédet és biztassák beperelésre Jakabékat, kártérítés követelésre. Ha ez nem történik meg, akkor divatba fog jönni TEK-éknél, hogy élőben és élesben fognak gyakorlatozni nap, mint nap. Mivel a TEK mind nagyobbá duzzad, ezért lehetséges, hogy naponta több tucat családot fognak ily módon lerohanni.
   De ilyesmire az ominózus cikk nem alkalmas, mert, mint írtam már, merő kitaláció szaga van. Javaslatunk: Próbálja meg az újságíróval felvenni a kapcsolatot és Jakabék címét megtudni!

   1. RENDBEN VAN ADMIN – DE KÖZLÖM MEGPRÓBÁLTAM DE ERRORT ÍRT KI ELÉRHETETLEN!
    MAGA ÉRTI MIT ÍRTAM? VAGY ÉRTHETETLEN?
    tisztelettel. id. Kiss László
    ui: még megkérdezem aki valótlan hírt közöl az felelősségre vonható?
    BŰNCSELEKMÉNY – VÉTEK – BŰN ?
    Vagy jobban fogalmazva – az aki ilyet közöl – átvesz és terjeszti?
    Bizony az, rá a válaszom – de én oda írtam melléje, hogy valószínű, hogy fars hír – mindig szerintem….

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Medvegyev csapásirányt mutat a Hegemonikus Hibrid Háborúban: a petrodollár korszaka véget ért

Nuland álnok céljai: ellenőrzés alá vonni a magyar jobboldalt
Irigylésre méltó: Johannis kihirdette a bűnözésből származó vagyonok elkobzásáról szóló törvényt
Close