1400 rendőri gyilkossági kísérlet a „fideszes-kutyák”, a magyar nemzet ellen

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Balogh Gyula nyílt levele Dr. Sólyom László köztársasági elnöknek


Tisztelt Köztársasági Elnök Úr !

Mint azt már korábbi Önhöz intézett nyílt leveleimben megírtam, tudom, hogy Ön mindenért – tehát semmiért sem – felelős. Látom, hogy Ön hihetetlen cinizmussal, mindig valami pótcselekvést talál, amikor a nemzetnek szüksége lenne az államfőjére, szemet huny a hatalom sorozatos alkotmánysértései felett, de Izraelben képes megelőlegezni a Magyar Gárda feloszlatását a jogerős ítélet híján is. Ám 2010. január 18-a után már nem hallgathat tovább!

Bizonyára olvasta az Index hírportál e napon megjelent cikkét – ha nem, szívesen elküldöm Önnek – , amelyben egy állítólagos rebiszes lövész (vagy az irháját csak menteni akaró magasrangú rendőrtiszt ?) leplezi le, a 2006. október 23-i rendőrségi vérengzések, az aljas indokból előre kitervelt és elkövetett, népellenes bűntettek hátterét. Kérem, hogy elolvasva a cikket, ne várja meg a rengeteg bűnpártoló, megélhetési politikusból felálló új kormány hivatalba lépését, hanem azonnal intézkedjen! Ha valakinek, hát Önnek igazán nem kell mondanom, hogy a titkosszolgálat milyen gyorsan megtalálja az informátort és az újságírót egyaránt, ettől kezdve pedig villámgyorsan eljárhatnak a cikkből beazonosítható felelősök ellen. Ha nem képes erre a titkosszolgálat, akkor az NBH vezetését kell azonnal távozásra bírni. Csodálkozom egyébként, hogy maga a hírportál nem tett még feljelentést a birtokába jutott, népellenes bűncselekményeket bizonyító információk alapján.

S hogy mi lenne a teendője a Magyar Köztársaság elnökének a jelen helyzetben ?

Végre egyszer az életben, nemzetéért felelős államfőként, büntetőfeljelentést kellene tennie a 2006. október 17-23 között szolgálatban lévő rendőri vezetők ellen, különös tekintettel Gergényi Péterre, Dobozi Józsefre és Lapid Lajosra. Haladéktalanul kezdeményeznie kellene azoknak az ügyészeknek a felmentését és eljárás alá vonását – kezdhetné a Legfőbb Ügyésszel -, akik közreműködtek a hamis rendőrtanúk állításában az ártatlan, véresre vert vagy megcsonkított emberek elleni bírósági tárgyalásokon. Az évek óta tartó sorozatos melléfogásaik után be kell látnia, hogy ez az ügyészi állomány alkalmatlan a feladata ellátására. Mert kérdem én : hogyan hazudozhatnak rendőrök „betyárbecsületből” egy jogállami bíróság előtt, az ügyészek pedig miért nem távoztak önként a posztjukról, amikor egyes bíráknak volt mersze és szakmai tisztessége leleplezni a hamis rendőrtanúkat? Ha a rendőrök tudták, akkor vajon pont az ügyészek ne lettek volna tudatában annak, hogy nem az igazi bűnösöket állították bíróság elé?

Kezdeményeznie kellene a bírói karból azon vérbírák haladéktalan eltávolítását is, akik a jogállamiság csődjeként 95%-ban tévesen határoztak az előzetes letartóztatásokról a véres őszt követő, rögtön ítélő tárgyalásokon.

Természetesen így kellene eljárnia a korrupt bírók ellen is, hiszen méltatlanná váltak hivatalukra, a magyar igazságszolgáltatás (ha van még ilyen) szégyenei. Mert mit is vall az Index által megszólaltatott rendőrségi lövész?Nem kevesebbet, mint, hogy a karhatalmi vérengzés során népellenes bűncselekmények tömegét követték el a csapaterőtől, illetve a rendőrségi rádióforgalmazás uszításától, nemkülönben tudatmódosítókkal felajzott rendőrbűnözők! Ha volt még kétsége afelől, hogy a magyarnak nevezett rendőrség az állami terror eszközévé vált, akkor vegye figyelembe, hogy a nyilatkozó potenciális gyilkos szerint akkor és ott a csapaterő a magyar választópolgárokat, az ártatlan, fegyvertelen magyar embereket „fideszes kutyáknak” nevezte, és így is kezelte őket. Igen, potenciális gyilkosokról beszélhetünk Elnök Úr, hiszen könnyen kiszámolható, hogy a nyolc vérengző lövész 1400 lövést adott le az embervadászat során akkor, amikor – mint a nyilatkozó briganti elmondja -, csak 200 rendbontót azonosítottak a tömegből. Elnök Úr, 200 rendbontó miatt 1400 ember életét olthatták volna ki a lövész által is elismerten törvénytelenül használt puskákkal és szintén törvénytelenül rendszerbe állított lövedékekkel ezek a bűnözők!Ezek után ki ne merje mondani, hogy Magyarországon nincs rendőrállam, nincs rendőrterror, amit a kormány irányít! Mivel azt nyilatkozta valahol, hogy az októberi gyalázat „a jogállamiság próbája”, remélem, azt már belátta, hogy a jogállamiság ezen vértől iszamos „próbáján” csúfosan elbukott a lassan a Kádár-rezsimet is meghazudtoló, diktatórikus rendőrállammá tett Magyarország.

Ezért tehát haladéktalanul tegyen feljelentést azon rendőrtisztek ellen is, akiket a süllyedő hajóról menekülő patkányokként, a felelősségre vonás helyett leszereltek és ezentúl élvezik a meg nem érdemelt nyugdíjukat, miközben embereket vertek véresre és nyomorítottak meg egy életre. Abban az esetben ugyanis, ha egy bűnöző olimpikontól – nagyon helyesen – megvonják az életjáradékot, akkor ugyanezt kell tenni a potenciális gyilkos rendőrökkel is, akikre a békés nyugdíjas évek helyett börtön kell, hogy várjon.

Követelem, hogy azonnal tartóztassák le a nyolc lövészt akik embervadászatot végeztek 2006. október 17- 23.-a között! Azért is követelem a nyolc rebiszes letartóztatását, mert egyikük az Interneten fenyegetőzik, hogy „van még lőszere”, ha bárki felelősségre merné vonni őt. Elnök Úr ! Ön szerint hogy lehetne ezekre a magukból kivetkőzött vadállatokra és a felbújtó parancsnokaikra bízni egy demokratikus jogállam rendvédelmét ? Ki hiheti ezek után, hogy magyar rendőr a nemzetéért és a közbiztonságért dolgozik ?

Azt mondja az interjúban a rebiszes embervadász, hogy „sokan meglepődtek a rendőrök ellen indított büntetőeljárások miatt,” és hogy „sokan időközben közülük nemzeti érzelművé váltak”. Kérdem én, ki ígérhette meg nekik, hogy érinthetetlenek lesznek, és vajon hogyan válhat nemzeti érzelművé az, aki szadista módon, válogatás nélkül lőtt fegyvertelen emberekre, vagy csonkította meg őket? Arról is beszél ez a potenciális gyilkos, hogy a símaszkot nemcsak a könnygáz miatt hanem az azonosítás elkerülése végett viselték, és aki elmondja az igazat közülük, azt árulónak tekintik. Remélem ez Ön, mint avatott jogtudor számára sem bizonyít mást Kedves Sólyom Úr, mint azt, hogy a rendőrség tudatosan készült az aljas indokból elkövetett népellenes bűncselekményekre, és ma már szinte bűnszövetkezetként működik, amelyet maffiával megegyezően a közös bűn kötelez hallgatásra. Feloszlatása, átvilágítása majd újraszervezése tehát elkerülhetetlen. Az idézett cikkből persze az a szörnyű magyar valóság is kirajzolódik, hogy ma Magyarországon törvényi felhatalmazás nélkül 40.000 potenciális gyilkos terrorizálhatja a védtelen magyar állampolgárokat a politikai vezetés, valamint az ügyészség és a bíróság tudtával, egyben beleegyezésével. Ez jogállam, Sólyom Úr ? Hogy lehetnek még szabadlábon gergényipéterek, dobozi józsefek, lapidlajosok, Tisztelt Sólyom László? A legszomorúbb persze az, hogy eddig azzal áltattuk magunkat: idegen zsoldosokkal irtatták a magyart, most azonban rá kell döbbenünk, hogy nem kell idegen gyilkosokat hívni, van itthon belőlük elég, még Vörös Csillaggal kitüntetett is ! Nem elég tehát, hogy az ügyészség és a bíróságok a hozzá nem értésükkel, vagy szándékos bűnpártolásukkal a sárba döngölték a magyar jogállamiságot, a magukat rendőrtiszteknek mondó vérengző fenevadak attól az illúziótól is megfosztottak mindnyájunkat, hogy a magyar rendőrség megvédi a magyar nemzetet, a magyar állampolgárt.

Azért is indulok el független jelöltként az áprilisi országgyűlési választásokon, hogy a magyar Országgyűlésben minden egyes alkalommal elmondhassam, hogy addig nem nyugodhat meg a magyar nemzet, és addig nem lesz jogállam Magyarországból, amíg a 2006. októberi karhatalmi vérengzések összes felelőse (rendőr, ügyész, bíró, kormányon lévő politikus), nem bűnhődött meg az égbekiáltó nemzetellenes terror alkalmazása miatt.

Mint arra már szintén többször rávilágítottam, Önt elévülhetetlen felelősség terheli Gyurcsány(i) Ferenc miniszterelnöki kinevezéséért. Azt az embert hozta helyzetbe, aki a brutális karhatalmi tobzódás másnapján felmagasztalta és dicsőítette a gyalázatos bűncselekmény-sorozatot, sőt még azt sem szégyellte bevallani, hogy hivatalával visszaélve, alkotmányellenesen, kézi vezérléssel irányította a terrorista rendőr kommandókat, miközben a tömegek éppen ellene, a hazug, posztjára méltatlan kormányfő ellen, egyszersmind a jogállamiság helyreállításáért tüntettek. Azt az embert emelte Magyarország miniszterelnökévé, aki ország-világ előtt beismerte, hogy nemcsak saját nemzetét, de az Európai Uniót is meglopta és becsapta, Elnök Úr ! Meggyőződésem, hogy ma már azért is az utcára lehetne menni, hogy az Ön tevékenysége egyenlő a nullával, Ön a Gyurcsány(i)-bandához hasonlóan méltatlan a hivatalára. Jól éreztük mi annak idején Körömi Attila egykori képviselőtársammal, hogy nem szabad Önt államfőnek választani! Ugye most már Ön is belátja akkori döntésünk jogosságát, pedig mi akkor még csak sejtettük, de nem tudhattuk, hogy az Ön megválasztása szabályos/törvényes körülmények között lehetetlen. Miután bejelenti a választások időpontját, kérem arra is hívja fel a választópolgárok figyelmét, hogy az illegitim politikai pártok szemmel láthatóan ismételten szavazat felvásárlásra készülnek, a már jól bevált választási csalások keretében, amely természetesen csak a korrupciót és a feketegazdaságot erősíti tovább a jobb sorsra érdemes Magyarországon.

Befejezésül engedje meg arra a végkövetkeztetésre jutnom, hogy az 1989-ben az Ön tevőleges részvételével is kisiklatott rendszerváltás elmúlt húsz évi garázdálkodásáért, a rendőrség, az ügyészség és a bíróság egyetemlegesen felelőssé tehető, és akkor még a gyilkos kommunista diktatúra ügynökhálózatáról nem is beszéltem.

Mindezek fényében hátborzongató és kétségbeejtő, hogy Dr. Sólyom László még ma is azon meditál, hogy vajon feloszlatható-e – az egyébként törvényesen bejegyzett és már az Európai Parlamentben is legitim képviselettel rendelkező – Jobbik, és nem arra törekszik, hogy hivataluktól haladéktalanul megfossza a politikai kézi irányításnak engedelmeskedő, a jogállamiságot és hivatali esküjüket lábbal tipró bírákat és ügyészeket?

Ha majd egyszer a médiában a hivatali időszakának összegzésére kérik, kérem ne felejtse el megemlíteni, hogy a maga köztársasági elnöksége alatt vált karhatalmi prédává, majd került a terror pribékek bakancsa alá a magyar állam hivatalos lobogója. Erre talán már Ön sem lehet büszke Sólyom László!

Válasza helyett, kérésemnek megfelelő intézkedését várva,

Balogh Gyula

Nemzeti InternetFigyelő

4 thoughts on “1400 rendőri gyilkossági kísérlet a „fideszes-kutyák”, a magyar nemzet ellen

  1. Véleményem,hogy felesleges bármit is irni a Sólyom László nevű,-de valójában kakukk- köztársasági elnöknek. Hogy miért kakukk? tessék megnézni: kinyilik az ajtó,kilép rajta a kakukk,elmondja a szájába rágott mondanivalót,majd visszalép az ajtó mögé és becsukódik az ajtó. És ez az ember a Magyar Köztársaság köztársasági elnöke!!!
    Ugyanúgy „vezetik”.mint a többi „parlamenti képviselőt”,akik azért ülnek zsiros állásokban,hogy a magyar életszinvonal feletti létet biztositsanak saját maguk és családjuk számára.Példát lehet felsorolni,de én csak egyt ragadok ki: Boldvai László Salgótarján mszp-s „nagyura”.Ha valaki nem emlékezik,felidézem: egy négy főből álló családról van szó,akik 1000 nm2 „haciendát” épittettek a szerény képviselői fizetésből,a feleség szerény iskolai tanári fizetéséből,és még a két gyermek külföldi tanittatására is „futja!!! mindebből!! Minket,ha valamit pl.rossz sorban tüntetünk fel az adóbevallásunkon, az apeh fúrógép szemű alkalmazottai egyből megtalálnak,és fizethetünk.Bezzeg a kiskirályt,és a hozzá hasonlókat nem lelik a szénakazalban,mert olyan jól rejtegetik magukat,csak a vak nem látja,meg az apeh.
    Na például lehetne ezzel az emberformájú,de csak formájú patkánnyal kezdni az elszámoltatást,de van még más is!!!!

  2. Ha a nemzet nem fog össze ezek az országot kifosztó, terrorban tartó a saját „honfitársaikat” sárba tipró patkányok ellen, akkor Magyarországnak vége. Ha hagyjuk! Ha hagyjuk hogy ilyen megtörténjen, ha hagyjuk hogy a felelősök megússzák! Sok embernek felnyílt a szeme, és sokakat már nem lehet tovább megfélemlíteni! A változás már a küszöbön van! A történelem bebizonyította hogy a magyar nemzet képes az összefogásra, és kisöpörni az ellenséget legyen az belső vagy külső. Ez most is így lesz! Nem lehet másképp! A felelősök meg fognak fizetni az elmúlt 20 évért!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük