A Bertelsmann alapítvány – avagy Az önkormányzatok kiárusításának látomása

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Bertelsmann media ramifications (nagyításért "katt" a képre)

Az 1977-ben alapított, magát függetlennek valló Bertelsmann alapítvány, amely a rendkívül befolyásos Bertelsmann médiabirodalom fő tulajdonosa, valójában a háttérhatalom egyik fontos ötletgyára. Vezérelve: „embereket megmozgatni, a jövőt alakítani”. Saját értelmezése szerint ez reformok sürgős kidolgozását követeli meg, amiben élen akarnak járni. Az alapítvány egyoldalú neoliberális crédóját mi sem mutatja jobban, mint hogy gazdaságpolitikai „jó-tanácsainak” a lényege mindig a munkavállalók jogainak, jövedelmének a csorbítása, sohasem a bankoké. Az ötletgyár, amely úgy a szocdem Schröder, mint a Merkel-féle konzervatív kormányra is nagy befolyást gyakorolt, most egy sokat ígérő új területet szemelt ki magának.

Cikkünk a Zeit-Fragen-ben augusztus 9-én megjelent cikk fordítása.

„Jövőműhelyek”, „jövőfórumok”, „demográfia-workshops” az „önkormányzatok fejlesztéséről/fejlődéséről”, nemcsak a Svájcban léteznek. Az önkormányzatok egész Európában ezekkel a kétes, antidemokratikus rendezvényekkel szembesülnek, amelyek mindenütt ugyanazon – a külső szervezők által irányított – séma szerint működnek.

A mintát Németországban a Bertelsmann alapítvány adja. Internetes oldalain található  stratégiai eligazítás, tanácsadás és ilyen kézikönyvek mint: „Workshops az önkormányzatoknál”, „Az önkormányzatok fejlődésének látomása”.

Hogy melyek a Bertelsmann alapítvány látomásai, az világos: Az önkormányzati intézmények outsourcingja, hatósági feladatok átvétele, fürdők, vízszolgáltató testületek, öregek otthonainak, közhasznú egyesületek privatizálása stb.; azaz önkormányzatok és intézményeik váljanak  vállalkozásokká, amelyek nyereségorientáltak, és így küzdjenek a helyi előnyökről szóló versenyben. A demokráciához ennek semmi köze.

Angliában Arvato, az egy százszálalékos Bertelsmann leányvállalat vette át a Yorkshire-i East Riding önkormányzatát (lásd melléklet), és egy 325000 lakosú körzet hatósági feladatait látja el, az önkormányzati adó beszedésétől a szociális segély kifizetésén keresztül a pénzügyek kezeléséig. Németországban Arvato Würzburg városának közigazgatási feladatait intézi. További önkormányzatok hamarosan következnek.

A németországi önkormányzatok és önkormányzati intézmények éves forgalmát 105 milliárd euróra becsülik. Ezeket a milliárdokat szeretné Bertelsmann megszerezni. Egyelőre megelégszik ennek egyötödével, így az Arvato-főnök Rolf Buch: „Ez egy 20 milliárd eurós piac, tehát annyi mint Bertelsmann mostani forgalma.”

Nem, ez már nem az a keresztény ihletésű könyv- és folyóirat-hálózat, amelynek képes újságjai a háború utáni Németországban a háztartások, orvosi rendelők és gyógyszertárak asztalain feküdtek. Ez egy világszerte működő média-impérium milliárdos forgalommal, amely számos országban jó kapcsolatokat ápol magas rangú politikusokkal, szakszervezeti vezetőkkel stb. Bertelsmann-emberek ülnek az EU grémiumaiban és bizottságaiban, és befolyást gyakorolnak a politika minden területére – legyen az az EU alkotmánya, egy európai hadsereg felállítása, vagy az oktatás- és egészségügy privatizálása, s most az önkormányzatoké is.

A Bertelsmann alapítvány látomása a „régiók Európája”, amelyben eltűntek a szuverén nemzetállamok, ahol a metropoliszok térségei és egybeolvasztott önkormányzatok olyan egységeket alkotnak, amelyeket központilag Brüsszelből irányítanak, és Bertelsmann viszi piacra őket. Ebbe az irányba kívánatos az „átalakulás”. A polgárok demokratikus döntései csak zavart okoznak.

Az „átalakulás” elősegítéséhez – egyeztetés után a külső tanácsadókkal – összehívnak egy teljesen önkényesen, de átgondoltan megcélzott csoportot cégvezetőkből, egyesületi tagokból, egyházak, szövetségek és testületek képviselőiből, vállalkozókból stb., az említett „jövőműhelyekben” – mindenféle demokratikus legitimáció és képviseleti jog nélkül. Nagy csoportok pszichológiai manipulációjával (mint pl. Open Space), amelyeknek egy szabad, demokratikus véleményképzési folyamatban semmi keresnivalójuk, akarják a „társadalmi visszahúzó erőket” fellazítani. „Pozitív újrakezdő hangulatot” kívánnak teremteni, azzal a céllal, hogy a „helybeli cselekvőket fellelkesítsék”. Másokat, akik kétségekkel állnak elő, maradiaknak bélyegeznek meg. Az ilyen ellenségképgyártás azonban tönkreteszi az önkormányzatok politikai békéjét.

Nincs szükség „jövőműhelyekre”, amelyek árnyékkormányként az önkormányzatok autonómiáját leszűkítenék. Nincs szükség nagy hallokban tartott lelki sztriptízekre, hogy az önkormányzatoknak „látomásaik” keletkezzenek, amelyek csak pénzbe kerülnek. Az önkormányzatokat valóban érintő dologi kérdések a képviselők és az önkormányzati gyűlés hatáskörébe tartoznak, ahol minden polgár megjelenhet és indítványokat tehet, ideológia és manipuláció mentesen.

De mégis: Nálunk is működik az árulók egy csoportja, amely az európai régionális fejlesztés „cselekvőjeként” Bertelsmann módszerekkel dolgozik (pl „regiosuisse”), amely a svájci régionális fejlesztés egyik hálózata, melegen ajánlja a német Bertelsmann alapítványt; „amely honlapján sokoldalú ötletgyárat kínál régionális menedzsereknek, „különféle publikációkat” és egy „adatbankot” – a „Best Practices önkormányzatoktól önkormányzatoknak” -, amelyek svájci régionális fejlesztési cselekvőknek is érdekes inputokat adhatnak”.

Ezért nőnek mostanában az önkormányzatoknál a „jövő műhelyei”, mint gomba eső után. De még mindig a polgároké az utolsó szó joga, hogy óhajtanak-e egy ilyen „Anschlusst” a Brüsszelből központilag irányított „régiók Európájához”, ahol a szuverén nemzetállamok, s tehát a közvetlen demokrácia jogaival élő polgárok nem kívánatosak.

A Bertelsmann leányvállalat Arvato átveszi az önkormányzati közigazgatást

Hatósági feladatok kiárusítása:

„Állami helyett privát: az angol minta”, ezzel a címmel tette közzé a bielefeldi „Neue Westfälische” újság 2006.9.1-én a következő jelentést:

„A Bertelsmann leányvállalat Arvato átveszi az önkormányzati közigazgatást”.

„Az északangliai Yorkshire East Riding nevű önkormányzatában leköszönt a hatóság: A hatósági feladatok nagy részét nyár óta privát látják el. Függetlenül attól, hogy az önkormányzati adók beszedéséről van szó vagy a szociális segély kifizetéséről, a polgári iroda gondozásáról vagy az önkormányzat pénzügyeinek a kezeléséről ebben a mégiscsak 320000 lakost számláló körzetben: nem az állam, hanem egy privát vállalat kezeli most ezeket a feladatokat.”

„És ez egy német cég. Az Arvato AG, a Bertelsmann konszernnek egy százszázalékos leányvállalata, „nyolc évig tartó szolgáltatási szerződést kötött, ami a vállalatnak évente 25 millió eurót hoz.”

Továbbá arról van szó, hogy privát szolgáltató cégek eddig az állam által ellátott feladatokat vesznek át. „S hogy milyen területeken léphet fel a privát-gazdaság, nincsenek határok – legyen szó börtönök vagy kórházak építéséről és üzemeltetéséről, a londoni metróvállalat vezetéséről vagy – mint East Riding-ban – egy egész körzet közigazgatásáról.”

Ez a Bertelsmann konszern „látomása”. Számtalan „jövőműhelyben” vagy „demográfia-workshop”-ban a polgárokat szlogenekkel kell elkábítani, mint „hatékony politikai irányítás”, „hatékony és jövőképes önkormányzati munka”, „versenyképesség”, hogy minél könnyebben lehessen az önkormányzatokat és közintézményeket privatizálni. A cél, piacra dobni az önkormányzatokat, hogy azok a helyi előnyökért folytatott versenyben – Bertelsmann megfogalmazása szerint – a régiók Európájában teljesedjenek ki, amelyben már nincsenek nemzetállamok.

A felvilágosult polgár azonban, amint rájön az ilyen neofeudális projekt céljára, nemet fog rá mondani.

Fordította: Vajta Dénes


Nemzeti InternetFigyelő


One thought on “A Bertelsmann alapítvány – avagy Az önkormányzatok kiárusításának látomása

  1. Köszönet Vajta Dénesnek a fordításért!
    Lakossági hitelek, önkormányzatok anyagi ellehetetlenítése…
    Az embereknél és azok közösségeinél nem lehet vagyon, mert az az ellenállás alapja lehet.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük